ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ζ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7

Περ κατακρσεως το πλησον

 

1 Μὴ κρνετε, να μ κριθτε·

2 ν γρ κρματι κρνετε κριθσεσθε, κα ν μτρ μετρετε μετρηθσεται μν.
3 Τ
δ βλπεις τ κρφος τ ν τ φθαλμ το δελφο σου, τν δ ν τ σ φθαλμ δοκν ο κατανοες;

4 πς ρες τ δελφ σου, φες κβλω τ κρφος π το φθαλμο σου, κα δο δοκς ν τ φθαλμ σου;

5 ποκριτ, κβαλε πρτον τν δοκν κ το φθαλμο σου, κα ττε διαβλψεις κβαλεν τ κρφος κ το φθαλμο το δελφο σου.

6 Μ δτε τ γιον τος κυσ μηδ βλητε τος μαργαρτας μν μπροσθεν τν χορων, μποτε καταπατσωσιν ατος ν τος ποσν ατν κα στραφντες ρξωσιν μς.

 

Παρτρυνσις πρς προσευχήν

 

7 Ατετε, κα δοθσεται μν, ζητετε, κα ερσετε, κροετε, κα νοιγσεται μν·

8 πς γρ ατν λαμβνει κα ζητν ερσκει κα τ κροοντι νοιγσεται.

9 τς στιν ξ μν νθρωπος, ν ἐὰν ατσ υἱὸς ατο ρτον, μ λθον πιδσει ατ;

10 Κα ἐὰν χθν ατσ, μ φιν πιδσει ατ;

11 Ε ον μες, πονηρο ντες, οδατε δματα γαθ διδναι τος τκνοις μν, πσ μλλον πατρ μν ν τος ορανος δσει γαθ τος ατοσιν ατν;

 

χρυσς κανών

 

12 Πντα ον σα ν θλητε να ποισιν μν ο νθρωποι, οτω κα μες ποιετε ατος· οτος γρ στιν νμος κα ο προφται.

 

Ο δο δρμοι

 

13 Εσλθετε δι τς στενς πλης· τι πλατεα πλη κα ερχωρος δς πγουσα ες τν πλειαν, κα πολλο εσιν ο εσερχμενοι δι᾿ ατς.

14 Τ στεν πλη κα τεθλιμμνη δς πγουσα ες τν ζων, κα λγοι εσν ο ερσκοντες ατν!

 

Τ γνσιο κα τ ψετικο

 

15 Προσχετε δ π τν ψευδοπροφητν, οτινες ρχονται πρς μς ν νδμασι προβτων, σωθεν δ εσι λκοι ρπαγες. 16 π τν καρπν ατν πιγνσεσθε ατος. Μτι συλλγουσιν π κανθν σταφυλν π τριβλων σκα;

17 Οτω πν δνδρον γαθν καρπος καλος ποιε, τ δ σαπρν δνδρον καρπος πονηρος ποιε.

18 Ο δναται δνδρον γαθν καρπος πονηρος ποιεν, οδ δνδρον σαπρν καρπος καλος ποιεν. 19 πν δνδρον μ ποιον καρπν καλν κκπτεται κα ες πρ βλλεται. 20 ραγε π τν καρπν ατν πιγνσεσθε ατος.

 

Λγια κα ργα

 

21 Ο πς λγων μοι Κριε Κριε, εσελεσεται ες τν βασιλεαν τν ορανν, λλ᾿ ποιν τ θλημα το πατρς μου το ν ορανος.

22 Πολλο ροσ μοι ν κεν τ μρ· Κριε Κριε, ο τ σ νματι προεφητεσαμεν, κα τ σ νματι δαιμνια ξεβλομεν, κα τ σ νματι δυνμεις πολλς ποισαμεν;

23 Κα ττε μολογσω ατος τι οδποτε γνων μς· ποχωρετε π᾿ μο ο ργαζμενοι τν νομαν.

 

Τ δο θεμλια

 

24 Πς ον στις κοει μου τος λγους τοτους κα ποιε ατος, μοισω ατν νδρ φρονμ, στις κοδμησε τν οκαν ατο π τν πτραν·

25 κα κατβη βροχ κα λθον ο ποταμο κα πνευσαν ο νεμοι κα προσπεσον τ οκίᾳ κεν, κα οκ πεσε· τεθεμελωτο γρ π τν πτραν.

26 κα πς κοων μου τος λγους τοτους κα μ ποιν ατος μοιωθσεται νδρ μωρ, στις κοδμησε τν οκαν ατο π τν μμον·

27 κα κατβη βροχ κα λθον ο ποταμο κα πνευσαν ο νεμοι κα προσκοψαν τ οκίᾳ κεν, κα πεσε, κα ν πτσις ατς μεγλη.
28 Κα
γνετο τε συνετλεσεν ᾿Ιησος τος λγους τοτους, ξεπλσσοντο ο χλοι π τ διδαχ ατο·
29 ν γρ διδσκων ατος ς ξουσαν χων, κα οχ ς ο γραμματες.