ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΣΤ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 26

Συνωμοσα κατ το ᾿Ιησο Χριστο

 

1 Καὶ γνετο τε τλεσεν ησος πντας τος λγους τοτους επε τος μαθητας ατο·

2 οδατε τι μετ δο μρας τ πσχα γνεται, κα υἱὸς το νθρπου παραδδοται ες τ σταυρωθναι.

3 Ττε συνχθησαν ο ρχιερες κα ο γραμματες κα ο πρεσβτεροι το λαο, ες τν αλν το ρχιερως το λεγομνου Καϊφα,

4 κα συνεβουλεσαντο να τν ᾿Ιησον δλ κρατσωσι κα ποκτενωσιν.

5 λεγον δ· μ ν τ ορτ, να μ θρυβος γνηται ν τ λα.

 

Ὁ Ἰησος Χριστς μυρνεται ες Βηθαναν

 

6 Το δ ησο γενομνου ν Βηθανίᾳ ν οκίᾳ Σμωνος το λεπρο,

7 προσλθεν ατ γυν λβαστρον μρου χουσα βαρυτμου, κα κατχεεν π τν κεφαλν ατο νακειμνου.

8 δντες δ ο μαθητα ατο γανκτησαν λγοντες· ες τ πλεια ατη;

9 δνατο γρ τοτο τ μρον πραθναι πολλο κα δοθναι τος πτωχος.

10 Γνος δ ησος επεν ατος· τ κπους παρχετε τ γυναικ; ργον γρ καλν εργσατο ες μ.

11 Τος πτωχος γρ πντοτε χετε μεθ' αυτν, μ δ ο πντοτε χετε.

12 Βαλοσα γρ ατη τ μρον τοτο π το σματς μου, πρς τ νταφισαι με ποησεν.

13 μν λγω μν, που ἐὰν κηρυχθ τ εαγγλιον τοτο ν λ τ κσμ, λαληθσεται κα ποησεν ατη ες μνημσυνον ατς.

 

προδοσα το οδα

 

14 Ττε πορευθες ες τν δδεκα, λεγμενος οδας σκαριτης, πρς τος ρχιερες επε·

15 τ θλετ μοι δοναι, κα γ μν παραδσω ατν; ο δ στησαν ατ τρικοντα ργρια.

16 Κα π ττε ζτει εκαιραν να ατν παραδ.

 

Τ τελευταον δεπνον

 

17 Τ δ πρτ τν ζμων προσλθον ο μαθητα τ ησο λγοντες ατ· πο θλεις τοιμσωμν σοι φαγεν τ πσχα;

18 δ επεν· πγετε ες τν πλιν πρς τν δενα κα επατε ατ· διδσκαλος λγει, καιρς μου γγς στι· πρς σ ποι τ πσχα μετ τν μαθητν μου.

19 Κα ποησαν ο μαθητα ς συνταξεν ατος ησος, κα τομασαν τ πσχα.

20 ψας δ γενομνης νκειτο μετ τν δδεκα.

21 Κα σθιντων ατν επεν· μν λγω μν τι ες ξ μν παραδσει με.

22 Κα λυπομενοι σφδρα ρξαντο λγειν ατ καστος ατν· μτι γ εμι, Κριε;

23 δ ποκριθες επεν· μβψας μετ᾿ μο ν τ τρυβλίῳ τν χερα, οτς με παραδσει.

24 μν υἱὸς το νθρπου πγει καθς γγραπται περ ατο· οα δ τ νθρπ κεν δι᾿ ο υἱὸς το νθρπου παραδδοται· καλν ν ατ ε οκ γεννθη νθρωπος κενος.

25 ποκριθες δ οδας παραδιδος ατν επε· μτι γ εμι, ραββ; λγει ατ, σ επας.

26 σθιντων δ ατν λαβν ησος τν ρτον κα εχαριστσας κλασε κα δδου τος μαθητας κα επε· λβετε φγετε· τοτ στι τ σμ μου·

27 κα λαβν τ ποτριον κα εχαριστσας δωκεν ατος λγων· πετε ξ ατο πντες·

28 τοτο γρ στι τ αμ μου τ τς καινς διαθκης τ περ πολλν κχυνμενον ες φεσιν μαρτιν.

