ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΑ' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΙΕ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15

νστασις τν νεκρν

 

1 Γνωρίζω δ μν, δελφο, τ εαγγλιον εηγγελισμην μν, κα παρελβετε, ν κα στκατε,

2 δι᾿ ο κα σζεσθε, τνι λγ εηγγελισμην μν ε κατχετε, κτς ε μ εκ πιστεσατε.

3 Παρδωκα γρ μν ν πρτοις κα παρλαβον, τι Χριστς πθανεν πρ τν μαρτιν μν κατ τς γραφς,
4 κα
τι τφη, κα τι γγερται τ τρτη μρ κατ τς γραφς,

5 κα τι φθη Κηφ, ετα τος δδεκα·

6 πειτα φθη πνω πεντακοσοις δελφος φπαξ, ξ ν ο πλεους μνουσιν ως ρτι, τινς δ κα κοιμθησαν·

7 πειτα φθη ακβ, ετα τος ποστλοις πσιν·

8 σχατον δ πντων σπερε τ κτρματι φθη κμο.

9 γ γρ εμι λχιστος τν ποστλων, ς οκ εμ κανς καλεσθαι πστολος, διτι δωξα τν κκλησαν το Θεο·

10 χριτι δ Θεο εμι εμι· κα χρις ατο ες μ ο κεν γενθη, λλ περισστερον ατν πντων κοπασα, οκ γ δ, λλ᾿ χρις το Θεο σν μο.

11 Ετε ον γ ετε κενοι, οτω κηρσσομεν κα οτως πιστεσατε.

12 Ε δ Χριστς κηρσσεται τι κ νεκρν γγερται, πς λγουσ τινες ν μν τι νστασις νεκρν οκ στιν;

13 Ε δ νστασις νεκρν οκ στιν, οδ Χριστς γγερται·

14 Ε δ Χριστς οκ γγερται, κενν ρα τ κρυγμα μν, κεν δ κα πστις μν.

15 Ερισκμεθα δ κα ψευδομρτυρες το Θεο, τι μαρτυρσαμεν κατ το Θεο τι γειρε τν Χριστν, ν οκ γειρεν, επερ ρα νεκρο οκ γερονται·

16 Ε γρ νεκρο οκ γερονται, οδ Χριστς γγερται.

17 Ε δ Χριστς οκ γγερται, ματαα πστις μν· τι στ ν τας μαρταις μν.

18 ρα κα ο κοιμηθντες ν Χριστ πλοντο.

19 Ε ν τ ζω τατ λπικτες σμν ν Χριστ μνον, λεειντεροι πντων νθρπων σμν.

20 Νυν δ Χριστς γγερται κ νεκρν, παρχ τν κεκοιμημνων γνετο.

21 πειδ γρ δι᾿ νθρπου θνατος, κα δι᾿ νθρπου νστασις νεκρν.

22 σπερ γρ ν τ δμ πντες ποθνσκουσιν, οτω κα ν τ Χριστ πντες ζωοποιηθσονται.

23 καστος δ ν τ δίῳ τγματι· παρχ Χριστς, πειτα ο Χριστο ν τ παρουσίᾳ ατο·

24 ετα τ τλος, ταν παραδ τν βασιλεαν τ Θε κα πατρ, ταν καταργσ πσαν ρχν κα πσαν ξουσαν κα δναμιν.

25 Δε γρ ατν βασιλεειν χρις ο ν θ πντας τος χθρος π τος πδας ατο.

26 σχατος χθρς καταργεται θνατος·

27 πντα γρ πταξεν π τος πδας ατο. ταν δ επ τι πντα ποττακται, δλον τι κτς το ποτξαντος ατ τ πντα.

28 ταν δ ποταγ ατ τ πντα, ττε κα ατς υἱὸς ποταγσεται τ ποτξαντι ατ τ πντα, να Θες τ πντα ν πσιν.

29 πε τ ποισουσιν ο βαπτιζμενοι πρ τν νεκρν, ε λως νεκρο οκ γερονται; Τ κα βαπτζονται πρ τν νεκρν;

30 Τ κα μες κινδυνεομεν πσαν ραν;

31 Καθ᾿ μραν ποθνσκω, ν τν μετραν καχησιν ν χω ν Χριστ ησο τ Κυρίῳ μν.

