ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Θ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9

1 Καὶ πμπτος γγελος σλπισε· κα εδον στρα κ το ορανο πεπτωκτα ες τν γν, κα δθη ατ κλες το φρατος τς βσσου,

2 κα νοιξε τ φραρ τς βσσου, κα νβη καπνς κ το φρατος ς καπνς καμνου καιομνης, κα σκοτσθη λιος κα ἀὴρ κ το καπνο το φρατος.

3 Κα κ το καπνο ξλθον κρδες ες τν γν, κα δθη ατας ξουσα ς χουσιν ξουσαν ο σκορποι τς γς·

4 κα ρρθη ατας να μ δικσωσι τν χρτον τς γς οδ πν χλωρν οδ πν δνδρον, ε μ τος νθρπους οτινες οκ χουσι τν σφραγδα το Θεο π τν μετπων ατν.

5 Κα δθη ατας να μ ποκτενωσιν ατος, λλ᾿ να βασανισθσι μνας πντε· κα βασανισμς ατν ς βασανισμς σκορπου, ταν πασ νθρωπον.

6 Κα ν τας μραις κεναις ζητσουσιν ο νθρωποι τν θνατον κα ο μ ερσουσιν ατν, κα πιθυμσουσιν ποθανεν, κα φεξεται π᾿ ατν θνατος.

7 Κα τ μοιματα τν κρδων μοια πποις τοιμασμνοις ες πλεμον, κα π τς κεφαλς ατν ς στφανοι μοιοι χρυσίῳ, κα τ πρσωπα ατν ς πρσωπα νθρπων,

8 κα εχον τρχας ς τρχας γυναικν, κα ο δντες ατν ς λεντων σαν,

9 κα εχον θρακας ς θρακας σιδηρος, κα φων τν πτεργων ατν ς φων ρμτων ππων πολλν τρεχντων ες πλεμον.

10 Κα χουσιν ορς μοας σκορποις κα κντρα, κα ν τας ορας ατν ξουσαν χουσι το δικσαι τος νθρπους μνας πντε.

11 χουσι βασιλα π᾿ ατν τν γγελον τς βσσου· νομα ατ βραϊστ βαδδν, ν δ τ λληνικ νομα χει πολλων.

12 οα μα πλθεν· δο ρχονται τι δο οα μετ τατα.

13 Κα κτος γγελος σλπισε· κα κουσα φωνν μαν κ τν τεσσρων κερτων το θυσιαστηρου το χρυσο το νπιον το Θεο,

14 λγοντος τ κτ γγλ· χων τν σλπιγγα, λσον τος τσσαρας γγλους τος δεδεμνους π τ ποταμ τ μεγλ Εφρτ.

15 Κα λθησαν ο τσσαρες γγελοι ο τοιμασμνοι ες τν ραν κα ες τν μραν κα μνα κα νιαυτν, να ποκτενωσι τ τρτον τν νθρπων.

16 Κα ριθμς τν στρατευμτων το ππου δο μυριδες μυριδων· κουσα τν ριθμν ατν.

17 Κα οτως εδον τος ππους ν τ ρσει κα τος καθημνους π᾿ ατν, χοντας θρακας πυρνους κα ακινθνους κα θειδεις· κα α κεφαλα τν ππων ς κεφαλα λεντων, κα κ τν στομτων ατν κπορεεται πρ κα καπνς κα θεον.

18 π τν τριν πληγν τοτων πεκτνθησαν τ τρτον τν νθρπων, κ το πυρς κα το καπνο κα το θεου το κπορευομνου κ τν στομτων ατν.

19 γρ ξουσα τν ππων ν τ στματι ατν στι κα ν τας ορας ατν· α γρ ορα ατν μοιαι φεσιν, χουσαι κεφαλς, κα ν ατας δικοσι.

20 Κα ο λοιπο τν νθρπων, ο οκ πεκτνθησαν ν τας πληγας ταταις, ο μετενησαν κ τν ργων τν χειρν ατν, να μ προσκυνσωσι τ δαιμνια κα τ εδωλα τ χρυσ κα τ ργυρ κα τ χαλκ κα τ λθινα κα τ ξλινα, οτε βλπειν δναται οτε κοειν οτε περιπατεν,
21 κα ο μετενησαν κ τν φνων ατν οτε κ τν φαρμακειν ατν οτε κ τς πορνεας ατν οτε κ τν κλεμμτων ατν.