ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ Γ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3

λεγχος τς γλσσης

 

1 Μὴ πολλο διδσκαλοι γνεσθε, δελφο μου, εδτες τι μεζον κρμα ληψμεθα·

2 πολλ γρ πταομεν παντες. ε τις ν λγ ο πταει, οτος τλειος νρ, δυνατς χαλιναγωγσαι κα λον τ σμα.

3 δε τν ππων τος χαλινος ες τ στματα βλλομεν πρς τ πεθεσθαι ατος μν, κα λον τ σμα ατν μετγομεν.

4 δο κα τ πλοα, τηλικατα ντα κα π σκληρν νμων λαυνμενα, μετγεται π λαχστου πηδαλου που ν ρμ το εθνοντος βοληται.

5 Οτω κα γλσσα μικρν μλος στ κα μεγαλαυχε. δο λγον πρ λκην λην νπτει!

6 Κα γλσσα πρ, κσμος τς δικας. Οτως γλσσα καθσταται ν τος μλεσιν μν σπιλοσα λον τ σμα κα φλογζουσα τν τροχν τς γενσεως κα φλογιζομνη π τς γεννης.

7 Πσα γρ φσις θηρων τε κα πετεινν ρπετν τε κα ναλων δαμζεται κα δεδμασται τ φσει τ νθρωπν,

8 τν δ γλσσαν οδες δναται νθρπων δαμσαι· κατσχετον κακν, μεστ ο θανατηφρου.

9 ν ατ ελογομεν τν Θεν κα πατρα, κα ν ατ καταρμεθα τος νθρπους τος καθ' μοωσιν Θεο γεγοντας·

10 κ το ατο στματος ξρχεται ελογα κα κατρα. ο χρ, δελφο μου, τατα οτω γνεσθαι.

11 Μτι πηγ κ τς ατς πς βρει τ γλυκ κα τ πικρν;

12 Μ δναται, δελφο μου, συκ λαας ποισαι μπελος σκα; Οτως οδεμα πηγ λυκν κα γλυκ ποισαι δωρ.

 

ληθιν κα ψευδς σοφα

 

13 Τς σοφς κα πιστμων ν μν; δειξτω κ τς καλς ναστροφς τ ργα ατο ν πρατητι σοφας.

14 Ε δ ζλον πικρν χετε κα ριθεαν ν τ καρδίᾳ μν, μ κατακαυχσθε κα ψεδεσθε κατ τς ληθεας.

15 Οκ στιν ατη σοφα νωθεν κατερχομνη, λλ' πγειος, ψυχικ, δαιμονιδης.

16 που γρ ζλος κα ριθεα, κε καταστασα κα πν φαλον πργμα.

17 δ νωθεν σοφα πρτον μν γν στιν, πειτα ερηνικ, πιεικς, επειθς, μεστ λους κα καρπν γαθν, δικριτος κα νυπκριτος.
18 Καρπς δ τς δικαιοσνης ν ερν σπερεται τος ποιοσιν ερνην.