29 Λγω δ μν τι ο μ πω π᾿ ρτι κ τοτου το γενματος τς μπλου ως τς μρας κενης ταν ατ πνω μεθ᾿ μν καινν ν τ βασιλείᾳ το πατρς μου.

30 Κα μνσαντες ξλθον ες τ ρος τν λαιν.

 

Ὁ Ἰησος Χριστς προλγει τν διασκορπισμν τν μαθητν

 

31 Ττε λγει ατος ησος·  πντες μες σκανδαλισθσεσθε ν μο ν τ νυκτ τατ, γγραπται γρ, πατξω τν ποιμνα, κα διασκορπισθσονται τ πρβατα τς πομνης·

32 μετ δ τ γερθνα με προξω μς ες τν Γαλιλααν.

33 ποκριθες δ Πτρος επεν ατ· ε πντες σκανδαλισθσονται ν σο, γ δ οδποτε σκανδαλισθσομαι.

34 φη ατ ησος· μν λγω σοι τι ν τατ τ νυκτ πρν λκτορα φωνσαι τρς παρνσ με.

35 Λγει ατ Πτρος· κν δέῃ με σν σο ποθανεν, ο μ σε παρνσομαι. μοως δ κα πντες ο μαθητα επον.

 

Ὁ Ἰησος Χριστς ες Γεθσημαν

 

36 Ττε ρχεται μετ᾿ ατν ησος ες χωρον λεγμενον Γεθσημαν, κα λγει τος μαθητας· καθσατε ατο ως ο πελθν προσεξωμαι κε.
37 Κα
παραλαβν τν Πτρον κα τος δο υος Ζεβεδαου ρξατο λυπεσθαι κα δημονεν.

38 Ττε λγει ατος ησος· περλυπς στιν ψυχ μου ως θαντου· μενατε δε κα γρηγορετε μετ᾿ μο.

39 Κα προελθν μικρν πεσεν π πρσωπον ατο προσευχμενος κα λγων· πτερ μου, ε δυνατν στι, παρελθτω π᾿ μο τ ποτριον τοτο· πλν οχ ς γ θλω, λλ᾿ ς σ.

40 Κα ρχεται πρς τος μαθητς κα ερσκει ατος καθεδοντας, κα λγει τ Πτρ· οτως οκ σχσατε μαν ραν γρηγορσαι μετ᾿ μο!

41 Γρηγορετε κα προσεχεσθε, να μ εσλθητε ες πειρασμν· τ μν πνεμα πρθυμον, δ σρξ σθενς.

42 Πλιν κ δευτρου πελθν προσηξατο λγων· πτερ μου, ε ο δναται τοτο τ ποτριον παρελθεν π᾿ μο ἐὰν μ ατ πω, γενηθτω τ θλημ σου.

43 Κα λθν ερσκει ατος πλιν καθεδοντας· σαν γρ ατν ο φθαλμο βεβαρημνοι.

44 Κα φες ατος πελθν πλιν προσηξατο κ τρτου τν ατν λγον επν·

45 ττε ρχεται πρς τος μαθητς ατο κα λγει ατος· καθεδετε τ λοιπν κα ναπαεσθε! δο γγικεν ρα κα υἱὸς το νθρπου παραδδοται ες χερας μαρτωλν.

46 γερεσθε γωμεν· δο γγικεν παραδιδος με.

 

Σλληψις το ησο Χριστο

 

47 Κα τι ατο λαλοντος δο οδας ες τν δδεκα λθε, κα μετ᾿ ατο χλος πολς μετ μαχαιρν κα ξλων π τν ρχιερων κα πρεσβυτρων το λαο.

48 δ παραδιδος ατν δωκεν ατος σημεον λγων· ν ν φιλσω, ατς στι· κρατσατε ατν.

49 Κα εθως προσελθν τ ησο επε· χαρε, ραββ, κα κατεφλησεν ατν.

50 δ ησος επεν ατ· ταρε, φ᾿ πρει. Ττε προσελθντες πβαλον τς χερας π τν ησον κα κρτησαν ατν.

