ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΕ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15

ρασις τν πτ φιαλν κα τν πτ πληγν

 

1 Καὶ εδον λλο σημεον ν τ οραν μγα κα θαυμαστν, γγλους πτ χοντας πληγς πτ τς σχτας, τι ν ατας τελσθη θυμς το Θεο.

2 Κα εδον ς θλασσαν αλνην μεμιγμνην πυρ, κα τος νικντας κ το θηρου κα κ τς εκνος ατο κα κ το ριθμο το νματος ατο σττας π τν θλασσαν τν αλνην, χοντας τς κιθρας το Θεο.

3 Κα δουσι τν δν Μωϋσως το δολου το Θεο κα τν δν το ρνου λγοντες· μεγλα κα θαυμαστ τ ργα σου, Κριε Θες παντοκρτωρ· δκαιαι κα ληθινα α δο σου, βασιλες τν θνν.

4 Τς ο μ φοβηθ, Κριε, κα δοξσ τ νομ σου; τι μνος σιος, τι πντα τ θνη ξουσι κα προσκυνσουσιν νπιν σου, τι τ δικαιματ σου φανερθησαν.

5 Κα μετ τατα εδον, κα νογη νας τς σκηνς το μαρτυρου ν τ οραν,

6 κα ξλθον ο πτ γγελοι ο χοντες τς πτ πληγς κ το ναο, ο σαν νδεδυμνοι λνον καθαρν λαμπρν κα περιεζωσμνοι περ τ στθη ζνας χρυσς.

7 Κα ν κ τν τεσσρων ζων δωκε τος πτ γγλοις πτ φιλας χρυσς, γεμοσας το θυμο το Θεο το ζντος ες τος αἰῶνας τν αἰώνων.

8 Κα γεμσθη νας κ το καπνο κ τς δξης το Θεο κα κ τς δυνμεως ατο·
9 κα οδες δνατο εσελθεν ες τν ναν χρι τελεσθσιν α πτ πληγα τν πτ γγλων.