ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΕ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 25

παραβολ τν δκα παρθνων

 

1 Τότε μοιωθσεται βασιλεα τν ορανν δκα παρθνοις, ατινες λαβοσαι τς λαμπδας ατν ξλθον ες πντησιν το νυμφου.

2 Πντε δ σαν ξ ατν φρνιμοι κα α πντε μωρα.

3 Ατινες μωρα λαβοσαι τς λαμπδας αυτν οκ λαβον μεθ᾿ αυτν λαιον·

4 α δ φρνιμοι λαβον λαιον ν τος γγεοις ατν μετ τν λαμπδων ατν.

5 Χρονζοντος δ το νυμφου νσταξαν πσαι κα κθευδον.

6 Μσης δ νυκτς κραυγ γγονεν· δο νυμφος ρχεται, ξρχεσθε ες πντησιν ατο.

7 Ττε γρθησαν πσαι α παρθνοι κεναι κα κσμησαν τς λαμπδας ατν.

8 Α δ μωρα τας φρονμοις επον· δτε μν κ το λαου μν, τι α λαμπδες μν σβννυνται.

9 πεκρθησαν δ α φρνιμοι λγουσαι· μποτε οκ ρκσει μν κα μν· πορεεσθε δ μλλον πρς τος πωλοντας κα γορσατε αυτας.

10 περχομνων δ ατν γορσαι λθεν νυμφος κα α τοιμοι εσλθον μετ᾿ ατο ες τος γμους, κα κλεσθη θρα.

11 στερον δ ρχονται κα α λοιπα παρθνοι λγουσαι· κριε κριε, νοιξον μν.

12 δ ποκριθες επεν· μν λγω μν, οκ οδα μς.

13 Γρηγορετε ον, τι οκ οδατε τν μραν οδ τν ραν ν υἱὸς το νθρπου ρχεται.

 

παραβολ τν ταλντων

 

14 Ωσπερ γρ νθρωπος ποδημν κλεσε τος δους δολους κα παρδωκεν ατος τ πρχοντα ατο,

15 κα μν δωκε πντε τλαντα, δ δο, δ ν, κστ κατ τν δαν δναμιν, κα πεδμησεν εθως.

16 Πορευθες δ τ πντε τλαντα λαβν εργσατο ν ατος κα ποησεν λλα πντε τλαντα.

17 σατως κα τ δο κρδησε κα ατς λλα δο.

18 δ τ ν λαβν πελθν ρυξεν ν τ γ κα πκρυψε τ ργριον το κυρου ατο.

19 Μετ δ χρνον πολν ρχεται κριος τν δολων κενων κα συναρει μετ᾿ ατν λγον.

20 Κα προσελθν τ πντε τλαντα λαβν προσνεγκεν λλα πντε τλαντα λγων· κριε, πντε τλαντ μοι παρδωκας· δε λλα πντε τλαντα κρδησα π᾿ ατος.

21 φη ατ κριος ατο· ε, δολε γαθ κα πιστ! π λγα ς πιστς, π πολλν σε καταστσω· εσελθε ες τν χαρν το κυρου σου.

22 Προσελθν δ κα τ δο τλαντα λαβν επε· κριε, δο τλαντ μοι παρδωκας· δε λλα δο τλαντα κρδησα π᾿ ατος.

23 φη ατ κριος ατο· ε, δολε γαθ κα πιστ! π λγα ς πιστς, π πολλν σε καταστσω· εσελθε ες τν χαρν το κυρου σου.

24 Προσελθν δ κα τ ν τλαντον εληφς επε· κριε· γνων σε τι σκληρς ε νθρωπος, θερζων που οκ σπειρας κα συνγων θεν ο διεσκρπισας·

25 κα φοβηθες πελθν κρυψα τ τλαντν σου ν τ γ· δε χεις τ σν.

26 ποκριθες δ κριος ατο επεν ατ· πονηρ δολε κα κνηρ! δεις τι θερζω που οκ σπειρα κα συνγω θεν ο διεσκρπισα!

27 δει ον σε βαλεν τ ργριν μου τος τραπεζταις, κα λθν γ κομισμην ν τ μν σν τκ.

28 ρατε ον π᾿ ατο τ τλαντον κα δτε τ χοντι τ δκα τλαντα.

29 Τ γρ χοντι παντ δοθσεται κα περισσευθσεται, π δ το μ χοντος κα χει ρθσεται π᾿ ατο.

30 Κα τν χρεον δολον κβλετε ες τ σκτος τ ξτερον· κε σται κλαυθμς κα βρυγμς τν δντων.

 

μρα τς μελλοσης κρσεως

 

31 ταν δ λθ υἱὸς το νθρπου ν τ δξ ατο κα πντες ο γιοι γγελοι μετ᾿ ατο, ττε καθσει π θρνου δξης ατο,

32 κα συναχθσεται μπροσθεν ατο πντα τ θνη, κα φοριε ατος π᾿ λλλων σπερ ποιμν φορζει τ πρβατα π τν ρφων,

33 κα στσει τ μν πρβατα κ δεξιν ατο, τ δ ρφια ξ εωνμων.

34 Ττε ρε βασιλες τος κ δεξιν ατο· δετε ο ελογημνοι το πατρς μου, κληρονομσατε τν τοιμασμνην μν βασιλεαν π καταβολς κσμου.

35 πενασα γρ, κα δκατ μοι φαγεν, δψησα, κα ποτσατ με, ξνος μην, κα συνηγγετ με,

36 γυμνς, κα περιεβλετ με, σθνησα, κα πεσκψασθ με, ν φυλακ μην, κα λθετε πρς με.

37 Ττε ποκριθσονται ατ ο δκαιοι λγοντες· κριε, πτε σε εδομεν πεινντα κα θρψαμεν, διψντα κα ποτσαμεν;

38 Πτε δ σε εδομεν ξνον κα συνηγγομεν, γυμνν κα περιεβλομεν;

39 Πτε δ σε εδομεν σθεν ν φυλακ, κα λθομεν πρς σε;

40 Κα ποκριθες βασιλες ρε ατος· μν λγω μν, φ᾿ σον ποισατε ν τοτων τν δελφν μου τν λαχστων, μο ποισατε.

41 Ττε ρε κα τος ξ εωνμων· πορεεσθε π᾿ μο ο κατηραμνοι ες τ πρ τ αἰώνιον τ τοιμασμνον τ διαβλ κα τος γγλοις ατο.

42 πενασα γρ, κα οκ δκατ μοι φαγεν, δψησα, κα οκ ποτσατ με,

43 ξνος μην, κα ο συνηγγετ με, γυμνς, κα ο περιεβλετ με, σθενς κα ν φυλακ, κα οκ πεσκψασθ με.

44 Ττε ποκριθσονται ατ κα ατο λγοντες· κριε, πτε σε εδομεν πεινντα διψντα ξνον γυμνν σθεν ν φυλακ, κα ο διηκονσαμν σοι;

45 Ττε ποκριθσεται ατος λγων· μν λγω μν, φ᾿ σον οκ ποισατε ν τοτων τν λαχστων, οδ μο ποισατε.
46 Κα πελεσονται οτοι ες κλασιν αἰώνιον, ο δ δκαιοι ες ζων αἰώνιον.