ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Γ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3

ωννης Βαπτιστς κα γγελα του

 

1 Ἐν τει δ πεντεκαιδεκτ τς γεμονας Τιβερου Κασαρος, γεμονεοντος Ποντου Πιλτου τς ουδαας, κα τετραρχοντος τς Γαλιλαας ρδου, Φιλππου δ το δελφο ατο τετραρχοντος τς τουραας κα Τραχωντιδος χρας, κα Λυσανου τς βιληνς τετραρχοντος,

2 π᾿ ρχιερως ννα κα Καϊφα, γνετο ρμα Θεο π ωννην τν Ζαχαρου υἱὸν ν τ ρμ,

3 κα λθεν ες πσαν τν περχωρον το ορδνου κηρσσων βπτισμα μετανοας ες φεσιν μαρτιν,

4 ς γγραπται ν ββλ λγων σαου το προφτου λγοντος· φων βοντος ν τ ρμ, τοιμσατε τν δν Κυρου, εθεας ποιετε τς τρβους ατο·

5 πσα φραγξ πληρωθσεται κα πν ρος κα βουνς ταπεινωθσεται, κα σται τ σκολι ες εθεαν κα α τραχεαι ες δος λεας,

6 κα ψεται πσα σρξ τ σωτριον το Θεο.

7 λεγεν ον τος κπορευομνοις χλοις βαπτισθναι π᾿ ατο· γεννματα χιδνν, τς πδειξεν μν φυγεν π τς μελλοσης ργς;

8 Ποισατε ον καρπος ξους τς μετανοας, κα μ ρξησθε λγειν ν αυτος, πατρα χομεν τν βραμ· λγω γρ μν τι δναται Θες κ τν λθων τοτων γεραι τκνα τ βραμ.

9 δη δ κα ξνη πρς τν ρζαν τν δνδρων κεται· πν ον δνδρον μ ποιον καρπν καλν κκπτεται κα ες πρ βλλεται.

10 Κα πηρτων ατν ο χλοι λγοντες· τ ον ποισομεν;

11 ποκριθες δ λγει ατος· χων δο χιτνας μεταδτω τ μ χοντι, κα χων βρματα μοως ποιετω.

12 λθον δ κα τελναι βαπτισθναι, κα επον πρς ατν· διδσκαλε, τ ποισομεν;

13 δ επε πρς ατος· μηδν πλον παρ τ διατεταγμνον μν πρσσετε.

14 πηρτων δ ατν κα στρατευμενοι λγοντες· κα μες τ ποισομεν; Κα επε πρς ατος· μηδνα συκοφαντσητε μηδ διασεσητε, κα ρκεσθε τος ψωνοις μν.

15 Προσδοκντος δ το λαο κα διαλογιζομνων πντων ν τας καρδαις ατν περ το ωννου, μποτε ατς εη Χριστς,

16 πεκρνατο ωννης πασι λγων· γ μν δατι βαπτζω μς· ρχεται δ σχυρτερς μου, ο οκ εμ κανς λσαι τν μντα τν ποδημτων ατο· ατς μς βαπτσει ν Πνεματι γίῳ κα πυρ.

17 Ο τ πτον ν τ χειρ ατο κα διακαθαριε τν λωνα ατο, κα συνξει τν στον ες τν ποθκην ατο, τ δ χυρον κατακασει πυρ σβστ.

18 Πολλ μν ον κα τερα παρακαλν εηγγελζετο τν λαν.

19 δ ρδης τετρρχης, λεγχμενος π᾿ ατο περ ρδιδος τς γυναικς το δελφο ατο κα περ πντων ν ποησε πονηρν ρδης,

20 προσθηκε κα τοτο π πσι κα κατκλεισε τν ωννην ν τ φυλακ.

 

βπτισις το ησο Χριστο

 

21 γνετο δ ν τ βαπτισθναι παντα τν λαν κα ησο βαπτισθντος κα προσευχομνου νεχθναι τν ορανν

22 κα καταβναι τ Πνεμα τ γιον σωματικ εδει σε περιστερν π᾿ ατν, κα φωνν ξ ορανο γενσθαι λγουσαν· σ ε υἱός μου γαπητς, ν σο εδκησα.

 

γενεαλογα το ησο Χριστο

 

23 Κα ατς ν ησος σε τν τρικοντα ρχμενος, ν, ς νομζετο, υἱὸς ωσφ, το λ,

24 το Ματθν, το Λευ, το Μελχ, το ωανν, το ωσφ,

25 το Ματταθου, το μς, το Ναομ, το σλμ, το Ναγγα,

26 το Μαθ, το Ματταθου, το Σεμε, το ωσχ, το ωδ,

27 το ωαννν, το ησ, το Ζοροββελ, το Σαλαθιλ, το Νηρ,

28 το Μελχ, το δδ, το Κωσμ, το λμωδμ, το ρ,

29 το ωσ, το λιζερ, το ωρεμ, το Ματθτ, το Λευ,

30 το Συμεν, το οδα, το ωσφ, το ων, το λιακεμ,

31 το Μελε, το Μαϊνν, το Ματταθ, το Νθαν, το Δαυίδ,

32 το εσσα, το βδ, το Βοζ, το Σαλμν, το Ναασσν,

33 το μιναδβ, το ρμ, το ωρμ, το σρμ, το Φαρς, το οδα,

34 το ακβ, το σακ, το βραμ, το Θρα, το Ναχρ,

35 το Σεροχ, το αγα, το Φλεκ, το βερ, το Σαλ,

36 το Καϊνν, το ρφαξδ, το Σμ, το Νε, το Λμεχ,

37 το Μαθουσλα, το νχ, το Ἰάρεδ, το Μαλελελ, το Καϊνν,
38 το νς, το Σθ, το δμ, το Θεο.