ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2

κκλησις πρς ντητα

 

1 Εἰ τις ον παρκλησις ν Χριστ, ε τι παραμθιον γπης, ε τις κοινωνα Πνεματος, ε τις σπλγχνα κα οκτιρμο,

2 πληρσατ μου τν χαρν, να τ ατ φροντε, τν ατν γπην χοντες, σμψυχοι, τ ν φρονοντες,

 

κκλησις πρς ταπεινοφροσνην

 

3 Μηδν κατ ριθεαν κενοδοξαν, λλ τ ταπεινοφροσν λλλους γομενοι περχοντας αυτν.

4 Μ τ αυτν καστος σκοπετε, λλ κα τ τρων καστος.

 

Τ παρδειγμα τς ταπεινοφροσνης κα ατοθυσας το Χριστο

 

5 Τοτο γρ φρονεσθω ν μν κα ν Χριστ ησο,

6 ς ν μορφ Θεο πρχων οχ ρπαγμν γσατο τ εναι σα Θε,

7 λλ' αυτν κνωσε μορφν δολου λαβν, ν μοιματι νθρπων γενμενος,

8 κα σχματι ερεθες ς νθρωπος ταπενωσεν αυτν γενμενος πκοος μχρι θαντου, θαντου δ σταυρο.

9 Δι κα Θες ατν περψωσε κα χαρσατο ατ νομα τ πρ πν νομα,

10 να ν τ νματι ησο πν γνυ κμψ πουρανων κα πιγεων κα καταχθονων,

11 κα πσα γλσσα ξομολογσηται τι Κριος ᾿Ιησος Χριστς ες δξαν Θεο πατρς.

 

σωτηρα ν διαμορφν τν χαρακτρα

 

12 στε, γαπητο μου, καθς πντοτε πηκοσατε, μ ς ν τ παρουσίᾳ μου μνον, λλ νν πολλ μλλον ν τ πουσίᾳ μου, μετ φβου κα τρμου τν αυτν σωτηραν κατεργζεσθε·

13 Θες γρ στιν νεργν ν μν κα τ θλειν κα τ νεργεν πρ τς εδοκας.

14 Πντα ποιετε χωρς γογγυσμν κα διαλογισμν,

15 να γνησθε μεμπτοι κα κραιοι, τκνα Θεο μμητα ν μσ γενες σκολις κα διεστραμμνης, ν ος φανεσθε ς φωστρες ν κσμ,

16 λγον ζως πχοντες, ες καχημα μο ες μραν Χριστο, τι οκ ες κενν δραμον οδ ες κενν κοπασα.

17 λλ' ε κα σπνδομαι π τ θυσίᾳ κα λειτουργίᾳ τς πστεως μν, χαρω κα συγχαρω πσιν μν·

18 τ δ' ατ κα μες χαρετε κα συγχαρετ μοι.

 

Τιμθεος

 

19 λπζω δ ν Κυρίῳ ησο Τιμθεον ταχως πμψαι μν, να κγ εψυχ γνος τ περ μν·

20 οδνα γρ χω σψυχον, στις γνησως τ περ μν μεριμνσει·

21 ο πντες γρ τ αυτν ζητοσιν, ο τ το Χριστο ησο.

22 Τν δ δοκιμν ατο γινσκετε, τι ς πατρ τκνον σν μο δολευσεν ες τ εαγγλιον.

23 Τοτον μν ον λπζω πμψαι ς ν πδω τ περ μ ξαυτς·

24 πποιθα δ ν Κυρίῳ τι κα ατς ταχως λεσομαι.

 

παφρδιτος

 

25 ναγκαον δ γησμην παφρδιτον τν δελφν κα συνεργν κα συστρατιτην μου, μν δ πστολον κα λειτουργν τς χρεας μου, πμψαι πρς μς,

26 πειδ πιποθν ν πντας μς, κα δημονν διτι κοσατε τι σθνησε.

27 Κα γρ σθνησε παραπλσιον θαντου· λλ' Θες ατν λησεν, οκ ατν δ μνον, λλ κα μ, να μ λπην π λπην σχ.

28 Σπουδαιοτρως ον πεμψα ατν, να δντες ατν πλιν χαρτε, κγ λυπτερος .

29 Προσδχεσθε ον ατν ν Κυρίῳ μετ πσης χαρς, κα τος τοιοτους ντμους χετε,
30 τι δι τ ργον το Χριστο μχρι θαντου γγισε, παραβουλευσμενος τ ψυχ να ναπληρσ τ μν στρημα τς πρς με λειτουργας.