ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΔ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14

ρασις το ρνου κα τν λυτρουμνων

 

1 Καὶ εδον, κα δο τ ρνον στηκς π τ ρος Σιν, κα μετ᾿ ατο κατν τεσσαρκοντα τσσαρες χιλιδες, χουσαι τ νομα ατο κα τ νομα το πατρς ατο γεγραμμνον π τν μετπων ατν.

2 Κα κουσα φωνν κ το ορανο ς φωνν δτων πολλν κα ς φωνν βροντς μεγλης· κα φων ν κουσα, ς κιθαρδν κιθαριζντων ν τας κιθραις ατν.

3 Κα δουσιν δν καινν νπιον το θρνου κα νπιον τν τεσσρων ζων κα τν πρεσβυτρων· κα οδες δνατο μαθεν τν δν ε μ α κατν τεσσαρκοντα τσσαρες χιλιδες, ο γορασμνοι π τς γς.

4 Οτο εσιν ο μετ γυναικν οκ μολνθησαν· παρθνοι γρ εσιν. οτο εσιν ο κολουθοντες τ ρνίῳ που ν πγ. οτοι γορσθησαν π τν νθρπων παρχ τ Θε κα τ ρνίῳ·

5 κα οχ ερθη ψεδος ν τ στματι ατν· μωμοι γρ εσιν.

 

ρασις τν τριν γγλων

 

6 Κα εδον λλον γγελον πετμενον ν μεσουρανματι, χοντα εαγγλιον αἰώνιον εαγγελσαι π τος καθημνους π τς γς κα π πν θνος κα φυλν κα γλσσαν κα λαν,

7 λγων ν φων μεγλ· φοβθητε τν Κριον κα δτε ατ δξαν, τι λθεν ρα τς κρσεως ατο, κα προσκυνσατε τ ποισαντι τν ορανν κα τν γν κα τν θλασσαν κα πηγς δτων.

8 Κα λλος δετερος γγελος κολοθησε λγων· πεσεν, πεσε Βαβυλν μεγλη, κ το ονου το θυμο τς πορνεας ατς πεπτικε πντα θνη.

9 Κα λλος γγελος τρτος κολοθησεν ατος λγων ν φων μεγλ· ε τις προσκυνε τ θηρον κα τν εκνα ατο, κα λαμβνει τ χραγμα π το μετπου ατο π τν χερα ατο,

10 κα ατς πεται κ το ονου το θυμο το Θεο το κεκερασμνου κρτου ν τ ποτηρίῳ τς ργς ατο, κα βασανισθσεται ν πυρ κα θείῳ νπιον τν γων γγλων κα νπιον το ρνου.

11 Κα καπνς το βασανισμο ατν ες αἰῶνας αἰώνων ναβανει, κα οκ χουσιν νπαυσιν μρας κα νυκτς ο προσκυνοντες τ θηρον κα τν εκνα ατο, κα ε τις λαμβνει τ χραγμα το νματος ατο.

12 δε πομον τν γων στν, ο τηροντες τς ντολς το Θεο κα τν πστιν ησο.

13 Κα κουσα φωνς κ το ορανο λεγοσης· γρψον, μακριοι ο νεκρο ο ν Κυρίῳ ποθνσκοντες π᾿ ρτι. να, λγει τ Πνεμα, να ναπασωνται κ τν κπων ατν· τ δ ργα ατν κολουθε μετ᾿ ατν.

 

θερισμς κα τρυγητς το κσμου

 

14 Κα εδον, κα δο νεφλη λευκ, κα π τν νεφλην καθμενος μοιος υἱῷ νθρπου, χων π τς κεφαλς ατο στφανον χρυσον κα ν τ χειρ ατο δρπανον ξ.

15 Κα λλος γγελος ξλθεν κ το ναο, κρζων ν φων μεγλ τ καθημν π τς νεφλης· πμψον τ δρπανν σου κα θρισον, τι λθεν ρα το θερσαι, τι ξηρνθη θερισμς τς γς.

16 Κα βαλεν καθμενος π τν νεφλην τ δρπανον ατο π τν γν, κα θερσθη γ.

17 Κα λλος γγελος ξλθεν κ το ναο το ν τ οραν, χων κα ατς δρπανον ξ.

18 Κα λλος γγελος ξλθεν κ το θυσιαστηρου, χων ξουσαν π το πυρς, κα φνησε κραυγ μεγλ τ χοντι τ δρπανον τ ξ λγων· πμψον σου τ δρπανον τ ξ κα τργησον τος βτρυας τς μπλου τς γς, τι κμασεν σταφυλ τς γς.

19 Κα βαλεν γγελος τ δρπανον ατο ες τν γν, κα τργησε τν μπελον τς γς, κα βαλεν ες τν ληνν το θυμο το Θεο τν μεγλην.
20 Κα πατθη ληνς ξω τς πλεως, κα ξλθεν αμα κ τς ληνο χρι τν χαλινν τν ππων π σταδων χιλων ξακοσων.