ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΑ' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΙΔ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14

Χαρσματα προφητεας κα γλωσσν

 

1 Διώκετε τν γπην· ζηλοτε δ τ πνευματικ, μλλον δ να προφητεητε.

2 γρ λαλν γλσσ οκ νθρποις λαλε, λλ τ Θε· οδες γρ κοει, πνεματι δ λαλε μυστρια·

3 δ προφητεων νθρποις λαλε οκοδομν κα παρκλησιν κα παραμυθαν.

4 λαλν γλσσ αυτν οκοδομε, δ προφητεων κκλησαν οκοδομε.

5 Θλω δ πντας μς λαλεν γλσσαις, μλλον δ να προφητεητε· μεζων γρ προφητεων λαλν γλσσαις, κτς ε μ διερμηνεύῃ, να κκλησα οκοδομν λβ.

6 Νυν δ, δελφο, ἐὰν λθω πρς μς γλσσαις λαλν, τ μς φελσω, ἐὰν μ μν λαλσω ν ποκαλψει ν γνσει ν προφητείᾳ ν διδαχ;

7 μως τ ψυχα φωνν διδντα, ετε αλς ετε κιθρα, ἐὰν διαστολν τος φθγγοις μ διδ, πς γνωσθσεται τ αλομενον τ κιθαριζμενον;

8 Κα γρ ἐὰν δηλον φωνν σλπιγξ δ, τς παρασκευσεται ες πλεμον;

9 Οτω κα μες δι τς γλσσης ἐὰν μ εσημον λγον δτε, πς γνωσθσεται τ λαλομενον; σεσθε γρ ες ἀέρα λαλοντες.

10 Τοσατα ε τχοι γνη φωνν στιν ν κσμ, κα οδν ατν φωνον·

11 ἐὰν ον μ εδ τν δναμιν τς φωνς, σομαι τ λαλοντι βρβαρος κα λαλν ν μο βρβαρος.

12 Οτω κα μες πε ζηλωτα στε πνευμτων, πρς τν οκοδομν τς κκλησας ζητετε να περισσεητε.

13 Διπερ λαλν γλσσ προσευχσθω να διερμηνεύῃ.

14 Ἐὰν γρ προσεχωμαι γλσσ, τ πνεμ μου προσεχεται, δ νος μου καρπς στι.

15 Τ ον στι; προσεξομαι τ πνεματι, προσεξομαι δ κα τ νο· ψαλ τ πνεματι, ψαλ δ κα τ νο.

16 πε ἐὰν ελογσς τ πνεματι, ναπληρν τν τπον το διτου πς ρε τ μν π τ σ εχαριστίᾳ; πειδ τ λγεις οκ οδε;

17 Σ μν γρ καλς εχαριστες, λλ᾿ τερος οκ οκοδομεται.

18 Εχαριστ τ Θε μου πντων μν μλλον γλσσαις λαλν·

19 λλ᾿ ν κκλησίᾳ θλω πντε λγους δι το νος μου λαλσαι, να κα λλους κατηχσω, μυρους λγους ν γλσσ.

20 δελφο, μ παιδα γνεσθε τας φρεσν, λλ τ κακίᾳ νηπιζετε, τας δ φρεσ τλειοι γνεσθε.

21 ν τ νμ γγραπται τι ν τερογλσσοις κα ν χελεσιν τροις λαλσω τ λα τοτ, κα οδ᾿ οτως εσακοσοντα μου, λγει Κριος.

22 στε α γλσσαι ες σημεῖόν εσιν ο τος πιστεουσιν, λλ τος πστοις, δ προφητεα ο τος πστοις, λλ τος πιστεουσιν.

23 Ἐὰν ον συνλθ κκλησα λη π τ ατ κα πντες γλσσαις λαλσιν, εσλθωσι δ διται πιστοι, οκ ροσιν τι μανεσθε;

24 Ἐὰν δ πντες προφητεωσιν, εσλθ δ τις πιστος διτης, λγχεται π πντων, νακρνεται π πντων,

25 κα οτω τ κρυπτ τς καρδας ατο φανερ γνεται· κα οτω πεσν π πρσωπον προσκυνσει τ Θε, παγγλλων τι Θες ντως ν μν στι.

 

νγκη τξεως κατ τν λατρεαν

 

26 Τ ον στιν, δελφο; ταν συνρχησθε, καστος μν ψαλμν χει, διδαχν χει, γλσσαν χει, ποκλυψιν χει, ρμηνεαν χει· πντα πρς οκοδομν γινσθω.

27 Ετε γλσσ τις λαλε, κατ δο τ πλεστον τρες, κα ν μρος, κα ες διερμηνευτω·

28 ἐὰν δ μ διερμηνευτς, σιγτω ν κκλησίᾳ, αυτ δ λαλετω κα τ Θε.

29 Προφται δ δο τρες λαλετωσαν, κα ο λλοι διακριντωσαν·

30 ἐὰν δ λλ ποκαλυφθ καθημν, πρτος σιγτω.

31 Δνασθε γρ καθ᾿ να πντες προφητεειν, να πντες μανθνωσι κα πντες παρακαλνται·

32 κα πνεματα προφητν προφταις ποτσσεται·

33 ο γρ στιν καταστασας Θες, λλ ερνης.

34 ς ν πσαις τας κκλησαις τν γων, α γυνακες μν ν τας κκλησαις σιγτωσαν· ο γρ πιττραπται ατας λαλεν. λλ᾿ ποτσσεσθαι, καθς κα νμος λγει.

35 Ε δ τι μαθεν θλουσιν, ν οκ τος δους νδρας περωττωσαν· ασχρν γρ στι γυναιξν ν κκλησίᾳ λαλεν.

36 φ᾿ μν λγος το Θεο ξλθεν, ες μς μνους κατντησεν;

37 Ε τις δοκε προφτης εναι πνευματικς, πιγινωσκτω γρφω μν, τι το Κυρου εσν ντολα· 38 ε δ τις γνοε, γνοετω.

39 στε, δελφο, ζηλοτε τ προφητεειν, κα τ λαλεν γλσσαις μ κωλετε·
40 πντα εσχημνως κα κατ τξιν γινσθω.