ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΙΓ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13

Περ ποταγς ες τς ξουσας

 

1 Πᾶσα ψυχ ξουσαις περεχοσαις ποτασσσθω. Ο γρ στιν ξουσα ε μ π Θεο· α δ οσαι ξουσαι π το Θεο τεταγμναι εσν.

2 στε ντιτασσμενος τ ξουσίᾳ τ το Θεο διαταγ νθστηκεν· ο δ νθεστηκτες αυτος κρμα λψονται.

3 Ο γρ ρχοντες οκ εσ φβος τν γαθν ργων, λλ τν κακν. Θλεις δ μ φοβεσθαι τν ξουσαν; Τ γαθν ποει, κα ξεις παινον ξ ατς·

4 Θεο γρ δικονς στ σοι ες τ γαθν. Ἐὰν δ τ κακν ποις, φοβο· ο γρ εκ τν μχαιραν φορε· Θεο γρ δικονς στιν ες ργν, κδικος τ τ κακν πρσσοντι.

5 Δι νγκη ποτσσεσθαι ο μνον δι τν ργν, λλ κα δι τν συνεδησιν.

6 Δι τοτο γρ κα φρους τελετε· λειτουργο γρ Θεο εσιν ες ατ τοτο προσκαρτεροντες.

7 πδοτε ον πσι τς φειλς, τ τν φρον τν φρον, τ τ τλος τ τλος, τ τν φβον τν φβον, τ τν τιμν τν τιμν.

 

Φιλαδελφα

 

8 Μηδεν μηδν φελετε ε μ τ γαπν λλλους. γρ γαπν τν τερον νμον πεπλρωκε·

9 τ γρ ο μοιχεσεις, ο φονεσεις, ο κλψεις, οκ πιθυμσεις, κα ε τις τρα ντολ, ν τοτ τ λγ νακεφαλαιοται, ν τ, γαπσεις τν πλησον σου ς σεαυτν.

10 γπη τ πλησον κακν οκ ργζεται· πλρωμα ον νμου γπη.

 

μρα το Χριστο εναι πλησον

 

11 Κα τοτο, εδτες τν καιρν, τι ρα μς δη ξ πνου γερθναι· νν γρ γγτερον μν σωτηρα τε πιστεσαμεν.

12 νξ προκοψεν, δ μρα γγικεν. ποθμεθα ον τ ργα το σκτους κα νδυσμεθα τ πλα το φωτς.

13 ς ν μρ εσχημνως περιπατσωμεν, μ κμοις κα μθαις, μ κοτας κα σελγεαις, μ ριδι κα ζλ,
14 λλ᾿ νδσασθε τν Κριον ησον Χριστν, κα τς σαρκς πρνοιαν μ ποιεσθε ες πιθυμας.