ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Σᾶς ἐνημερώνω ὅτι τὰ αρχαία κείμενα εἶναι πιστὴ ἀντιγραφὴ ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη, ἔκδοση Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 2005. Η απόδοση των κειμένων της Αγίας Γραφής στα Νεοελληνικά έχει γίνει από την Ελληνική Βιβλική Εταιρεία (© Ελληνική Βιβλική Εταιρεία) για την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπου μας παραχώρησε και την άδεια αντιγραφής.

 

 

 

 

Ἀρχαῖο Κείμενο                     Ἀπόδοση στὴ Νεοελληνική