ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ Α'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1

Χαιρετισμός

 

1 Παῦλος, πστολος ησο Χριστο δι θελματος Θεο, κα Τιμθεος δελφς,

2 τος ν Κολοσσας γοις κα πιστος δελφος ν Χριστ· χρις μν κα ερνη π Θεο πατρς μν κα Κυρου ησο Χριστο.

 

Εχαριστα κα προσευχή

 

3 Εχαριστομεν τ Θε κα πατρ το Κυρου μν ησο Χριστο πντοτε περ μν προσευχμενοι,

4 κοσαντες τν πστιν μν ν Χριστ ησο κα τν γπην τν ες πντας τος γους,

5 δι τν λπδα τν ποκειμνην μν ν τος ορανος, ν προηκοσατε ν τ λγ τς ληθεας το εαγγελου

6 το παρντος ες μς, καθς κα ν παντ τ κσμ, κα στι καρποφορομενον κα αξανμενον καθς κα ν μν, φ' ς μρας κοσατε κα πγνωτε τν χριν το Θεο ν ληθείᾳ,

7 καθς κα μθετε π παφρ το γαπητο συνδολου μν, ς στι πιστς πρ μν δικονος το Χριστο,

8 κα δηλσας μν τν μν γπην ν Πνεματι.

9 Δι τοτο κα μες, φ' ς μρας κοσαμεν, ο παυμεθα πρ μν προσευχμενοι κα ατομενοι να πληρωθτε τν πγνωσιν το θελματος ατο ν πσ σοφίᾳ κα συνσει πνευματικ,

10 περιπατσαι μς ξως το Κυρου ες πσαν ρσκειαν, ν παντ ργ γαθ καρποφοροντες κα αξανμενοι ες τν πγνωσιν το Θεο,

11 ν πσ δυνμει δυναμομενοι κατ τ κρτος τς δξης ατο ες πσαν πομονν κα μακροθυμαν, μετ χαρς

12 εχαριστοντες τ Θε κα πατρ τ κανσαντι μς ες τν μερδα το κλρου τν γων ν τ φωτ,

13 ς ρρσατο μς κ τς ξουσας το σκτους κα μετστησεν ες τν βασιλεαν το υο τς γπης ατο

14 ν χομεν τν πολτρωσιν, τν φεσιν τν μαρτιν·

 

Τ πρσωπον κα τ ργον το Χριστο

 

15 ς στιν εκν το Θεο το ορτου, πρωττοκος πσης κτσεως,

16 τι ν ατ κτσθη τ πντα, τ ν τος ορανος κα τ π τς γς, τ ρατ κα τ ἀόρατα, ετε θρνοι ετε κυριτητες ετε ρχα ετε ξουσαι· τ πντα δι' ατο κα ες ατν κτισται·

17 κα ατς στι πρ πντων, κα τ πντα ν ατ συνστηκε,

18 κα ατς στιν κεφαλ το σματος, τς κκλησας· ς στιν ρχ, πρωττοκος κ τν νεκρν, να γνηται ν πσιν ατς πρωτεων,

19 τι ν ατ εδκησε πν τ πλρωμα κατοικσαι

20 κα δι' ατο ποκαταλλξαι τ πντα ες ατν, ερηνοποισας δι το αματος το σταυρο ατο, δι' ατο ετε τ π τς γς ετε τ ν τος ορανος.

21 Κα μς ποτε ντας πηλλοτριωμνους κα χθρος τ διανοίᾳ ν τος ργοις τος πονηρος, νυν δ ποκατλλαξεν

22 ν τ σματι τς σαρκς ατο δι το θαντου, παραστσαι μς γους κα μμους κα νεγκλτους κατενπιον ατο,

23 ε γε πιμνετε τ πστει τεθεμελιωμνοι κα δραοι κα μ μετακινομενοι π τς λπδος το εαγγελου ο κοσατε, το κηρυχθντος ν πσ τ κτσει τ π τν ορανν, ο γενμην γ Παλος δικονος.

 

συμμετοχ το Παλου ες τ ργον το Χριστο

 

24 Νν χαρω ν τος παθμασ μου πρ μν κα νταναπληρ τ στερματα τν θλψεων το Χριστο ν τ σαρκ μου πρ το σματος ατο, στιν κκλησα,

25 ς γενμην γ δικονος κατ τν οκονομαν το Θεο τν δοθεσν μοι ες μς, πληρσαι τν λγον το Θεο,

26 τ μυστριον τ ποκεκρυμμνον π τν αἰώνων κα π τν γενεν, νυν δ φανερθη τος γοις ατο,

27 ος θλησεν Θες γνωρσαι τς πλοτος τς δξης το μυστηρου τοτου ν τος θνεσιν, ς στι Χριστς ν μν, λπς τς δξης·

28 ν μες καταγγλλομεν νουθετοντες πντα νθρωπον κα διδσκοντες πντα νθρωπον ν πσ σοφίᾳ, να παραστσωμεν πντα νθρωπον τλειον ν Χριστ ησο·
29 ες κα κοπι γωνιζμενος κατ τν νργειαν ατο τν νεργουμνην ν μο ν δυνμει.