ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΗ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18

πτσις τς μεγλης πλεως

 

1 Μετὰ τατα εδον λλον γγελον καταβανοντα κ το ορανο, χοντα ξουσαν μεγλην, κα γ φωτσθη κ τς δξης ατο,

2 κα κραξεν ν σχυρ φων λγων· πεσεν, πεσε Βαβυλν μεγλη, κα γνετο κατοικητριον δαιμονων κα φυλακ παντς πνεματος καθρτου κα φυλακ παντς ρνου καθρτου κα μεμισημνου·

3 τι κ το ονου το θυμο τς πορνεας ατς ππωκαν πντα τ θνη, κα ο βασιλες τς γς μετ᾿ ατς πρνευσαν, κα ο μποροι τς γς κ τς δυνμεως το στρνους ατς πλοτησαν.

4 Κα κουσα λλην φωνν κ το ορανο λγουσαν· ξελθε ξ ατς λας μου, να μ συγκοινωνσητε τας μαρταις ατς, κα να κ τν πληγν ατς μ λβητε·

5 τι κολλθησαν ατς α μαρται χρι το ορανο, κα μνημνευσεν Θες τ δικματα ατς.

6 πδοτε ατ ς κα ατ πδωκε, κα διπλσατε ατ διπλ κατ τ ργα ατς· ν τ ποτηρίῳ κρασε, κερσατε ατ διπλον.

7 σα δξασεν αυτν κα στρηνασε, τοσοτον δτε ατ βασανισμν κα πνθος. τι ν τ καρδίᾳ ατς λγει, τι κθημαι καθς βασλισσα κα χρα οκ εμ κα πνθος ο μ δω,

8 δι τοτο ν μι μρ ξουσιν α πληγα ατς, θνατος κα πνθος κα λιμς, κα ν πυρ κατακαυθσεται· τι σχυρς Κριος Θες κρνας ατν.

9 Κα κλασουσιν ατν κα κψονται π᾿ ατ ο βασιλες τς γς ο μετ᾿ ατς πορνεσαντες κα στρηνισαντες, ταν βλπωσι τν καπνν τς πυρσεως ατς,

10 π μακρθεν στηκτες δι τν φβον το βασανισμο ατς, λγοντες· οα οα, πλις μεγλη Βαβυλν, πλις σχυρ, τι μι ρ λθεν κρσις σου.

11 κα ο μποροι τς γς κλασουσι κα πενθσουσιν π᾿ ατ, τι τν γμον ατν οδες γορζει οκτι,

12 γμον χρυσο κα ργρου κα λθου τιμου κα μαργαρτου, κα βυσσνου κα πορφρας κα σηρικο κα κοκκνου, κα πν ξλον θϊνον κα πν σκεος λεφντινον κα πν σκεος κ ξλου τιμιωττου κα χαλκο κα σιδρου κα μαρμρου,

13 κα κινμωμον κα μωμον κα θυμιματα, κα μρον κα λβανον κα ονον κα λαιον κα σεμδαλιν κα στον κα κτνη κα πρβατα, κα ππων κα ρεδν κα σωμτων, κα ψυχς νθρπων.

14 Κα πρα τς πιθυμας τς ψυχς σου πλετο π σο, κα πντα τ λιπαρ κα τ λαμπρ πλθεν π σο, κα οκτι ο μ ατ ερσεις.

15 Ο μποροι τοτων, ο πλουτσαντες π᾿ ατς, π μακρθεν στσονται δι τν φβον το βασανισμο ατς κλαοντες κα πενθοντες,

16 λγοντες· οα οα, πλις μεγλη, περιβεβλημνη βσσινον κα πορφυρον κα κκκινον κα κεχρυσωμνη ν χρυσίῳ κα λθ τιμίῳ κα μαργαρταις, τι μι ρ ρημθη τοσοτος πλοτος.

17 Κα πς κυβερντης κα πς π τπον πλων, κα ναται κα σοι τν θλασσαν ργζονται, π μακρθεν στησαν,

18 κα κραζον βλποντες τν καπνν τς πυρσεως ατς, λγοντες· τς μοα τ πλει τ μεγλ;

19 Κα βαλον χον π τς κεφαλς ατν κα κραζον κλαοντες κα πενθοντες, λγοντες· οα οα, πλις μεγλη, ν πλοτησαν πντες ο χοντες τ πλοα ν τ θαλσσ κ τς τιμιτητος ατς· τι μι ρ ρημθη.

20 Εφρανου π᾿ ατ, οραν, κα ο γιοι κα ο πστολοι κα ο προφται, τι κρινεν Θες τ κρμα μν ξ ατς.

21 Κα ρεν ες γγελος σχυρς λθον ς μλον μγαν κα βαλεν ες τν θλασσαν λγων· οτως ρμματι βληθσεται Βαβυλν μεγλη πλις, κα ο μ ερεθ τι.

22 Κα φων κιθαρδν κα μουσικν κα αλητν κα σαλπιστν ο μ κουσθ ν σο τι, κα πς τεχντης πσης τχνης ο μ ερεθ ν σο τι, κα φων μλου ο μ κουσθ ν σο τι,

23 κα φς λχνου ο μ φαν ν σο τι, κα φων νυμφου κα νμφης ο μ κουσθ ν σο τι· τι ο μπορο σου σαν ο μεγιστνες τς γς, τι ν τ φαρμακείᾳ σου πλανθησαν πντα τ θνη,
24 κα ν ατ αματα προφητν κα γων ερθη κα πντων τν σφαγμνων π τς γς.