ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΑ' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Θ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9

Τ παρδειγμα το ποστλου κα τ δικ του δικαιματα

 

1 Οὐκ εμ πστολος; Οκ εμ λεθερος; Οχ ησον Χριστν τν Κριον μν ἑώρακα; ο τ ργον μου μες στε ν Κυρίῳ;

2 Ε λλοις οκ εμ πστολος, λλ γε μν εμι· γρ σφραγς τς μς ποστολς μες στε ν Κυρίῳ.

3 μ πολογα τος μ νακρνουσιν ατη στ.

4 Μ οκ χομεν ξουσαν φαγεν κα πιεν;

5 Μ οκ χομεν ξουσαν δελφν γυνακα περιγειν, ς κα ο λοιπο πστολοι κα ο δελφο το Κυρου κα Κηφς;

6 μνος γ κα Βαρνβας οκ χομεν ξουσαν το μ ργζεσθαι;

7 Τς στρατεεται δοις ψωνοις ποτ; Τς φυτεει μπελνα κα κ το καρπο ατο οκ σθει; τς ποιμανει πομνην κα κ το γλακτος τς πομνης οκ σθει;

8 Μ κατ νθρωπον τατα λαλ; οχ κα νμος τατα λγει;

9 ν γρ τ Μωυσως νμ γγραπται· ο φιμσεις βον λοντα. Μ τν βον μλει τ Θε;

10 δι᾿ μς πντως λγει; Δι᾿ μς γρ γρφη, τι π᾿ λπδι φελει ροτριν ροτριν, κα λον τς λπδος ατο μετχειν π᾿ λπδι.

11 Ε μες μν τ πνευματικ σπεραμεν, μγα ε μες μν τ σαρκικ θερσομεν;

12 Ε λλοι τς ξουσας μν μετχουσιν, ο μλλον μες; λλ᾿ οκ χρησμεθα τ ξουσίᾳ τατ, λλ πντα στγομεν, να μ γκοπν τινα δμεν τ εαγγελίῳ το Χριστο.

13 Οκ οδατε τι ο τ ερ ργαζμενοι κ το ερο σθουσιν, ο τ θυσιαστηρίῳ προσεδρεοντες τ θυσιαστηρίῳ συμμερζονται;

14 Οτω κα Κριος διταξε τος τ εαγγλιον καταγγλλουσιν κ το εαγγελου ζν.

15 γ δ οδεν χρησμην τοτων. Οκ γραψα δ τατα να οτω γνηται ν μο· καλν γρ μοι μλλον ποθανεν τ καχημ μου να τις κενσ.

16 Ἐὰν γρ εαγγελζωμαι, οκ στι μοι καχημα· νγκη γρ μοι πκειται· οα δ μο στιν ἐὰν μ εαγγελζωμαι·

17 ε γρ κν τοτο πρσσω, μισθν χω· ε δ κων, οκονομαν πεπστευμαι.

18 Τς ον μο στιν μισθς; να εαγγελιζμενος δπανον θσω τ εαγγλιον το Χριστο, ες τ μ καταχρσασθαι τ ξουσίᾳ μου ν τ εαγγελίῳ.

 

ζλος του δι ν κερδηθον ψυχα ες τν Χριστόν

 

19 λεθερος γρ ν κ πντων πσιν μαυτν δολωσα, να τος πλεονας κερδσω·

20 κα γενμην τος ουδαοις ς ουδαος, να ουδαους κερδσω· τος π νμον ς π νμον, να τος π νμον κερδσω·

21 τος νμοις ς νομος, μ ν νομος Θε, λλ᾿ ννομος Χριστ, να κερδσω νμους·

22 γενμην τος σθενσιν ς σθενς, να τος σθενες κερδσω· τος πσι γγονα τ πντα, να πντως τινς σσω.

23 Τοτο δ ποι δι τ εαγγλιον, να συγκοινωνς ατο γνωμαι.

 

προσπθεια πο παιτεται δι τν νκην

 

24 Οκ οδατε τι ο ν σταδίῳ τρχοντες πντες μν τρχουσιν, ες δ λαμβνει τ βραβεον; Οτω τρχετε, να καταλβητε.

25 Πς δ γωνιζμενος πντα γκρατεεται, κενοι μν ον να φθαρτν στφανον λβωσιν, μες δ φθαρτον.

26 γ τονυν οτω τρχω, ς οκ δλως, οτω πυκτεω, ς οκ ἀέρα δρων,
27 λλ᾿ ποπιζω μου τ σμα κα δουλαγωγ, μπως λλοις κηρξας ατς δκιμος γνωμαι.