ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

 
ΝΕΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Τώρα τὸ Ἁγιολόγιο - Ἑορτολόγιο στὴν ἰστοσελίδα σας.
Καθημερινὰ οἱ Ἅγιοι τῆς ἡμέρας καὶ τὸ Ὀρθόδοξο Ἑορτολόγιο στὴν δική σας σελίδα.
Πατῆστε τὸ banner ποὺ βλέπετε δεξιά καὶ ἀκολουθῆστε τὶς ὁδηγίες.*Ὁλοκληρώθηκε ἡ Καινὴ Διαθήκη καὶ στὴ Νεοελληνική,
καὶ μπορεῖτε πλέον νὰ τὴν διαβάσετε ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα μας.

*Ἔχει ἐνημερωθεῖ ὁ τομέας "Ἅγιοι Προστάτες" μὲ νέα δεδομένα.ΝΕΟ: ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΑΝ ΟΛΑ ΤΑ LINK ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ "ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ" ΚΑΙ "ΑΓΙΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ"


 

 

Ἡ σελίδα αὐτὴ εἶναι ἀφιερωμένη στὴν ζωὴ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας μας.
Εἶναι μία προσπάθεια πολλῶν ἐτῶν καὶ γίνεται χωρίς τὸ παραμικρὸ ὄφελος, παρὰ μόνο γιὰ τὴν Πνευματικὴ ἄνοδο.
Παρακαλῶ γιὰ τὶς παρατηρήσεις σας, γιὰ νὰ γίνει ὅσο τὸ δυνατὸν καλύτερη καὶ πιὸ πλήρης ἡ σελίδα αὐτή. Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ἀνεκτικότητά σας

 


 

Γιὰ νὰ ἐπικοινωνήσετε μαζί μου, στείλτε e-mail: agazetas@gmail.com

   


<  • banner

  • banner

  • banner