ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΙΔ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14

Μακροθυμα πρς τος δυντους κα διστακτικούς

 

1 Τὸν δ σθενοντα τ πστει προσλαμβνεσθε, μ ες διακρσεις διαλογισμν.

2 ς μν πιστεει φαγεν πντα, δ σθενν λχανα σθει.

3 σθων τν μ σθοντα μ ξουθενετω, κα μ σθων τν σθοντα μ κριντω· Θες γρ ατν προσελβετο.

4 Σ τς ε κρνων λλτριον οκτην; Τ δίῳ Κυρίῳ στκει ππτει· σταθσεται δ· δυνατς γρ στιν Θες στσαι ατν.

5 ς μν κρνει μραν παρ᾿ μραν, ς δ κρνει πσαν μραν. καστος ν τ δίῳ νο πληροφορεσθω.

6 φρονν τν μραν Κυρίῳ φρονε, κα μ φρονν τν μραν Κυρίῳ ο φρονε. Κα σθων Κυρίῳ σθει· εχαριστε γρ τ Θε· κα μ σθων Κυρίῳ οκ σθει, κα εχαριστε τ Θε.

7 Οδες γρ μν αυτ ζ κα οδες αυτ ποθνσκει·

8 ἐάν τε γρ ζμεν, τ Κυρίῳ ζμεν, ἐάν τε ποθνσκωμεν, τ Κυρίῳ ποθνσκομεν. ἐάν τε ον ζμεν ἐάν τε ποθνσκωμεν, το Κυρου σμν.

9 Ες τοτο γρ Χριστς κα πθανε κα νστη κα ζησεν, να κα νεκρν κα ζντων κυριεσ.

10 Σ δ τ κρνεις τν δελφν σου; κα σ τ ξουθενες τν δελφν σου; πντες γρ παραστησμεθα τ βματι το Χριστο.

11 Γγραπται γρ· ζ γ, λγει Κριος, τι μο κμψει πν γνυ, κα πσα γλσσα ξομολογσεται τ Θε.

12 ρα ον καστος μν περ αυτο λγον δσει τ Θε.

13 Μηκτι ον λλλους κρνωμεν, λλ τοτο κρνατε μλλον, τ μ τιθναι πρσκομμα τ δελφ σκνδαλον.

14 Οδα κα ππεισμαι ν Κυρίῳ ησο τι οδν κοινν δι᾿ ατο· ε μ τ λογιζομν τι κοινν εναι, κεν κοινν.

15 Ε δ δι βρμα δελφς σου λυπεται, οκτι κατ γπην περιπατες. Μ τ βρματ σου κενον πλλυε, πρ ο Χριστς πθανε.

16 Μ βλασφημεσθω ον μν τ γαθν.

17 Ο γρ στιν βασιλεα το Θεο βρσις κα πσις, λλ δικαιοσνη κα ερνη κα χαρ ν Πνεματι γίῳ·

18 γρ ν τοτοις δουλεων τ Χριστ εὐάρεστος τ Θε κα δκιμος τος νθρποις.

19 ρα ον τ τς ερνης δικωμεν κα τ τς οκοδομς τς ες λλλους.

20 Μ νεκεν βρματος κατλυε τ ργον το Θεο. Πντα μν καθαρ, λλ κακν τ νθρπ τ δι προσκμματος σθοντι.

21 Καλν τ μ φαγεν κρα μηδ πιεν ονον μηδ ν δελφς σου προσκπτει σκανδαλζεται σθενε.

22 Σ πστιν χεις; κατ σεαυτν χε νπιον το Θεο. Μακριος μ κρνων αυτν ν δοκιμζει.

23 δ διακρινμενος ἐὰν φγ, κατακκριται, τι οκ κ πστεως· πν δ οκ κ πστεως, μαρτα στν.

24 Τ δ δυναμν μς στηρξαι κατ τ εαγγλιν μου κα τ κρυγμα ησο Χριστο, κατ ποκλυψιν μυστηρου χρνοις αωνοις σεσιγημνου,

25 φανερωθντος δ νν, δι τε γραφν προφητικν κατ᾿ πιταγν το αωνου Θεο ες πακον πστεως ες πντα τ θνη γνωρισθντος,
26 μν σοφ Θε δι ᾿Ιησο Χριστο, δξα ες τος αἰῶνας· μν.