ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ε'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5

Ὁ Ἰησος Χριστς θεραπεει τν σθεν τς δεξαμενς Βηθεσδ

 

1 Μετὰ τατα ν ορτ τν ουδαων, κα νβη ησος ες εροσλυμα.

2 στι δ ν τος εροσολμοις π τ προβατικ κολυμβθρ, πιλεγομνη βραϊστ Βηθεσδ, πντε στος χουσα.

3 ν ταταις κατκειτο πλθος πολ τν σθενοντων, τυφλν, χωλν, ξηρν, κδεχομνων τν το δατος κνησιν.

4 γγελος γρ κατ καιρν κατβαινεν ν τ κολυμβθρ, κα ταρσσετο τ δωρ· ον πρτος μβς μετ τν ταραχν το δατος γις γνετο δποτε κατεχετο νοσματι.

5 ν δ τις νθρωπος κε τρικοντα κα κτ τη χων ν τ σθενείᾳ ατο.

6 τοτον δν ησος κατακεμενον, κα γνος τι πολν δη χρνον χει, λγει ατ· θλεις γις γενσθαι;

7 πεκρθη ατ σθενν· Κριε, νθρωπον οκ χω, να ταν ταραχθ τ δωρ, βλ με ες τν κολυμβθραν· ν δ ρχομαι γ, λλος πρ μο καταβανει.

8 Λγει ατ ησος· γειρε, ρον τν κρβαττν σου κα περιπτει.

9 Κα εθως γνετο γις νθρωπος, κα ρε τν κρβαττον ατο κα περιεπτει. ν δ σββατον ν κεν τ μρ.

10 λεγον ον ο ουδαοι τ τεθεραπευμν· σββατν στιν· οκ ξεστ σοι ραι τν κρβαττον.

11 πεκρθη ατος· ποισας με γι, κενς μοι επεν· ρον τν κρβαττν σου κα περιπτει.

12 ρτησαν ον ατν· τς στιν νθρωπος επν σοι, ρον τν κρβαττν σου κα περιπτει;

13 δ αθες οκ δει τς στιν· γρ ησος ξνευσεν χλου ντος ν τ τπ.

14 Μετ τατα ερσκει ατν ησος ν τ ερ κα επεν ατ· δε γις γγονας· μηκτι μρτανε, να μ χερν σο τι γνηται.

15 πλθεν νθρωπος κα νγγειλε τος ουδαοις τι ησος στιν ποισας ατν γι.

16 Κα δι τοτο δωκον τν ησον ο ουδαοι κα ζτουν ατν ποκτεναι, τι τατα ποει ν σαββτ.

17 δ ησος πεκρνατο ατος· πατρ μου ως ρτι ργζεται, κγ ργζομαι.

18 Δι τοτο ον μλλον ζτουν ατν ο ουδαοι ποκτεναι, τι ο μνον λυε τ σββατον, λλ κα πατρα διον λεγε τν Θεν, σον αυτν ποιν τ Θε.

 

Ὁ Ἰησος Χριστς μιλε δι τν ξρτησν του π τν Πατρα

 

19 πεκρνατο ον ησος κα επεν ατος· μν μν λγω μν, ο δναται υἱὸς ποιεν φ᾿ αυτο οδν, ἐὰν μ τι βλπ τν πατρα ποιοντα· γρ ν κενος ποι, τατα κα υἱὸς μοως ποιε.

20 γρ πατρ φιλε τν υἱὸν κα πντα δεκνυσιν ατ ατς ποιε, κα μεζονα τοτων δεξει ατ ργα, να μες θαυμζητε.

21 σπερ γρ πατρ γερει τος νεκρος κα ζωοποιε, οτω κα υἱὸς ος θλει ζωοποιε.

