ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΑ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11

1 Καὶ γνετο τε τλεσεν ησος διατσσων τος δδεκα μαθητας ατο μετβη κεθεν το διδσκειν κα κηρσσειν ν τας πλεσιν ατν.

 

πορα το ωννου το Βαπτιστο

 

2 δ ωννης κοσας ν τ δεσμωτηρίῳ τ ργα το Χριστο, πμψας δο τν μαθητν ατο

3 επεν ατ· σ ε ρχμενος τερον προσδοκμεν;

4 κα ποκριθες ησος επεν ατος· πορευθντες παγγελατε ᾿Ιωνν κοετε κα βλπετε·

5 τυφλο ναβλπουσι κα χωλο περιπατοσι, λεπρο καθαρζονται κα κωφο κοουσι, νεκρο γερονται κα πτωχο εαγγελζονται·

6 κα μακρις στιν ς ἐὰν μ σκανδαλισθ ν μο.

7 Τοτων δ πορευομνων ρξατο ᾿Ιησος λγειν τος χλοις περ ωννου· τ ξλθετε ες τν ρημον θεσασθαι; Κλαμον π νμου σαλευμενον;

8 λλ τ ξλθετε δεν; νθρωπον ν μαλακος ματοις μφιεσμνον; δο ο τ μαλακ φοροντες ν τος οκοις τν βασιλων εσν.

9 λλ τ ξλθετε δεν; Προφτην; Να λγω μν, κα περισστερον προφτου.

10 Οτος γρ στι περ ο γγραπται· δο γ ποστλλω τν γγελν μου πρ προσπου σου, ς κατασκευσει τν δν σου μπροσθν σου.

11 μν λγω μν, οκ γγερται ν γεννητος γυναικν μεζων ωννου το βαπτιστο· δ μικρτερος ν τ βασιλείᾳ τν ορανν μεζων ατο στιν.

12 π δ τν μερν ωννου το βαπτιστο ως ρτι βασιλεα τν ορανν βιζεται, κα βιαστα ρπζουσιν ατν.

13 Πντες γρ ο προφται κα νμος ως ωννου προεφτευσαν.

14 Κα ε θλετε δξασθαι, ατς στιν Ἡλας μλλων ρχεσθαι.

15 χων τα κοειν κουτω.

 

Παρομοωσις τς «γενες ατς»

 

16 Τνι δ μοισω τν γενεν τατην; μοα στ παιδοις καθημνοις ν γορας, προσφωνοντα τος ταροις ατν λγουσιν·

17 ηλσαμεν μν, κα οκ ρχσασθε, θρηνσαμεν μν, κα οκ κψασθε.

18 Ἦλθε γρ ωννης μτε σθων μτε πνων, κα λγουσι· δαιμνιον χει.
19
λθεν υἱὸς το νθρπου σθων κα πνων, κα λγουσιν· δο νθρωπος φγος κα ονοπτης, τελωνν φλος κα μαρτωλν. Κα δικαιθη σοφα π τν τκνων ατς!

 

Προλεγμενα δειν πστων πλεων

 

20 Ττε ρξατο νειδζειν τς πλεις ν ας γνοντο α πλεσται δυνμεις ατο, τι ο μετενησαν·

21 οα σοι, Χοραζν, οα σοι, Βηθσαϊδ· τι ε ν Τρ κα Σιδνι γενθησαν α δυνμεις α γενμεναι ν μν, πλαι ν ν σκκ κα σποδ καθμεναι μετενησαν.

22 Πλν λγω μν, Τρ κα Σιδνι νεκττερον σται ν μρ κρσεως μν.

23 Κα σ Καπερναομ, ως το ορανο ψωθεσα, ως δου καταβιβασθσ· τι ε ν Σοδμοις γενθησαν α δυνμεις α γενμεναι ν σο, μειναν ν μχρι τς σμερον.

24 Πλν λγω μν τι γ Σοδμων νεκττερον σται ν μρ κρσεως σο.

 

πλς παιδικς νος

 

25 ν κεν τ καιρ ποκριθες ησος επεν· ξομολογομα σοι, πτερ, κριε το ορανο κα τς γς, τι πκρυψας τατα π σοφν κα συνετν, κα πεκλυψας ατ νηποις·

26 να, πατρ, τι οτως γνετο εδοκα μπροσθν σου.

 

ποστολ το ησο Χριστο

 

27 Πντα μοι παρεδθη π το πατρς μου· κα οδες πιγινσκει τν υἱὸν ε μ πατρ, οδ τν πατρα τις πιγινσκει ε μ υἱὸς κα ἐὰν βοληται υἱὸς ποκαλψαι.

28 Δετε πρς με πντες ο κοπιντες κα πεφορτισμνοι, κγ ναπασω μς.

29 ρατε τν ζυγν μου φ᾿ μς κα μθετε π᾿ μο, τι πρᾷός εμι κα ταπεινς τ καρδίᾳ, κα ερσετε νπαυσιν τας ψυχας μν·
30 γρ ζυγς μου χρηστς κα τ φορτον μου λαφρν στιν.