ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΒ' ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Γ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3

περχμενα κακά

 

1 Τοῦτο δ γνωσκε, τι ν σχταις μραις νστσονται καιρο χαλεπο·

2 σονται γρ ο νθρωποι φλαυτοι, φιλργυροι, λαζνες, περφανοι, βλσφημοι, γονεσιν πειθες, χριστοι, νσιοι,

3 στοργοι, σπονδοι, διβολοι, κρατες, νμεροι, φιλγαθοι,

4 προδται, προπετες, τετυφωμνοι, φιλδονοι μλλον φιλθεοι,

5 χοντες μρφωσιν εσεβεας, τν δ δναμιν ατς ρνημνοι. Κα τοτους ποτρπου.

6 κ τοτων γρ εσιν ο νδνοντες ες τς οκας κα αχμαλωτζοντες γυναικρια σεσωρευμνα μαρταις, γμενα πιθυμαις ποικλαις,

7 πντοτε μανθνοντα κα μηδποτε ες πγνωσιν ληθεας λθεν δυνμενα.

8 ν τρπον δ αννς κα αμβρς ντστησαν Μωϋσε, οτω κα οτοι νθστανται τ ληθείᾳ, νθρωποι κατεφθαρμνοι τν νον, δκιμοι περ τν πστιν.

9 λλ' ο προκψουσιν π πλεον· γρ νοια ατν κδηλος σται πσιν, ς κα κενων γνετο.

 

Συμβουλα πρς τν Τιμθεον

 

10 Σ δ παρηκολοθηκς μου τ διδασκαλίᾳ, τ γωγ, τ προθσει, τ πστει, τ μακροθυμίᾳ, τ γπ, τ πομον,

11 τος διωγμος, τος παθμασιν, οἷά μοι γνοντο ν ντιοχείᾳ, ν κονίῳ, ν Λστροις, οους διωγμος πνεγκα! Κα κ πντων με ρρσατο Κριος.

12 Κα πντες δ ο θλοντες εσεβς ζν ν Χριστ ησο διωχθσονται·

13 πονηρο δ νθρωποι κα γητες προκψουσιν π τ χερον, πλανντες κα πλανμενοι.

14 Σ δ μνε ν ος μαθες κα πιστθης, εδς παρ τνος μαθες,

15 κα τι π βρφους τ ερ γρμματα οδας, τ δυνμεν σε σοφσαι ες σωτηραν δι πστεως τς ν Χριστ ησο.

16 Πσα γραφ θεπνευστος κα φλιμος πρς διδασκαλαν, πρς λεγχον, πρς πανρθωσιν, πρς παιδεαν τν ν δικαιοσν,
17 να ρτιος το Θεο νθρωπος, πρς πν ργον γαθν ξηρτισμνος.