ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Γ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3

πστις κα χι νμος εναι βσις τς ποδοχς το νθρπου π τν Θεόν

 

1 Ὤ νητοι Γαλται, τς μς βσκανε τ ληθείᾳ μ πεθεσθαι, ος κατ' φθαλμος ησος Χριστς προεγρφη ν μν σταυρωμνος;

2 Τοτο μνον θλω μαθεν φ' μν· ξ ργων νμου τ Πνεμα λβετε ξ κος πστεως;

3 Οτως νητο στε; ναρξμενοι πνεματι νν σαρκ πιτελεσθε;

4 Τοσατα πθετε εκ; ε γε κα εκ.

5 ον πιχορηγν μν τ Πνεμα κα νεργν δυνμεις ν μν, ξ ργων νμου ξ κος πστεως;

6 Καθς ᾿Αβραμ πστευσε τ Θε, κα λογσθη ατ ες δικαιοσνην.

7 Γινσκετε ρα τι ο κ πστεως, οτο εσιν υο βραμ.

8 Προϊδοσα δ γραφ τι κ πστεως δικαιο τ θνη Θες, προευηγγελσατο τ βραμ τι νευλογηθσονται ν σο πντα τ θνη.

9 στε ο κ πστεως ελογονται σν τ πιστ βραμ.

10 σοι γρ ξ ργων νμου εσν, π κατραν εσ· γγραπται γρ· πικατρατος πς ς οκ μμνει ν πσι τος γεγραμμνοις ν τ βιβλίῳ το νμου το ποισαι ατ·

11 τι δ ν νμ οδες δικαιοται παρ τ Θε, δλον· τι δκαιος κ πστεως ζσεται.

12 δ νμος οκ στιν κ πστεως, λλ' ποισας ατ νθρωπος ζσεται ν ατος.

13 Χριστς μς ξηγρασεν κ τς κατρας το νμου γενμενος πρ μν κατρα· γγραπται γρ· πικατρατος πς κρεμμενος π ξλου·

14 να ες τ θνη ελογα το βραμ γνηται ν Χριστ ησο, να τν παγγελαν το Πνεματος λβωμεν δι τς πστεως.

15 δελφο, κατ νθρωπον λγω· μως νθρπου κεκυρωμνην διαθκην οδες θετε πιδιατσσεται.

16 Τ δ βραμ ρρθησαν α παγγελαι κα τ σπρματι ατο· ο λγει, κα τος σπρμασιν, ς π πολλν, λλ' ς φ' νς, κα τ σπρματ σου, ς στι Χριστς.

17 Τοτο δ λγω· διαθκην προκεκυρωμνην π το Θεο ες Χριστν μετ τη τετρακσια κα τρικοντα γεγονς νμος οκ κυρο, ες τ καταργσαι τν παγγελαν.

18 Ε γρ κ νμου κληρονομα, οκτι ξ παγγελας· τ δ βραμ δι' παγγελας κεχρισται Θες.

 

σκοπς το νμου

 

19 Τ ον νμος; Τν παραβσεων χριν προσετθη, χρις ο λθ τ σπρμα πγγελται, διαταγες δι' γγλων ν χειρ μεστου.

20 δ μεστης νς οκ στιν, δ Θες ες στιν.

21 ον νμος κατ τν παγγελιν το Θεο; Μ γνοιτο. Ε γρ δθη νμος δυνμενος ζωοποισαι, ντως ν κ νμου ν δικαιοσνη·

22 λλ συνκλεισεν γραφ τ πντα π μαρταν, να παγγελα κ πστεως ησο Χριστο δοθ τος πιστεουσι.

23 Πρ δ το λθεν τν πστιν π νμον φρουρομεθα συγκεκλεισμνοι ες τν μλλουσαν πστιν ποκαλυφθναι.

24 στε νμος παιδαγωγς μν γγονεν ες Χριστν, να κ πστεως δικαιωθμεν·

 

Τ ποτλεσμα τς πστεως

 

25 λθοσης δ τς πστεως οκτι π παιδαγωγν σμεν.

26 Πντες γρ υο Θεο στε δι τς πστεως ν Χριστ ησο·

27 σοι γρ ες Χριστν βαπτσθητε, Χριστν νεδσασθε.

28 Οκ νι ουδαος οδ λλην, οκ νι δολος οδ λεθερος, οκ νι ρσεν κα θλυ· πντες γρ μες ες στε ν Χριστ ησο.
29 Ε δ μες Χριστο, ρα το βραμ σπρμα στ κα κατ' παγγελαν κληρονμοι.