ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΗ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18

Ὁ Ἰησος Χριστς συλλαμβνεται

 

1 Ταῦτα επν ησος ξλθε σν τος μαθητας ατο πραν το χειμρρου τν Κδρων, που ν κπος, ες ν εσλθεν ατς κα ο μαθητα ατο.

2 δει δ κα οδας παραδιδος ατν τν τπον, τι πολλκις συνχθη κα ησος κε μετ τν μαθητν ατο.

3 ον οδας λαβν τν σπεραν κα κ τν ρχιερων κα Φαρισαων πηρτας ρχεται κε μετ φανν κα λαμπδων κα πλων.

4 ησος ον εδς πντα τ ρχμενα π' ατν, ξελθν επεν ατος· τνα ζητετε;

5 πεκρθησαν ατ· ησον τν Ναζωραον. Λγει ατος ησος· γ εμι. Εστκει δ κα οδας παραδιδος ατν μετ' ατν.

6 ς ον επεν ατος τι γ εμι, πλθον ες τ πσω κα πεσον χαμα.

7 Πλιν ον ατος πηρτησε· τνα ζητετε; Ο δ επον· ησον τν Ναζωραον.

8 πεκρθη ησος· επον μν τι γ εμι. Ε ον μ ζητετε, φετε τοτους πγειν·

9 να πληρωθ λγος ν επεν, τι ος δδωκς μοι, οκ πλεσα ξ ατν οδνα.

10 Σμων ον Πτρος χων μχαιραν ελκυσεν ατν, κα παισε τν το ρχιερως δολον κα πκοψεν ατο τ τον τ δεξιν· ν δ νομα τ δολ Μλχος.

11 Επεν ον ησος τ Πτρ· βλε τν μχαιραν ες τν θκην· τ ποτριον δδωκ μοι πατρ, ο μ πω ατ;

12 ον σπερα κα χιλαρχος κα ο πηρται τν ουδαων συνλαβον τν ησον κα δησαν ατν,

13 κα πγαγον ατν πρς νναν πρτον· ν γρ πενθερς το Καϊφα, ς ν ρχιερες το νιαυτο κενου.

14 ν δ Καϊφας συμβουλεσας τος ουδαοις τι συμφρει να νθρωπον πολσθαι πρ το λαο.

 

Πτρος ρνεται τν Χριστόν

 

15 κολοθει δ τ ησο Σμων Πτρος κα λλος μαθητς. δ μαθητς κενος ν γνωστς τ ρχιερε, κα συνεισλθε τ ησο ες τν αλν το ρχιερως·

16 δ Πτρος εστκει πρς τ θρ ξω. ξλθεν ον μαθητς λλος, ς ν γνωστς τ ρχιερε, κα επε τ θυρωρ, κα εσγαγε τν Πτρον.

17 Λγει ον παιδσκη θυρωρς τ Πτρ· μ κα σ κ τν μαθητν ε το νθρπου τοτου; Λγει κενος· οκ εμ.

18 Εστκεισαν δ ο δολοι κα ο πηρται νθρακιν πεποιηκτες, τι ψχος ν, κα θερμανοντο· ν δ μετ' ατν Πτρος στς κα θερμαινμενος.

19 ον ρχιερες ρτησε τν ησον περ τν μαθητν ατο κα περ τς διδαχς ατο.

20 πεκρθη ατ ησος· γ παρρησίᾳ λλησα τ κσμ· γ πντοτε δδαξα ν συναγωγ κα ν τ ερ, που πντοτε ο ουδαοι συνρχονται, κα ν κρυπτ λλησα οδν.

21 Τ με περωτς; περτησον τος κηκοτας τ λλησα ατος· δε οτοι οδασιν επον γ.

22 Τατα δ ατο επντος ες τν πηρετν παρεστηκς δωκε ρπισμα τ ησο επν· οτως ποκρν τ ρχιερε;

23 πεκρθη ατ ησος· ε κακς λλησα, μαρτρησον περ το κακο· ε δ καλς, τ με δρεις;

24 πστειλεν ατν ννας δεδεμνον πρς Καϊφαν τν ρχιερα.

25 ν δ Σμων Πτρος στς κα θερμαινμενος. Επον ον ατ· μ κα σ κ τν μαθητν ατο ε;

26 ρνσατο ον κενος κα επεν· οκ εμ. λγει ες κ τν δολων το ρχιερως, συγγενς ν ο πκοψε Πτρος τ τον· οκ γ σε εδον ν τ κπ μετ' ατο;

27 πλιν ον ρνσατο Πτρος, κα εθως λκτωρ φνησεν.

 

Ὁ Ἰησος Χριστς νπιον το Πιλτου,το Ρωμαου γεμνος

 

28 γουσιν ον τν ησον π το Καϊφα ες τ πραιτριον· ν δ πρω· κα ατο οκ εσλθον ες τ πραιτριον, να μ μιανθσιν, λλ' να φγωσι τ πσχα.

29 ξλθεν ον Πιλτος πρς ατος κα επε· τνα κατηγοραν φρετε κατ το νθρπου τοτου;

30 πεκρθησαν κα επον ατ· ε μ ν οτος κακοποις, οκ ν σοι παρεδκαμεν ατν.

31 Επεν ον ατος Πιλτος· λβετε ατν μες κα κατ τν νμον μν κρνατε ατν. Επον ον ατ ο ᾿Ιουδαοι· μν οκ ξεστιν ποκτεναι οδνα·
32
να λγος το ησο πληρωθ ν επε σημανων ποίῳ θαντ μελλεν ποθνσκειν.

33 Εσλθεν ον ες τ πραιτριον πλιν Πιλτος κα φνησε τν ησον κα επεν ατ· σ ε βασιλες τν ουδαων;

34 πεκρθη ατ ησος· φ' αυτο σ τοτο λγεις λλοι σοι επον περ μο;

35 πεκρθη Πιλτος· μτι γ ᾿Ιουδαῖός εμι; Τ θνος τ σν κα ο ρχιερες παρδωκν σε μο· τ ποησας;

36 πεκρθη ησος· βασιλεα μ οκ στιν κ το κσμου τοτου· ε κ το κσμου τοτου ν βασιλεα μ, ο πηρται ν ο μο γωνζοντο, να μ παραδοθ τος ᾿Ιουδαοις· νν δ βασιλεα μ οκ στιν ντεθεν.

37 Επεν ον ατ Πιλτος· οκον βασιλες ε σ; πεκρθη ησος· σ λγεις τι βασιλες εμι γ. γ ες τοτο γεγννημαι κα ες τοτο λλυθα ες τν κσμον, να μαρτυρσω τ ληθείᾳ. Πς ν κ τς ληθεας κοει μου τς φωνς.

38 Λγει ατ Πιλτος· τ στιν λθεια; Κα τοτο επν πλιν ξλθε πρς τος ουδαους κα λγει ατος· γ οδεμαν αταν ερσκω ν ατ·

39 στι δ συνθεια μν να να μν πολσω ν τ πσχα· βολεσθε ον μν πολσω τν βασιλα τν ουδαων;
40 κραγασαν ον πλιν πντες λγοντες· μ τοτον, λλ τν Βαραββν. ν δ Βαραββς λστς.