ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ Α'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1

Συμβουλα π διαφρων ζητημτων

 

1 Ἰάκωβος, Θεο κα Κυρου Ἰησο Χριστο δολος, τας δδεκα φυλας τας ν τ διασπορ χαρειν·

2 Πσαν χαρν γσασθε, δελφο μου, ταν πειρασμος περιπσητε ποικλοις,

3 γινσκοντες τι τ δοκμιον μν τς πστεως κατεργζεται πομονν·

4 δ πομον ργον τλειον χτω, να τε τλειοι κα λκληροι, ν μηδεν λειπμενοι.

5 Ε δ τις μν λεπεται σοφας, αττω παρ το διδντος Θεο πσιν πλς κα οκ νειδζοντος, κα δοθσεται ατ·

6 ατετω δ ν πστει, μηδν διακρινμενος· γρ διακρινμενος οικε κλδωνι θαλσσης νεμιζομν κα ριπιζομν.

7 Μ γρ οἰέσθω νθρωπος κενος τι λψετα τι παρ το Κυρου.

8 νρ δψυχος κατστατος ν πσαις τας δος ατο.

9 Καυχσθω δ δελφς ταπεινς ν τ ψει ατο,

10 δ πλοσιος ν τ ταπεινσει ατο, τι ς νθος χρτου παρελεσεται.

11 ντειλε γρ λιος σν τ κασωνι κα ξρανε τν χρτον, κα τ νθος ατο ξπεσε, κα επρπεια το προσπου ατο πλετο. οτω κα πλοσιος ν τας πορεαις ατο μαρανθσεται.

12 Μακριος νρ ς πομνει πειρασμν· τι δκιμος γενμενος λψεται τν στφανον τς ζως, ν πηγγελατο Κριος τος γαπσιν ατν.

13 Μηδες πειραζμενος λεγτω τι π Θεο πειρζομαι· γρ Θες περαστς στι κακν, πειρζει δ ατς οδνα.

14 καστος δ πειρζεται π τς δας πιθυμας ξελκμενος κα δελεαζμενος·

15 ετα πιθυμα συλλαβοσα τκτει μαρταν, δ μαρτα ποτελεσθεσα ποκει θνατον.

16 Μ πλανσθε, δελφο μου γαπητο·

17 πσα δσις γαθ κα πν δρημα τλειον νωθν στι καταβανον π το πατρς τν φτων, παρ' οκ νι παραλλαγ τροπς ποσκασμα.

18 Βουληθες πεκησεν μς λγ ληθεας ες τ εναι μς παρχν τινα τν ατο κτισμτων.

 

ληθιν θρησκεα

 

19 στε, δελφο μου γαπητο, στω πς νθρωπος ταχς ες τ κοσαι, βραδς ες τ λαλσαι, βραδς ες ργν·

20 ργ γρ νδρς δικαιοσνην Θεο ο κατεργζεται.

21 Δι ποθμενοι πσαν ρυπαραν κα περισσεαν κακας ν πρατητι δξασθε τν μφυτον λγον τν δυνμενον σσαι τς ψυχς μν.

22 Γνεσθε δ ποιητα λγου κα μ μνον κροατα, παραλογιζμενοι αυτος.

23 τι ε τις κροατς λγου στ κα ο ποιητς, οτος οικεν νδρ κατανοοντι τ πρσωπον τς γενσεως ατο ν σπτρ·

24 κατενησε γρ αυτν κα πελλυθε, κα εθως πελθετο ποος ν.

25 δ παρακψας ες νμον τλειον τν τς λευθερας κα παραμενας, οτος οκ κροατς πιλησμονς γενμενος, λλ ποιητς ργου, οτος μακριος ν τ ποισει ατο σται.

26 Ε τις δοκε θρσκος εναι ν μν μ χαλιναγωγν γλσσαν ατο, λλ' πατν καρδαν ατο, τοτου μταιος θρησκεα.
27 Θρησκεα καθαρ κα μαντος παρ τ Θε κα πατρ ατη στν, πισκπτεσθαι ρφανος κα χρας ν τ θλψει ατν, σπιλον αυτν τηρεν π το κσμου.