ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ Α'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1

Χαιρετισμός

 

1 Παῦλος, δολος Θεο, πστολος δ ησο Χριστο κατ πστιν κλεκτν Θεο κα πγνωσιν ληθεας τς κατ' εσβειαν

2 π' λπδι ζως αωνου, ν πηγγελατο ψευδς Θες πρ χρνων αωνων,

3 φανρωσε δ καιρος δοις τν λγον ατο ν κηργματι πιστεθην γ κατ' πιταγν το σωτρος μν Θεο,

4 Ττ γνησίῳ τκν κατ κοινν πστιν· χρις, λεος, ερνη π Θεο πατρς κα Κυρου ησο Χριστο το σωτρος μν.

 

γκατστασις πρεσβυτρων

 

5 Τοτου χριν κατλιπν σε ν Κρτ, να τ λεποντα πιδιορθσ, κα καταστσς κατ πλιν πρεσβυτρους, ς γ σοι διεταξμην,

6 ε τς στιν νγκλητος, μις γυναικς νρ, τκνα χων πιστ, μ ν κατηγορίᾳ σωτας νυπτακτα.

7 Δε γρ τν πσκοπον νγκλητον εναι ς Θεο οκονμον, μ αθδη, μ ργλον, μ προινον, μ πλκτην, μ ασχροκερδ,

8 λλ φιλξενον, φιλγαθον, σφρονα, δκαιον, σιον, γκρατ,

9 ντεχμενον το κατ τν διδαχν πιστο λγου, να δυνατς κα παρακαλεν ν τ διδασκαλίᾳ τ γιαινοσ κα τος ντιλγοντας λγχειν.

 

Ψευδοδιδσκαλοι

 

10 Εσ γρ πολλο κα νυπτακτοι, ματαιολγοι κα φρεναπται, μλιστα ο κ περιτομς,

11 ος δε πιστομζειν, οτινες λους οκους νατρπουσι διδσκοντες μ δε ασχρο κρδους χριν.

12 Επ τις ξ ατν διος ατν προφτης· Κρτες ε ψεσται, κακ θηρα, γαστρες ργα.

13 μαρτυρα ατη στν ληθς. Δι' ν αταν λεγχε ατος ποτμως, να γιανωσιν ν τ πστει,

14 μ προσχοντες ουδαϊκος μθοις κα ντολας νθρπων ποστρεφομνων τν λθειαν.

15 Πντα μν καθαρ τος καθαρος· τος δ μεμιαμμνοις κα πστοις οδν καθαρν, λλ μεμανται ατν κα νος κα συνεδησις.
16 Θεν μολογοσιν εδναι, τος δ ργοις ρνονται, βδελυκτο ντες κα πειθες κα πρς πν ργον γαθν δκιμοι.