ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2

1 Διὰ τοτο δε περισσοτρως μς προσχειν τος κουσθεσι, μ ποτε παραρρυμεν.

2 Ε γρ δι' γγλων λαληθες λγος γνετο ββαιος, κα πσα παρβασις κα παρακο λαβεν νδικον μισθαποδοσαν,

3 πς μες κφευξμεθα τηλικατης μελσαντες σωτηρας; τις ρχν λαβοσα λαλεσθαι δι το Κυρου, π τν κουσντων ες μς βεβαιθη,

4 συνεπιμαρτυροντος το Θεο σημεοις τε κα τρασι κα ποικλαις δυνμεσι κα Πνεματος γου μερισμος κατ τν ατο θλησιν.

5 Ο γρ γγλοις πταξε τν οκουμνην τν μλλουσαν, περ ς λαλομεν,

6 διεμαρτρατο δ πο τις λγων· τ στιν νθρωπος τι μιμνσκ ατο, υἱὸς νθρπου τι πισκπτ ατν;

7 λττωσας ατν βραχ τι παρ' γγλους, δξ κα τιμ στεφνωσας ατν,

8 πντα πταξας ποκτω τν ποδν ατο· ν γρ τ ποτξαι ατ τ πντα οδν φκεν ατ νυπτακτον. Νν δ οπω ρμεν ατ τ πντα ποτεταγμνα·

9 τν δ βραχ τι παρ' γγλους λαττωμνον βλπομεν ησον δι τ πθημα το θαντου δξ κα τιμ στεφανωμνον, πως χριτι Θεο πρ παντς γεσηται θαντου.

10 πρεπε γρ ατ, δι' ν τ πντα κα δι' ο τ πντα, πολλος υος ες δξαν γαγντα, τν ρχηγν τς σωτηρας ατν δι παθημτων τελεισαι.

11 τε γρ γιζων κα ο γιαζμενοι ξ νς πντες· δι' ν αταν οκ παισχνεται δελφος ατος καλεν,

12 λγων· παγγελ τ νομ σου τος δελφος μου, ν μσ κκλησας μνσω σε·

13 κα πλιν· γ σομαι πεποιθς π' ατ· κα πλιν· δο γ κα τ παιδα μοι δωκεν Θες.

14 πε ον τ παιδα κεκοιννηκε σαρκς κα αματος, κα ατς παραπλησως μετσχε τν ατν, να δι το θαντου καταργσ τν τ κρτος χοντα το θαντου, τοτ' στι τν διβολον,

15 κα παλλξ τοτους, σοι φβ θαντου δι παντς το ζν νοχοι σαν δουλεας.

16 Ο γρ δπου γγλων πιλαμβνεται, λλ σπρματος βραμ πιλαμβνεται.

17 θεν φειλε κατ πντα τος δελφος μοιωθναι, να λεμων γνηται κα πιστς ρχιερες τ πρς τν Θεν, ες τ λσκεσθαι τς μαρτας το λαο.
18 ν γρ ππονθεν ατς πειρασθες, δναται τος πειραζομνοις βοηθσαι.