ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Ε'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5

ρασις το ρνου το Θεο

 

1 Καὶ εδον π τν δεξιν το καθημνου π το θρνου βιβλον γεγραμμνον σωθεν κα ξωθεν, κατεσφραγισμνον σφραγσιν πτ.

2 Κα εδον γγελον σχυρν κηρσσοντα ν φων μεγλη· τς ξις στιν νοξαι τ βιβλον κα λσαι τς σφραγδας ατο;

3 Κα οδες δνατο ν τ οραν οτε π τς γς οτε ποκτω τς γς νοξαι τ βιβλον οτε βλπειν ατ.

4 Κα γ κλαιον πολ, τι οδες ξιος ερθη νοξαι τ βιβλον οτε βλπειν ατ.

5 Κα ες κ τν πρεσβυτρων λγει μοι· μ κλαε. δο νκησεν λων κ τς φυλς οδα, ρζα Δαυδ, νοξαι τ βιβλον κα τς πτ σφραγδας ατο.

6 Κα εδον ν μσ το θρνου κα τν τεσσρων ζων κα ν μσ τν πρεσβυτρων ρνον στηκς ς σφαγμνον, χον κρατα πτ κα φθαλμος πτ, εσι τ πτ πνεματα το Θεο ποστελλμενα ες πσαν τν γν.

7 Κα λθε κα εληφεν κ τς δεξις το καθημνου π το θρνου.

8 Κα τε λαβε τ βιβλον, τ τσσαρα ζα κα ο εκοσι τσσαρες πρεσβτεροι πεσαν νπιον το ρνου, χοντες καστος κιθραν κα φιλας χρυσς γεμοσας θυμιαμτων, α εσιν α προσευχα τν γων·

9 κα δουσιν δν καινν λγοντες· ξιος ε λαβεν τ βιβλον κα νοξαι τς σφραγδας ατο, τι σφγης κα γρασας τ Θε μς ν τ αματ σου κ πσης φυλς κα γλσσης κα λαο κα θνους,

10 κα ποησας ατος τ Θε μν βασιλες κα ερες, κα βασιλεσουσιν π τς γς.

11 Κα εδον κα κουσα ς φωνν γγλων πολλν κκλ το θρνου κα τν ζων κα τν πρεσβυτρων, κα ν ριθμς ατν μυριδες μυριδων κα χιλιδες χιλιδων,

12 λγοντες φων μεγλ· ξιν στι τ ρνον τ σφαγμνον λαβεν τν δναμιν κα τν πλοτον κα σοφαν κα σχν κα τιμν κα δξαν κα ελογαν.

13 Κα πν κτσμα ν τ οραν κα π τς γς κα ποκτω τς γς κα π τς θαλσσης στ, κα τ ν ατος πντα, κουσα λγοντας· τ καθημν π το θρνου κα τ ρνίῳ ελογα κα τιμ κα δξα κα τ κρτος ες τος αἰῶνας τν αἰώνων.
14 Κα τ τσσαρα ζα λεγον, μν· κα ο πρεσβτεροι πεσαν κα προσεκνησαν.