22 Οδ γρ πατρ κρνει οδνα, λλ τν κρσιν πσαν δδωκε τ υἱῷ,

23 να πντες τιμσι τν υἱόν, καθς τιμσι τν πατρα. μ τιμν τν υἱὸν ο τιμ τν πατρα τν πμψαντα ατν.

24 μν μν λγω μν τι τν λγον μου κοων κα πιστεων τ πμψαντ με χει ζων αἰώνιον, κα ες κρσιν οκ ρχεται, λλ μεταββηκεν κ το θαντου ες τν ζων.

25 μν μν λγω μν τι ρχεται ρα, κα νν στιν, τε ο νεκρο κοσονται τς φωνς το υο το Θεο, κα ο κοσαντες ζσονται·

26 σπερ γρ πατρ χει ζων ν αυτ, οτως δωκε κα τ υἱῷ ζων χειν ν αυτ·

27 κα ξουσαν δωκεν ατ κα κρσιν ποιεν, τι υἱὸς νθρπου στ.

28 Μ θαυμζετε τοτο· τι ρχεται ρα ν πντες ο ν τος μνημεοις κοσονται τς φωνς ατο,

29 κα κπορεσονται ο τ γαθ ποισαντες ες νστασιν ζως, ο δ τ φαλα πρξαντες ες νστασιν κρσεως.

 

μαρτυρα περ το Χριστο

 

30 Ο δναμαι γ ποιεν π' μαυτο οδν. Καθς κοω κρνω, κα κρσις μ δικαα στν· τι ο ζητ τ θλημα τ μν, λλ τ θλημα το πμψαντς με πατρς.

31 Ἐὰν γ μαρτυρ περ μαυτο, μαρτυρα μου οκ στιν ληθς.

32 λλος στν μαρτυρν περ μο, κα οδα τι ληθς στιν μαρτυρα ν μαρτυρε περ μο.

33 μες πεστλκατε πρς ᾿Ιωννην, κα μεμαρτρηκε τ ληθείᾳ·

34 γ δ ο παρ νθρπου τν μαρτυραν λαμβνω, λλ τατα λγω να μες σωθτε.

35 κενος ν λχνος καιμενος κα φανων, μες δ θελσατε γαλλιαθναι πρς ραν ν τ φωτ ατο.

36 γ δ χω τν μαρτυραν μεζω το ωννου· τ γρ ργα δωκ μοι πατρ να τελεισω ατ, ατ τ ργα γ ποι, μαρτυρε περ μο τι πατρ με πσταλκε.

37 Κα πμψας με πατρ, ατς μεμαρτρηκε περ μο. οτε φωνν ατο κηκατε πποτε οτε εδος ατο ωρκατε,

38 κα τν λγον ατο οκ χετε μνοντα ν μν, τι ν πστειλεν κενος, τοτ μες ο πιστεετε.

39 ρευντε τς γραφς, τι μες δοκετε ν ατας ζων αἰώνιον χειν· κα κενα εσιν α μαρτυροσαι περ μο·

40 κα ο θλετε λθεν πρς με να ζων χητε.

41 Δξαν παρ νθρπων ο λαμβνω·

42 λλ' γνωκα μς τι τν γπην το Θεο οκ χετε ν αυτος.

43 γ λλυθα ν τ νματι το πατρς μου, κα ο λαμβνετ με· ἐὰν λλος λθ ν τ νματι τ δίῳ, κενον λψεσθε.

44 Πς δνασθε μες πιστεσαι, δξαν παρ λλλων λαμβνοντες, κα τν δξαν τν παρ το μνου Θεο ο ζητετε;

45 Μ δοκετε τι γ κατηγορσω μν πρς τν πατρα· στιν κατηγορν μν Μωϋσς, ες ν μες λπκατε.

46 Ε γρ πιστεετε Μωυσε, πιστεετε ν μο· περ γρ μο κενος γραψεν.
47 Ε δ τος κενου γρμμασιν ο πιστεετε, πς τος μος ρμασι πιστεσετε;