ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2

Ο ουδαοι πσης παραβται

 

1 Διὸ ναπολγητος ε, νθρωπε, πς κρνων· ν γρ κρνεις τν τερον, σεαυτν κατακρνεις· τ γρ ατ πρσσεις κρνων.

2 Οδαμεν δ τι τ κρμα το Θεο στι κατ λθειαν π τος τ τοιατα πρσσοντας.

3 Λογζ δ τοτο, νθρωπε κρνων τος τ τοιατα πρσσοντας κα ποιν ατ, τι σ κφεξ τ κρμα το Θεο;

4 το πλοτου τς χρησττητος ατο κα τς νοχς κα τς μακροθυμας καταφρονες, γνον τι τ χρηστν το Θεο ες μετνοιν σε γει;

5 Κατ δ τν σκληρτητ σου κα μετανητον καρδαν θησαυρζεις σεαυτ ργν ν μρ ργς κα ποκαλψεως κα δικαιοκρισας το Θεο,

6 ς ποδσει κστ κατ ργα ατο,

7 τος μν καθ᾿ πομονν ργου γαθο δξαν κα τιμν κα φθαρσαν ζητοσι ζων αἰώνιον,

8 τος δ ξ ριθεας, κα πειθοσι μν τ ληθείᾳ, πειθομνοις δ τ δικίᾳ, θυμς κα ργ·

9 θλψις κα στενοχωρα π πσαν ψυχν νθρπου το κατεργαζομνου τ κακν, ουδαου τε πρτον κα λληνος·

10 δξα δ κα τιμ κα ερνη παντ τ ργαζομν τ γαθν, ουδαίῳ τε πρτον κα Ελληνι·

11 ο γρ στι προσωποληψα παρ τ Θε.

12 σοι γρ νμως μαρτον, νμως κα πολονται· κα σοι ν νμ μαρτον, δι νμου κριθσονται.

13 Ο γρ ο κροατα το νμου δκαιοι παρ τ Θε, λλ᾿ ο ποιητα το νμου δικαιωθσονται.

14 ταν γρ θνη τ μ νμον χοντα φσει τ το νμου ποι, οτοι νμον μ χοντες αυτος εσι νμος,

15 οτινες νδεκνυνται τ ργον το νμου γραπτν ν τας καρδαις ατν, συμμαρτυροσης ατν τς συνειδσεως κα μεταξ λλλων τν λογισμν κατηγοροντων κα πολογουμνων.

16 Ἐν μρ τε κρινε Θες τ κρυπτ τν νθρπων κατ τ εαγγλιν μου δι ησο Χριστο.

17 δε σ ουδαος πονομζ, κα παναπαύῃ τ νμ, κα καυχσαι ν Θε,

18 κα γινσκεις τ θλημα, κα δοκιμζεις τ διαφροντα, κατηχομενος κ το νμου,

19 πποιθς τε σεαυτν δηγν εναι τυφλν, φς τν ν σκτει,

20 παιδευτν φρνων, διδσκαλον νηπων, χοντα τν μρφωσιν τς γνσεως κα τς ληθεας ν τ νμ.

21 ον διδσκων τερον σεαυτν ο διδσκεις; Ὁ κηρσσων μ κλπτειν κλπτεις;

22 λγων μ μοιχεειν μοιχεεις; βδελυσσμενος τ εδωλα εροσυλες;

23 ς ν νμ καυχσαι, δι τς παραβσεως το νμου τν Θεν τιμζεις;

24 Τ γρ νομα το Θεο δι᾿ μς βλασφημεται ν τος θνεσι, καθς γγραπται.

25 Περιτομ μν γρ φελε, ἐὰν νμον πρσσς· ἐὰν δ παραβτης νμου ς, περιτομ σου κροβυστα γγονεν.

26 Ἐὰν ον κροβυστα τ δικαιματα το νμου φυλσσ, οχ κροβυστα ατο ες περιτομν λογισθσεται;

27 Κα κρινε κ φσεως κροβυστα, τν νμον τελοσα, σ τν δι γρμματος κα περιτομς παραβτην νμου.

28 Ο γρ ν τ φανερ ουδαῖός στιν, οδ ν τ φανερ ν σαρκ περιτομ,
29
λλ᾿ ν τ κρυπτ ουδαος, κα περιτομ καρδας ν πνεματι, ο γρμματι, ο παινος οκ ξ νθρπων, λλ᾿ κ το Θεο.