ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2

χριστιανικ συμπεριφορ κα βσις της

 

1 Σὺ δ λλει πρπει τ γιαινοσ διδασκαλίᾳ.

2 Πρεσβτας νηφαλους εναι, σεμνος, σφρονας, γιανοντας τ πστει, τ γπ, τ πομον.

3 Πρεσβτιδας σατως ν καταστματι εροπρεπες, μ διαβλους, μ ον πολλ δεδουλωμνας, καλοδιδασκλους,

4 να σωφρονζωσι τς νας φιλνδρους εναι, φιλοτκνους,

5 σφρονας, γνς, οκουρος, γαθς, ποτασσομνας τος δοις νδρσιν, να μ λγος το Θεο βλασφημται.

6 Τος νεωτρους σατως παρακλει σωφρονεν,

7 περ πντα σεαυτν παρεχμενος τπον καλν ργων, ν τ διδασκαλίᾳ διαφθοραν, σεμντητα, φθαρσαν,

8 λγον γι, κατγνωστον, να ξ ναντας ντραπ μηδν χων περ μν λγειν φαλον.

9 Δολους δοις δεσπταις ποτσσεσθαι, ν πσιν εαρστους εναι, μ ντιλγοντας,

10 μ νοσφιζομνους, λλ πστιν πσαν νδεικνυμνους γαθν, να τν διδασκαλαν το σωτρος μν Θεο κοσμσιν ν πσιν.

 

Χριστιανικ κνητρα

 

11 πεφνη γρ χρις το Θεο σωτριος πσιν νθρποις,

12 παιδεουσα μς να ρνησμενοι τν σβειαν κα τς κοσμικς πιθυμας σωφρνως κα δικαως κα εσεβς ζσωμεν ν τ νν αἰῶνι,

13 προσδεχμενοι τν μακαραν λπδα κα πιφνειαν τς δξης το μεγλου Θεο κα σωτρος μν ησο Χριστο,

14 ς δωκεν αυτν πρ μν, να λυτρσηται μς π πσης νομας κα καθαρσ αυτ λαν περιοσιον, ζηλωτν καλν ργων.
15 Τατα λλει κα παρακλει κα λεγχε μετ πσης πιταγς· μηδες σου περιφρονετω.