32 Ε κατ νθρωπον θηριομχησα ν φσ, τ μοι τ φελος; Ε νεκρο οκ γερονται, φγωμεν κα πωμεν, αριον γρ ποθνσκομεν.

33 Μ πλανσθε· φθερουσιν θη χρηστ μιλαι κακα.

34 κνψατε δικαως κα μ μαρτνετε· γνωσαν γρ Θεο τινες χουσι· πρς ντροπν μν λγω.

35 λλ᾿ ρε τις· πς γερονται ο νεκρο; Ποίῳ δ σματι ρχονται;

36 φρον, σ σπερεις, ο ζωοποιεται ἐὰν μ ποθν·

37 κα σπερεις, ο τ σμα τ γενησμενον σπερεις, λλ γυμνν κκκον, ε τχοι στου τινος τν λοιπν·

38 δ Θες ατ δδωσι σμα καθς θλησε, κα κστ τν σπερμτων τ διον σμα.

39 Ο πσα σρξ ατ σρξ, λλ λλη μν νθρπων, λλη δ σρξ κτηνν, λλη δ χθων, λλη δ πετεινν.

40 Κα σματα πουρνια, κα σματα πγεια· λλ᾿ τρα μν τν πουρανων δξα, τρα δ τν πιγεων.

41 λλη δξα λου, κα λλη δξα σελνης, κα λλη δξα στρων· στρ γρ στρος διαφρει ν δξ.

42 Οτω κα νστασις τν νεκρν. σπερεται ν φθορ, γερεται ν φθαρσίᾳ·

43 σπερεται ν τιμίᾳ, γερεται ν δξ· σπερεται ν σθενείᾳ, γερεται ν δυνμει·

44 σπερεται σμα ψυχικν, γερεται σμα πνευματικν. στι σμα ψυχικν, κα στι σμα πνευματικν.

45 Οτω κα γγραπται· γνετο πρτος νθρωπος δμ ες ψυχν ζσαν· σχατος δμ ες πνεμα ζωοποιον·

46 λλ᾿ ο πρτον τ πνευματικν, λλ τ ψυχικν, πειτα τ πνευματικν.

47 πρτος νθρωπος κ γς χοϊκς, δετερος νθρωπος Κριος ξ ορανο.

48 Οος χοϊκς, τοιοτοι κα ο χοϊκο, κα οος πουρνιος, τοιοτοι κα ο πουρνιοι.

49 Κα καθς φορσαμεν τν εκνα το χοϊκο, φορσομεν κα τν εκνα το πουρανου.

50 Τοτο δ φημι, δελφο, τι σρξ κα αμα βασιλεαν Θεο κληρονομσαι ο δνανται, οδ φθορ τν φθαρσαν κληρονομε.

51 δο μυστριον μν λγω· πντες μν ο κοιμηθησμεθα, πντες δ λλαγησμεθα,

52 ν τμ, ν ριπ φθαλμο, ν τ σχτ σλπιγγι· σαλπσει γρ, κα ο νεκρο γερθσονται φθαρτοι, κα μες λλαγησμεθα.

53 Δε γρ τ φθαρτν τοτο νδσασθαι φθαρσαν κα τ θνητν τοτο νδσασθαι θανασαν.

54 ταν δ τ φθαρτν τοτο νδσηται φθαρσαν κα τ θνητν τοτο νδσηται θανασαν, ττε γενσεται λγος γεγραμμνος· κατεπθη θνατος ες νκος

55 πο σου, θνατε, τ κντρον; Πο σου, δη, τ νκος;

56 Τ δ κντρον το θαντου μαρτα, δ δναμις τς μαρτας νμος.

57 Τ δ Θε χρις τ διδντι μν τ νκος δι το Κυρου μν ησο Χριστο.
58 στε, δελφο μου γαπητο, δραοι γνεσθε, μετακνητοι, περισσεοντες ν τ ργ το Κυρου πντοτε, εδτες τι κπος μν οκ στι κενς ν Κυρίῳ.