ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΑ' ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Δ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4

Δοκιμ τν πνευμτων

 

1 Ἀγαπητοί, μ παντ πνεματι πιστεετε, λλ δοκιμζετε τ πνεματα ε κ το Θεο στιν, τι πολλο ψευδοπροφται ξεληλθασιν ες τν κσμον.

2 ν τοτ γινσκετε τ πνεμα το Θεο· πν πνεμα μολογε ησον Χριστν ν σαρκ ληλυθτα, κ το Θεο στι·

3 κα πν πνεμα μ μολογε τν ησον Χριστν ν σαρκ ληλυθτα, κ το Θεο οκ στι· κα τοτ στι τ το ντιχρστου κηκατε τι ρχεται, κα νν ν τ κσμ στν δη.

4 μες κ το Θεο στε, τεκνα, κα νενικκατε ατος, τι μεζων στν ν μν ν τ κσμ.

5 Ατο κ το κσμου εσ· δι τοτο κ το κσμου λαλοσι κα κσμος ατν κοει.

6 μες κ το Θεο σμεν· γινσκων τν Θεν κοει μν. ς οκ στιν κ το Θεο οκ κοει μν. κ τοτου γινσκομεν τ πνεμα τς ληθεας κα τ πνεμα τς πλνης.

 

γπη το Θεο κα γπη τν νθρπων

 

7 γαπητο, γαπμεν λλλους, τι γπη κ το Θεο στι, κα πς γαπν κ το Θεο γεγννηται κα γινσκει τν Θεν.

8 μ γαπν οκ γνω τν Θεν, τι Θες γπη στν.

9 ν τοτ φανερθη γπη το Θεο ν μν, τι τν υἱὸν ατο τν μονογεν πσταλκεν Θες ες τν κσμον να ζσωμεν δι᾿ ατο.

10 ν τοτ στν γπη, οχ τι μες γαπσαμεν τν Θεν, λλ᾿ τι ατς γπησεν μς κα πστειλε τν υἱὸν ατο λασμν περ τν μαρτιν μν.

11 γαπητο, ε οτως Θες γπησεν μς, κα μες φελομεν λλλους γαπν.

12 Θεν οδες πποτε τεθαται· ἐὰν γαπμεν λλλους, Θες ν μν μνει κα γπη ατο τετελειωμνη στν ν μν.

13 ν τοτ γινσκομεν τι ν ατ μνομεν κα ατς ν μν, τι κ το Πνεματος ατο δδωκεν μν.

14 Κα μες τεθεμεθα κα μαρτυρομεν τι πατρ πσταλκε τν υἱὸν σωτρα το κσμου.

15 ς ν μολογσ τι ησος στιν υἱὸς το Θεο, Θες ν ατ μνει κα ατς ν τ Θε.

16 Κα μες γνκαμεν κα πεπιστεκαμεν τν γπην ν χει Θες ν μν. Θες γπη στ, κα μνων ν τ γπ ν τ Θε μνει κα Θες ν ατ.

17 ν τοτ τετελεωται γπη μεθ᾿ μν, να παρρησαν χωμεν ν τ μρ τς κρσεως, τι καθς κενς στι, κα μες σμεν ν τ κσμ τοτ.

18 Φβος οκ στιν ν τ γπ, λλ᾿ τελεα γπη ξω βλλει τν φβον, τι φβος κλασιν χει, δ φοβομενος ο τετελεωται ν τ γπ.

19 μες γαπμεν ατν, τι ατς πρτος γπησεν μς.

20 Ἐάν τις επ τι γαπ τν Θεν, κα τν δελφν ατο μισ, ψεστης στν· γρ μ γαπν τν δελφν ν ἐώρακε, τν Θεν ν οχ ἑώρακε πς δναται γαπν;
21 Κα τατην τν ντολν χομεν π᾿ ατο, να γαπν τν Θεν γαπ κα τν δελφν ατο.