51 Κα δο ες τν μετ ᾿Ιησο κτενας τν χερα πσπασε τν μχαιραν ατο, κα πατξας τν δολον το ρχιερως φελεν ατο τ τον.

52 Ττε λγει ατ ησος· πστρεψν σου τν μχαιραν ες τν τπον ατς· πντες γρ ο λαβντες μχαιραν ν μαχαρ ποθανονται.

53 δοκες τι ο δναμαι ρτι παρακαλσαι τν πατρα μου, κα παραστσει μοι πλεους δδεκα λεγενας γγλων;

54 Πς ον πληρωθσιν α γραφα τι οτω δε γενσθαι;

55 ν κεν τ ρ επεν ησος τος χλοις· ς π λστν ξλθετε μετ μαχαιρν κα ξλων συλλαβεν με· καθ᾿ μραν πρς μς καθεζμην διδσκων ν τ ερ, κα οκ κρατσατ με.

56 Τοτο δ λον γγονεν να πληρωθσιν α γραφα τν προφητν. Ττε ο μαθητα πντες φντες ατν φυγον.

 

δκη το ησο Χριστο νπιον το ρχιερως

 

57 Ο δ κρατσαντες τν ησον πγαγον πρς Καϊφαν τν ρχιερα, που ο γραμματες κα ο πρεσβτεροι συνχθησαν.

58 δ Πτρος κολοθει ατ π μακρθεν ως τς αλς το ρχιερως, κα εσελθν σω κθητο μετ τν πηρετν δεν τ τλος.

59 Ο δ ρχιερες κα ο πρεσβτεροι κα τ συνδριον λον ζτουν ψευδομαρτυραν κατ το ησο πως θανατσωσιν ατν,

60 κα οχ ερον· κα πολλν ψευδομαρτρων προσελθντων, οχ ερον. στερον δ προσελθντες δο ψευδομρτυρες

61 επον· οτος φη, δναμαι καταλσαι τν ναν το Θεο κα δι τριν μερν οκοδομσαι ατν.

62 Κα ναστς ρχιερες επεν ατ· οδν ποκρν; τ οτο σου καταμαρτυροσιν;

63 δ ησος σιπα. κα ποκριθες ρχιερες επεν ατ· ξορκζω σε κατ το Θεο το ζντος να μν επς ε σ ε Χριστς υἱὸς το Θεο.

64 Λγει ατ ησος· σ επας· πλν λγω μν, π᾿ ρτι ψεσθε τν υἱὸν το νθρπου καθμενον κ δεξιν τς δυνμεως κα ρχμενον π τν νεφελν το ορανο.

65 Ττε ρχιερες διρρηξε τ μτια ατο λγων τι βλασφμησε· τ τι χρεαν χομεν μαρτρων; δε νν κοσατε τν βλασφημαν ατο·

66 Τ μν δοκε; ο δ ποκριθντες επον· νοχος θαντου στ.

67 Ττε νπτυσαν ες τ πρσωπον ατο κα κολφισαν ατν, ο δ ρρπισαν

68 λγοντες· προφτευσον μν Χριστ, τς στιν πασας σε;

 

Πτρος ρνεται τν Χριστόν

 

69 δ Πτρος ξω κθητο ν τ αλ· κα προσλθεν ατ μα παιδσκη λγουσα· κα σ σθα μετ ησο το Γαλιλαου.

70 δ ρνσατο μπροσθεν ατν πντων λγων· οκ οδα τ λγεις.

71 ξελθντα δ ατν ες τν πυλνα εδεν ατν λλη κα λγει ατος· κε κα οτος ν μετ ᾿Ιησο το Ναζωραου.

72 Κα πλιν ρνσατο μεθ᾿ ρκου τι οκ οδα τν νθρωπον.

73 Μετ μικρν δ προσελθντες ο σττες επον τ Πτρ· ληθς κα σ ξ ατν ε· κα γρ λαλι σου δλν σε ποιε.

74 Ττε ρξατο καταναθεματζειν κα μνειν τι οκ οδα τν νθρωπον. Κα εθως λκτωρ φνησε.
75 Κα μνσθη Πτρος το ρματος ησο ερηκτος ατ τι πρν λκτορα φωνσαι τρς παρνσ με· κα ξελθν ξω κλαυσε πικρς.