ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΑ' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1

Χαιρετισμς κα εχαριστα

 

1 Παῦλος, κλητς πστολος ησο Χριστο δι θελματος Θεο, κα Σωσθνης δελφς,

2 τ κκλησίᾳ το Θεο τ οσ ν Κορνθ, γιασμνοις ν Χριστ ησο, κλητος γοις, σν πσι τος πικαλουμνοις τ νομα το Κυρου μν ησο Χριστο ν παντ τπ ατν τε κα μν·

3 χρις μν κα ερνη π Θεο πατρς μν κα Κυρου ησο Χριστο.

4 Εχαριστ τ Θε μου πντοτε περ μν π τ χριτι το Θεο τ δοθεση μν ν Χριστ ησο,

5 τι ν παντ πλουτσθητε ν ατ, ν παντ λγ κα πσ γνσει,

6 καθς τ μαρτριον το Χριστο βεβαιθη ν μν,

7 στε μς μ στερεσθαι ν μηδεν χαρσματι, πεκδεχομνους τν ποκλυψιν το Κυρου μν ησο Χριστο·

8 ς κα βεβαισει μς ως τλους νεγκλτους ν τ μρ το Κυρου μν ησο Χριστο.

9 Πιστς Θες δι᾿ ο κλθητε ες κοινωναν το υο ατο ησο Χριστο το Κυρου μν.

 

Χωριστικν πνεμα ες τν κκλησαν

 

10 Παρακαλ δ μς, δελφο, δι το νματος το Κυρου μν ησο Χριστο, να τ ατ λγητε πντες, κα μ ν μν σχσματα, τε δ κατηρτισμνοι ν τ ατ νο κα ν τ ατ γνμ.

11 δηλθη γρ μοι περ μν, δελφο μου, π τν Χλης τι ριδες ν μν εσι.

12 Λγω δ τοτο, τι καστος μν λγει· γ μν εμι Παλου, γ δ πολλ, γ δ Κηφ, γ δ Χριστο.

13 Μεμρισται Χριστς; Μ Παλος σταυρθη πρ μν; ες τ νομα Παλου βαπτσθητε;

14 Εχαριστ τ Θε τι οδνα μν βπτισα ε μ Κρσπον κα Γϊον,

15 να μ τις επ τι ες τ μν νομα βπτισα.

16 βπτισα δ κα τν Στεφαν οκον· λοιπν οκ οδα ε τινα λλον βπτισα.

17 Ο γρ πστειλ με Χριστς βαπτζειν, λλ᾿ εαγγελζεσθαι, οκ ν σοφίᾳ λγου, να μ κενωθ σταυρς το Χριστο.

 

δναμις το σταυρο

 

18 λγος γρ το σταυρο τος μν πολλυμνοις μωρα στ, τος δ σζομνοις μν δναμις Θεο στι.

19 Γγραπται γρ· πολ τν σοφαν τν σοφν, κα τν σνεσιν τν συνετν θετσω.

20 Πο σοφς; Πο γραμματες; Πο συζητητς το αἰῶνος τοτου; Οχ μρανεν Θες τν σοφαν το κσμου τοτου;

21 πειδ γρ ν τ σοφίᾳ το Θεο οκ γνω κσμος δι τς σοφας τν Θεν, εδκησεν Θες δι τς μωρας το κηργματος σσαι τος πιστεοντας.

22 πειδ κα ουδαοι σημεον ατοσι κα λληνες σοφαν ζητοσιν,

23 μες δ κηρσσομεν Χριστν σταυρωμνον, ουδαοις μν σκνδαλον, λλησι δ μωραν,

24 ατος δ τος κλητος, ουδαοις τε κα λλησι, Χριστν Θεο δναμιν κα Θεο σοφαν·

25 τι τ μωρν το Θεο σοφτερον τν νθρπων στ, κα τ σθενς το Θεο σχυρτερον τν νθρπων στ.

26 Βλπετε γρ τν κλσιν μν, δελφο, τι ο πολλο σοφο κατ σρκα, ο πολλο δυνατο, ο πολλο εγενες,

27 λλ τ μωρ το κσμου ξελξατο Θες να τος σοφος καταισχν, κα τ σθεν το κσμου ξελξατο Θες να καταισχν τ σχυρ,

28 κα τ γεν το κσμου κα τ ξουθενημνα ξελξατο Θες, κα τ μ ντα, να τ ντα καταργσ,

29 πως μ καυχσηται πσα σρξ νπιον το Θεο.

30 ξ ατο δ μες στε ν Χριστ ησο, ς γενθη μν σοφα π Θεο, δικαιοσνη τε κα γιασμς κα πολτρωσις,
31 να, καθς γγραπται, καυχμενος ν Κυρίῳ καυχσθω.