ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΑ' ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2

δηγαι δι τν δημοσαν λατρεαν

 

1 Παρακαλῶ ον πρτον πντων ποιεσθαι δεσεις, προσευχς, ντεξεις, εχαριστας, πρ πντων νθρπων,

2 πρ βασιλων κα πντων τν ν περοχ ντων, να ρεμον κα σχιον βον διγωμεν ν πσ εσεβείᾳ κα σεμντητι.

3 Τοτο γρ καλν κα πδεκτον νπιον το σωτρος μν Θεο,

4 ς πντας νθρπους θλει σωθναι κα ες πγνωσιν ληθεας λθεν.

5 Ες γρ Θες, ες κα μεστης Θεο κα νθρπων, νθρωπος Χριστς ησος,

6 δος αυτν ντλυτρον πρ πντων, τ μαρτριον καιρος δοις,

7 ες τθην γ κρυξ κα πστολος, λθειαν λγω ν Χριστ, ο ψεδομαι, διδσκαλος θνν ν πστει κα ληθείᾳ.

8 Βολομαι ον προσεχεσθαι τος νδρας ν παντ τπ, παροντας σους χερας χωρς ργς κα διαλογισμο.

9 σατως κα τς γυνακας ν καταστολ κοσμίῳ, μετ αδος κα σωφροσνης κοσμεν αυτς, μ ν πλγμασιν χρυσ μαργαρταις ματισμ πολυτελε,

10 λλ' πρπει γυναιξν παγγελλομναις θεοσβειαν, δι' ργων γαθν.

11 Γυν ν συχίᾳ μανθαντω ν πσ ποταγ·

12 γυναικ δ διδσκειν οκ πιτρπω, οδ αθεντεν νδρς, λλ' εναι ν συχίᾳ.

13 δμ γρ πρτος πλσθη, ετα Εα·

14 κα ᾿Αδμ οκ πατθη, δ γυν πατηθεσα ν παραβσει γγονε·
15 σωθσεται δ δι τς τεκνογονας, ἐὰν μενωσιν ν πστει κα γπ κα γιασμ μετ σωφροσνης.