ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 20

Τ κενν μνμα

 

1 Τὴ δ μι τν σαββτων Μαρα Μαγδαλην ρχεται πρω σκοτας τι οσης ες τ μνημεον, κα βλπει τν λθον ρμνον κ το μνημεου.

2 Τρχει ον κα ρχεται πρς Σμωνα Πτρον κα πρς τν λλον μαθητν ν φλει ησος, κα λγει ατος· ραν τν Κριον κ το μνημεου, κα οκ οδαμεν πο θηκαν ατν.

3 ξλθεν ον Πτρος κα λλος μαθητς κα ρχοντο ες τ μνημεον.

4 τρεχον δ ο δο μο· κα λλος μαθητς προδραμε τχιον το Πτρου κα λθε πρτος ες τ μνημεον,

5 κα παρακψας βλπει κεμενα τ θνια, ο μντοι εσλθεν.

6 ρχεται ον Σμων Πτρος κολουθν ατ, κα εσλθεν ες τ μνημεον κα θεωρε τ θνια κεμενα,

7 κα τ σουδριον, ν π τς κεφαλς ατο, ο μετ τν θονων κεμενον, λλ χωρς ντετυλιγμνον ες να τπον.

8 Ττε ον εσλθε κα λλος μαθητς λθν πρτος ες τ μνημεον, κα εδε κα πστευσεν·

9 οδπω γρ δεισαν τν γραφν τι δε ατν κ νεκρν ναστναι.

 

᾿Ιησος Χριστς μφανζεται ες τν Μαραν

 

10 πλθον ον πλιν πρς αυτος ο μαθητα.

11 Μαρα δ εστκει πρς τ μνημείῳ κλαουσα ξω.

12 ς ον κλαιε, παρκυψεν ες τ μνημεον κα θεωρε δο γγλους ν λευκος καθεζομνους, να πρς τ κεφαλ κα να πρς τος ποσν, που κειτο τ σμα το ᾿Ιησο.

13 Κα λγουσιν ατ κενοι· γναι, τ κλαεις; Λγει ατος· τι ραν τν Κριν μου, κα οκ οδα πο θηκαν ατν.

14 Κα τατα εποσα στρφη ες τ πσω, κα θεωρε τν ησον σττα, κα οκ δει τι ησος στι.

15 Λγει ατ ησος· γναι, τ κλαεις; Τνα ζητες; κενη δοκοσα τι κηπουρς στι, λγει ατ· κριε, ε σ βστασας ατν, επ μοι πο θηκας ατν, κγ ατν ρ.

16 Λγει ατ ησος· Μαρα. στραφεσα κενη λγει ατ· ραββουν, λγεται, διδσκαλε.

17 Λγει ατ ησος· μ μου πτου· οπω γρ ναββηκα πρς τν πατρα μου· πορεου δ πρς τος δελφος μου κα επ ατος· ναβανω πρς τν πατρα μου κα πατρα μν, κα Θεν μου κα Θεν μν.

18 ρχεται Μαρα Μαγδαλην παγγλλουσα τος μαθητας τι ἑώρακε τν Κριον, κα τατα επεν ατ.

 

Ὁ Ἰησος Χριστς μφανζεται ες τος ποστλους

 

19 Οσης ον ψας τ μρ κεν τ μι τν σαββτων, κα τν θυρν κεκλεισμνων που σαν ο μαθητα συνηγμνοι δι τν φβον τν ουδαων, λθεν ησος κα στη ες τ μσον, κα λγει ατος· ερνη μν.

20 Κα τοτο επν δειξεν ατος τς χερας κα τν πλευρν ατο. Ἐχρησαν ον ο μαθητα δντες τν Κριον.

21 Επεν ον ατος ησος πλιν· ερνη μν. Καθς πσταλκ με πατρ, κγ πμπω μς.

22 Κα τοτο επν νεφσησε κα λγει ατος· λβετε Πνεμα γιον·

23 ν τινων φτε τς μαρτας, φενται ατος, ν τινων κραττε, κεκρτηνται.

 

Ὁ Ἰησος Χριστς μφανζεται ες τν Θωμν

 

24 Θωμς δ ες κ τν δδεκα, λεγμενος Δδυμος, οκ ν μετ' ατν τε λθεν ησος.

25 λεγον ον ατ ο λλοι μαθητα· ωρκαμεν τν Κριον. δ επεν ατος· ἐὰν μ δω ν τας χερσν ατο τν τπον τν λων, κα βλω τν δκτυλν μου ες τν τπον τν λων, κα βλω τν χερ μου ες τν πλευρν ατο, ο μ πιστεσω.

26 Κα μεθ' μρας κτ πλιν σαν σω ο μαθητα ατο κα Θωμς μετ' ατν. ρχεται ησος τν θυρν κεκλεισμνων, κα στη ες τ μσον κα επεν· ερνη μν.

27 Ετα λγει τ Θωμ· φρε τν δκτυλν σου δε κα δε τς χερς μου, κα φρε τν χερ σου κα βλε ες τν πλευρν μου, κα μ γνου πιστος, λλ πιστς.

28 Κα πεκρθη Θωμς κα επεν ατ· Κρις μου κα Θες μου.

29 Λγει ατ ησος· τι ἑώρακς με, πεπστευκας· μακριοι ο μ δντες κα πιστεσαντες.

 

σκοπς το παρντος εαγγελου

 

30 Πολλ μν ον κα λλα σημεα ποησεν ησος νπιον τν μαθητν ατο, οκ στι γεγραμμνα ν τ βιβλίῳ τοτ·
31 τατα δ γγραπται να πιστεσητε τι ησος στιν Χριστς υἱὸς το Θεο, κα να πιστεοντες ζων χητε ν τ νματι ατο.