ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΒ' ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2

Ψευδοπροφται κα ζω μαρτωλή

 

1 Ἐγένοντο δ κα ψευδοπροφται ν τ λα, ς κα ν μν σονται ψευδοδιδσκαλοι, οτινες παρεισξουσιν αρσεις πωλεας, κα τν γορσαντα ατος δεσπτην ρνομενοι πγοντες αυτος ταχινν πλειαν·

2 κα πολλο ξακολουθσουσιν ατν τας σελγεαις, δι᾿ ος δς τς ληθεας βλασφημηθσεται·

3 κα ν πλεονεξίᾳ πλαστος λγοις μς μπορεσονται, ος τ κρμα κπαλαι οκ ργε, κα πλεια ατν ο νυστξει.

4 Ε γρ Θες γγλων μαρτησντων οκ φεσατο, λλ σειρας ζφου ταρταρσας παρδωκεν ες κρσιν τηρουμνους,

5 κα ρχαου κσμου οκ φεσατο, λλ γδοον Νε δικαιοσνης κρυκα φλαξε, κατακλυσμν κσμ σεβν πξας,

6 κα πλεις Σοδμων κα Γομρρας τεφρσας καταστροφ κατκρινεν, πδειγμα μελλντων σεβεν τεθεικς,

7 κα δκαιον Λτ καταπονομενον π τς τν θσμων ν σελγείᾳ ναστροφς ρρσατο·

8 βλμματι γρ κα κο δκαιος, γκατοικν ν ατος, μραν ξ μρας ψυχν δικααν νμοις ργοις βασνιζεν·

9 οδε Κριος εσεβες κ πειρασμο ρεσθαι, δκους δ ες μραν κρσεως κολαζομνους τηρεν,

10 μλιστα δ τος πσω σαρκς ν πιθυμίᾳ μιασμο πορευομνους κα κυριτητος καταφρονοντας. Τολμητα, αθδεις! Δξας ο τρμουσι βλασφημοντες,

11 που γγελοι, σχϊ κα δυνμει μεζονες ντες, ο φρουσι κατ᾿ ατν παρ Κυρίῳ βλσφημον κρσιν.

12 Οτοι δ, ς λογα ζα φυσικ γεγενημνα ες λωσιν κα φθορν, ν ος γνοοσι βλασφημοντες, ν τ φθορ ατν καταφθαρσονται,

13 κομιομενοι μισθν δικας, δονν γομενοι τν ν μρ τρυφν, σπλοι κα μμοι, ντρυφντες ν τας πταις ατν, συνευωχομενοι μν,

14 φθαλμος χοντες μεστος μοιχαλδος κα καταπαστους μαρτας, δελεζοντες ψυχς στηρκτους, καρδαν γεγυμνασμνην πλεονεξας χοντες, κατρας τκνα!

15 Καταλιπντες εθεαν δν πλανθησαν, ξακολουθσαντες τ δ το Βαλαμ το Βοσρ, ς μισθν δικας γπησεν,

16 λεγξιν δ σχεν δας παρανομας· ποζγιον φωνον ν νθρπου φων φθεγξμενον κλυσε τν το προφτου παραφροναν.

17 Οτο εσι πηγα νυδροι, νεφλαι π λαλαπος λαυνμεναι, ος ζφος το σκτους ες αἰῶνα τετρηται.

18 προγκα γρ ματαιτητος φθεγγμενοι δελεζουσιν ν πιθυμαις σαρκς σελγεαις τος ντως ποφυγντας τος ν πλν ναστρεφομνους,

19 λευθεραν ατος παγγελλμενοι, ατο δολοι πρχοντες τς φθορς· γρ τις ττηται, τοτ κα δεδολωται.

20 Ε γρ ποφυγντες τ μισματα το κσμου ν πιγνσει το Κυρου κα σωτρος ησο Χριστο, τοτοις δ πλιν μπλακντες ττνται, γγονεν ατος τ σχατα χερονα τν πρτων.

21 Κρεττον γρ ν ατος μ πεγνωκναι τν δν τς δικαιοσνης πιγνοσιν πιστρψαι κ τς παραδοθεσης ατος γας ντολς.
22 Συμββηκε δ ατος τ τς ληθος παροιμας, κων πιστρψας π τ διον ξραμα, κα, ς λουσαμνη ες κλισμα βορβρου.