ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΑ' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΙΑ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11

1 Μιμηταὶ μου γνεσθε, καθς κγ Χριστο.

 

Τ κλυμμα τν γυναικν ες τς κκλησιαστικς συναθροσεις

 

2 παιν δ μς, δελφο, τι πντα μου μμνησθε κα καθς παρδωκα μν τς παραδσεις κατχετε.

3 Θλω δ μς εδναι τι παντς νδρς κεφαλ Χριστς στι, κεφαλ δ γυναικς νρ, κεφαλ δ Χριστο Θες.

4 Πς νρ προσευχμενος προφητεων κατ κεφαλς χων καταισχνει τν κεφαλν ατο.

5 Πσα δ γυν προσευχομνη προφητεουσα κατακαλπτ τ κεφαλ καταισχνει τν κεφαλν αυτς· ν γρ στι κα τ ατ τ ξυρημν.

6 Ε γρ ο κατακαλπτεται γυν, κα κειρσθω· ε δ ασχρν γυναικ τ κερασθαι ξυρσθαι κατακαλυπτσθω.

7 νρ μν γρ οκ φελει κατακαλπτεσθαι τν κεφαλν, εκν κα δξα Θεο πρχων· γυν δ δξα νδρς στιν.

8 Ο γρ στιν νρ κ γυναικς, λλ γυν ξ νδρς·

9 κα γρ οκ κτσθη νρ δι τν γυνακα, λλ γυν δι τν νδρα.

10 δι τοτο φελει γυν ξουσαν χειν π τς κεφαλς δι τος γγλους.

11 Πλν οτε νρ χωρς γυναικς οτε γυν χωρς νδρς ν Κυρίῳ·

12 σπερ γρ γυν κ το νδρς, οτω κα νρ δι τς γυναικς, τ δ πντα κ το Θεο.

13 ν μν ατος κρνατε· πρπον στ γυνακα κατακλυπτον τ Θε προσεχεσθαι;

14 οδ ατ φσις διδσκει μς τι νρ μν ἐὰν κομ, τιμα ατ στι,

15 γυν δ ἐὰν κομ, δξα ατ στιν; τι κμη ντ περιβολαου δδοται ατ.

16 Ε δ τις δοκε φιλνεικος εναι, μες τοιατην συνθειαν οκ χομεν, οδ α κκλησαι το Θεο.

 

δηγαι δι τ δεπνον το Κυρου

 

17 Τοτο δ παραγγλλων οκ παιν τι οκ ες τ κρεττον, λλ᾿ ες τ ττον συνρχεσθε.

18 Πρτον μν γρ συνερχομνων μν ν κκλησίᾳ κοω σχσματα ν μν πρχειν, κα μρος τι πιστεω·

19 δε γρ κα αρσεις ν μν εναι, να ο δκιμοι φανερο γνωνται ν μν.

20 Συνερχομνων ον μν π τ ατ οκ στι κυριακν δεπνον φαγεν·

21 καστος γρ τ διον δεπνον προλαμβνει ν τ φαγεν, κα ς μν πειν, ς δ μεθει.

22 Μ γρ οκας οκ χετε ες τ σθειν κα πνειν; τς κκλησας το Θεο καταφρονετε κα καταισχνετε τος μ χοντας; Τ μν επω; παινσω μς ν τοτ; οΟκ παιν.

23 γ γρ παρλαβον π το Κυρου κα παρδωκα μν, τι Κριος ᾿Ιησος ν τ νυκτ παρεδδοτο λαβεν ρτον κα εχαριστσας κλασε κα επε·

24 λβετε φγετε· τοτ μο στι τ σμα τ πρ μν κλμενον· τοτο ποιετε ες τν μν νμνησιν.

25 σατως κα τ ποτριον μετ τ δειπνσαι λγων· τοτο τ ποτριον καιν διαθκη στν ν τ μ αματι· τοτο ποιετε, σκις ν πνητε, ες τν μν νμνησιν.

26 σκις γρ ν σθητε τν ρτον τοτον κα τ ποτριον τοτο πνητε, τν θνατον το Κυρου καταγγλλετε, χρις ο ν λθ.

27 στε ς ν σθίῃ τν ρτον τοτον πν τ ποτριον το Κυρου ναξως, νοχος σται το σματος κα αματος το Κυρου.

28 Δοκιμαζτω δ νθρωπος αυτν, κα οτως κ το ρτου σθιτω κα κ το ποτηρου πιντω·

29 γρ σθων κα πνων ναξως κρμα αυτ σθει κα πνει, μ διακρνων τ σμα το Κυρου.

30 Δι τοτο ν μν πολλο σθενες κα ρρωστοι κα κοιμνται κανο.

31 Ε γρ αυτος διεκρνομεν, οκ ν κρινμεθα·

32 κρινμενοι δ π το Κυρου παιδευμεθα, να μ σν τ κσμ κατακριθμεν.

33 στε, δελφο μου, συνερχμενοι ες τ φαγεν λλλους κδχεσθε·
34 ε δ τις πειν, ν οκ σθιτω, να μ ες κρμα συνρχησθε. Τ δ λοιπ ς ν λθω διατξομαι.