ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΑ' ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Ε'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5

χριστιανικ πστις

 

1 Πᾶς πιστεων τι ησος στιν Χριστς, κ το Θεο γεγννηται, κα πς γαπν τν γεννσαντα γαπ κα τν γεγεννημνον ξ ατο.

2 ν τοτ γινσκομεν τι γαπμεν τ τκνα το Θεο, ταν τν Θεν γαπμεν κα τς ντολς ατο τηρμεν.

3 Ατη γρ στιν γπη το Θεο, να τς ντολς ατο τηρμεν· κα α ντολα ατο βαρεαι οκ εσν,

4 τι πν τ γεγεννημνον κ το Θεο νικ τν κσμον· κα ατη στν νκη νικσασα τν κσμον, πστις μν.

5 Τς στιν νικν τν κσμον ε μ πιστεων τι ησος στιν υἱὸς το Θεο;

6 Οτς στιν λθν δι᾿ δατος κα αματος, ησος Χριστς· οκ ν τ δατι μνον, λλ᾿ ν τ δατι κα τ αματι· κα τ Πνεμ στι τ μαρτυρον, τι τ Πνεμ στιν λθεια.

7 τι τρες εσιν ο μαρτυροντες ν τ οραν, Πατρ, Λγος κα τ γιον Πνεμα, κα οτοι ο τρες ν εσι· κα τρες εσιν ο μαρτυροντες ν τ γ,

8 τ Πνεμα κα τ δωρ κα τ αμα, κα ο τρες ες τ ν εσιν.

9 Ε τν μαρτυραν τν νθρπων λαμβνομεν, μαρτυρα το Θεο μεζων στν· τι ατη στν μαρτυρα το Θεο ν μεμαρτρηκε περ το υο ατο.

10 πιστεων ες τν υἱὸν το Θεο χει τν μαρτυραν ν ατ· μ πιστεων τ Θε ψεστην πεποηκεν ατν, τι ο πεπστευκεν ες τν μαρτυραν ν μεμαρτρηκεν Θες περ το υο ατο.

11 Κα ατη στν μαρτυρα, τι ζων αἰώνιον δωκεν μν Θες, κα ατη ζω ν τ υἱῷ ατο στιν.

12 χων τν υἱὸν χει τν ζων· μ χων τν υἱὸν το Θεο τν ζων οκ χει.

13 Τατα γραψα μν τος πιστεουσιν ες τ νομα το υο το Θεο, να εδτε τι ζων αἰώνιον χετε, κα να πιστεητε ες τ νομα το υο το Θεο.

14 Κα ατη στν παρρησα ν χομεν πρς ατν, τι ἐάν τι ατμεθα κατ τ θλημα ατο, κοει μν.

15 κα ἐὰν οδαμεν τι κοει μν ν ατμεθα, οδαμεν τι χομεν τ ατματα τκαμεν παρ᾿ ατο.

16 Ἐάν τις δ τν δελφν ατο μαρτνοντα μαρταν μ πρς θνατον, ατσει, κα δσει ατ ζων, τος μαρτνουσι μ πρς θνατον. στιν μαρτα πρς θνατον· ο περ κενης λγω να ρωτσ.

17 Πσα δικα μαρτα στν· κα στιν μαρτα ο πρς θνατον.

18 Οδαμεν τι πς γεγεννημνος κ το Θεο οχ μαρτνει, λλ᾿ γεννηθες κ το Θεο τηρε αυτν, κα πονηρς οχ πτεται ατο.

19 Οδαμεν τι κ το Θεο σμεν, κα κσμος λος ν τ πονηρ κεται.

20 Οδαμεν δ τι υἱὸς το Θεο κει κα δδωκεν μν δινοιαν να γινσκωμεν τν ληθινν· κα σμεν ν τ ληθιν, ν τ υἱῷ ατο ησο Χριστ. οτς στιν ληθινς Θες κα ζω αἰώνιος.
21 Τεκνα, φυλξατε αυτος π τν εδλων· μν.