ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Ζ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7

Ὁ Ἰησος ρχιερες πως Μελχισεδέκ

 

1 Οὕτως γρ Μελχισεδκ, βασιλες Σαλμ, ερες το Θεο το ψστου, συναντσας βραμ ποστρφοντι π τς κοπς τν βασιλων κα ελογσας ατν,

2 κα δεκτην π πντων μρισεν βραμ, πρτον μν ρμηνευμενος βασιλες δικαιοσνης, πειτα δ κα βασιλες Σαλμ, στι βασιλες ερνης,

3 πτωρ, μτωρ, γενεαλγητος, μτε ρχν μερν μτε ζως τλος χων, φωμοιωμνος δ τ υἱῷ το Θεο, μνει ερες ες τ διηνεκς.

4 Θεωρετε δ πηλκος οτος, κα δεκτην βραμ δωκεν κ τν κροθινων πατριρχης.

5 Κα ο μν κ τν υἱῶν Λευ τν ερατεαν λαμβνοντες ντολν χουσιν ποδεκατον τν λαν κατ τν νμον, τοτ' στι τος δελφος ατν, καπερ ξεληλυθτας κ τς σφος βραμ·

6 δ μ γενεαλογομενος ξ ατν δεδεκτωκε τν βραμ, κα τν χοντα τς παγγελας ελγηκε.

7 Χωρς δ πσης ντιλογας τ λαττον π το κρεττονος ελογεται.

8 Κα δε μν δεκτας ποθνσκοντες νθρωποι λαμβνουσιν, κε δ μαρτυρομενος τι ζ.

9 Κα ς πος επεν, δι βραμ κα Λευ δεκτας λαμβνων δεδεκτωται·

10 τι γρ ν τ σφϊ το πατρς ν τε συνντησεν ατ Μελχισεδκ.

11 Ε μν ον τελεωσις δι τς Λευϊτικς ερωσνης ν· λας γρ π' ατ νενομοθτητο· τς τι χρεα κατ τν τξιν Μελχισεδκ τερον νστασθαι ερα κα ο κατ τν τξιν αρν λγεσθαι;

12 Μετατιθεμνης γρ τς ερωσνης ξ νγκης κα νμου μετθεσις γνεται.

13 φ' ν γρ λγεται τατα, φυλς τρας μετσχηκεν, φ' ς οδες προσσχηκε τ θυσιαστηρίῳ.

14 Πρδηλον γρ τι ξ ᾿Ιοδα νατταλκεν Κριος μν, ες ν φυλν οδν περ ερωσνης Μωϋσς λλησε.

15 Κα περισστερον τι κατδηλν στιν, ε κατ τν μοιτητα Μελχισεδκ νσταται ερες τερος,

16 ς ο κατ νμον ντολς σαρκικς γγονεν, λλ κατ δναμιν ζως καταλτου·

17 μαρτυρε γρ τι σ ερες ες τν αἰῶνα κατ τν τξιν Μελχισεδκ.

18 θτησις μν γρ γνεται προαγοσης ντολς δι τ ατς σθενς κα νωφελς·

19 οδν γρ τελεωσεν νμος, πεισαγωγ δ κρεττονος λπδος, δι' ς γγζομεν τ Θε.

20 Κα καθ' σον ο χωρς ρκωμοσας· ο μν γρ χωρς ρκωμοσας εσν ερες γεγοντες,

21 δ μετ ρκωμοσας δι το λγοντος πρς ατν· μοσε Κριος, κα ο μεταμεληθσεται· σ ερες ες τν αἰῶνα κατ τν τξιν Μελχισεδκ·

22 κατ τοσοτον κρεττονος διαθκης γγονεν γγυος ησος.

23 Κα ο μν πλεονς εσι γεγοντες ερες δι τ θαντ κωλεσθαι παραμνειν·

24 δ δι τ μνειν ατν ες τν αἰῶνα παρβατον χει τν ερωσνην·

25 θεν κα σζειν ες τ παντελς δναται τος προσερχομνους δι' ατο τ Θε, πντοτε ζν ες τ ντυγχνειν πρ ατν.

26 Τοιοτος γρ μν πρεπεν ρχιερες, σιος, κακος, μαντος, κεχωρισμνος π τν μαρτωλν κα ψηλτερος τν ορανν γενμενος,

27 ς οκ χει καθ' μραν νγκην, σπερ ο ρχιερες, πρτερον πρ τν δων μαρτιν θυσας ναφρειν, πειτα τν το λαο· τοτο γρ ποησεν φπαξ αυτν νενγκας.
28 νμος γρ νθρπους καθστησιν ρχιερες χοντας σθνειαν, λγος δ τς ρκωμοσας τς μετ τν νμον υἱὸν ες τν αἰῶνα τετελειωμνον.