ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΙΒ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12

να ζωή

 

1 Παρακαλῶ ον μς, δελφο, δι τν οκτιρμν το Θεο, παραστσαι τ σματα μν θυσαν ζσαν, γαν, εὐάρεστον τ Θε, τν λογικν λατρεαν μν,

2 κα μ συσχηματζεσθαι τ αἰῶνι τοτ, λλ μεταμορφοσθαι τ νακαινσει το νος μν, ες τ δοκιμζειν μς τ τ θλημα το Θεο, τ γαθν κα εὐάρεστον κα τλειον.

 

ρθ χρσις τν πνευματικν δρων

 

3 Λγω γρ δι τς χριτος τς δοθεσης μοι παντ τ ντι ν μν, μ περφρονεν παρ᾿ δε φρονεν, λλ φρονεν ες τ σωφρονεν, κστ ς Θες μρισε μτρον πστεως.

4 Καθπερ γρ ν ν σματι μλη πολλ χομεν, τ δ μλη πντα ο τν ατν χει πρξιν,

5 οτως ο πολλο ν σμ σμεν ν Χριστ, δ καθ᾿ ες λλλων μλη.

6 χοντες δ χαρσματα κατ τν χριν τν δοθεσαν μν διφορα, ετε προφητεαν, κατ τν ναλογαν τς πστεως,

7 ετε διακοναν, ν τ διακονίᾳ, ετε διδσκων, ν τ διδασκαλίᾳ,

8 ετε παρακαλν, ν τ παρακλσει, μεταδιδος, ν πλτητι, προϊστμενος, ν σπουδ, λεν, ν λαρτητι.

 

Καννες χριστιανικς ζως

 

9 γπη νυπκριτος. ποστυγοντες τ πονηρν, κολλμενοι τ γαθ,

10 τ φιλαδελφίᾳ ες λλλους φιλστοργοι, τ τιμ λλλους προηγομενοι,

11 τ σπουδ μ κνηρο, τ πνεματι ζοντες, τ Κυρίῳ δουλεοντες,

12 τ λπδι χαροντες, τ θλψει πομνοντες, τ προσευχ προσκαρτεροντες,

13 τας χρεαις τν γων κοινωνοντες, τν φιλοξεναν δικοντες.

14 Ελογετε τος δικοντας μς, ελογετε κα μ καταρσθε.

15 Χαρειν μετ χαιρντων κα κλαειν μετ κλαιντων.

16 Τ ατ ες λλλους φρονοντες. Μ τ ψηλ φρονοντες, λλ τος ταπεινος συναπαγμενοι. μ γνεσθε φρνιμοι παρ᾿ αυτος.

17 Μηδεν κακν ντ κακο ποδιδντες. προνοομενοι καλ νπιον πντων νθρπων·

18 ε δυνατν, τ ξ μν μετ πντων νθρπων ερηνεοντες.

19 Μ αυτος κδικοντες, γαπητο, λλ δτε τπον τ ργ· γγραπται γρ· μο κδκησις, γ νταποδσω, λγει Κριος.

20 Ἐὰν ον πειν χθρς σου, ψμιζε ατν, ἐὰν διψ, πτιζε ατν· τοτο γρ ποιν νθρακας πυρς σωρεσεις π τν κεφαλν ατο.
21 Μ νικ π το κακο, λλ νκα ν τ γαθ τ κακν.