ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Α'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1

1 Βίβλος γενσεως Ἰησο Χριστο, υο Δαυδ, υο Ἀβραμ.
2
βραμ γννησε τν σακ, σακ δ γννησε τν ακβ, ακβ δ γννησε τν οδαν κα τος δελφος ατο,

3 οδας δ γννησε τν Φαρς κα τν Ζαρ κ τς Θμαρ, Φαρς δ γννησε τν σρμ, σρμ δ γννησε τν ρμ,

4 ρμ δ γννησε τν μιναδβ, μιναδβ δ γννησε τν Ναασσν, Ναασσν δ γννησε τν Σαλμν,

5 Σαλμν δ γννησε τν Βοζ κ τς Ραχβ, Βοζ δ γννησε τν βδ κ τς Ροθ, βδ δ γννησε τν εσσα,

6 εσσα δ γννησε τν Δαυδ τν βασιλα. Δαυδ δ βασιλες γννησε τν Σολομντα κ τς το Ορου,

7 Σολομν δ γννησε τν Ροβομ, Ροβομ δ γννησε τν βι, βι δ γννησε τν σ,

8 σ δ γννησε τν ωσαφτ, ωσαφτ δ γννησε τν ωρμ, ωρμ δ γννησε τν ζαν,

9 ζας δ γννησε τν ωθαμ, ωθαμ δ γννησε τν χαζ, χαζ δ γννησε τν ζεκαν,

10 ζεκας δ γννησε τν Μανασσ, Μανασσς δ γννησε τν μν, μν δ γννησε τν ωσαν,

11 ωσας δ γννησε τν εχοναν κα τος δελφος ατο π τς μετοικεσας Βαβυλνος.
12 Μετ
δ τν μετοικεσαν Βαβυλνος εχονας γννησε τν Σαλαθιλ, Σαλαθιλ δ γννησε τν Ζοροβ
βελ,
13 Ζοροβ
βελ δ γννησε τν βιοδ, βιοδ δ γννησε τν λιακεμ, λιακεμ δ γννησε τν ζρ,

14 ζρ δ γννησε τν Σαδκ, Σαδκ δ γννησε τν χεμ, χεμ δ γννησε τν λιοδ,

15 λιοδ δ γννησε τν λεζαρ, λεζαρ δ γννησε τν Ματθν, Ματθν δ γννησε τν ακβ,

16 ακβ δ γννησε τν ωσφ τν νδρα Μαρας, ξ ς γεννθη ησος λεγμενος Χριστς.
17 Π
σαι ον α γενεα π βραμ ως Δαυδ γενεα δεκατσσαρες, κα π Δαυδ ως τς μετοικεσας Βαβυλνος γενεα δεκατσσαρες, κα π τς μετοικεσας Βαβυλνος ως το Χριστο γενεα δεκατσσαρες.

 

Γννησις το ᾿Ιησο Χριστο

 

18 Το δ ησο Χριστο γννησις οτως ν. Μνηστευθεσης γρ τς μητρς ατο Μαρας τ ωσφ, πρν συνελθεν ατος ερθη ν γαστρ χουσα κ Πνεματος γου.

19 ωσφ δ νρ ατς, δκαιος ν κα μ θλων ατν παραδειγματσαι, βουλθη λθρα πολσαι ατν.
20 Τα
τα δ ατο νθυμηθντος δο γγελος Κυρου κατ᾿ ναρ φνη ατ λγων· ωσφ υἱὸς Δαυδ, μ φοβηθς παραλαβεν Μαριμ τν γυνακ σου· τ γρ ν ατ γεννηθν κ Πνεματς στιν γου.

21 Τξεται δ υἱὸν κα καλσεις τ νομα ατο ησον· ατς γρ σσει τν λαν ατο π τν μαρτιν ατν.

22 Τοτο δ λον γγονεν να πληρωθ τ ρηθν π το Κυρου δι το προφτου λγοντος·

23 δο παρθνος ν γαστρ ξει κα τξεται υἱόν, κα καλσουσι τ νομα ατο μμανουλ, στι μεθερμηνευμενον μεθ᾿ μν Θες.

24 Διεγερθες δ ωσφ π το πνου ποησεν ς προσταξεν ατ γγελος Κυρου κα παρλαβε τν γυνακα ατο,
25 κα οκ γνωσκεν ατν ως ο τεκε τν υἱὸν ατς τν πρωττοκον, κα κλεσε τ νομα ατο ησον.