ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΓ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13

ρασις τν θηρων

 

1 Καὶ στθην π τν μμον τς θαλσσης· κα εδον κ τς θαλσσης θηρον ναβανον, χον κρατα δκα κα κεφαλς πτ, κα π τν κερτων ατο δκα διαδματα, κα π τς κεφαλς ατο νματα βλασφημας.

2 Κα τ θηρον εδον ν μοιον παρδλει, κα ο πδες ατο ς ρκου, κα τ στμα ατο ς στμα λοντος. Κα δωκεν ατ δρκων τν δναμιν ατο κα τν θρνον ατο κα ξουσαν μεγλην·

3 κα μαν κ τν κεφαλν ατο ς σφαγμνην ες θνατον. Κα πληγ το θαντου ατο θεραπεθη, κα θαμασεν λη γ πσω το θηρου.

4 Κα προσεκνησαν τ δρκοντι τ δεδωκτι τν ξουσαν τ θηρίῳ, κα προσεκνησαν τ θηρίῳ λγοντες· τς μοιος τ θηρίῳ; Τς δναται πολεμσαι μετ᾿ ατο;

5 Κα δθη ατ στμα λαλον μεγλα κα βλασφημαν· κα δθη ατ ξουσα πλεμον ποισαι μνας τεσσαρκοντα δο.

6 Κα νοιξε τ στμα ατο ες βλασφημαν πρς τν Θεν, βλασφημσαι τ νομα ατο κα τν σκηνν ατο, τος ν τ οραν σκηνοντας.

7 Κα δθη ατ πλεμον ποισαι μετ τν γων κα νικσαι ατος, κα δθη ατ ξουσα π πσαν φυλν κα λαν κα γλσσαν κα θνος.

8 Κα προσκυνσουσιν ατν πντες ο κατοικοντες π τς γς, ν ο γγραπται τ νομα ν τ βιβλίῳ τς ζως το ρνου το σφαγμνου π καταβολς κσμου.

9 Ε τις χει ος, κουστω.

10 Ε τις ες αχμαλωσαν πγει, ες αχμαλωσαν πγει· ε τις ν μαχαρ ποκτννει, δε ατν ν μαχαρ ποκτανθναι. δ στιν πομον κα πστις τν γων.

11 Κα εδον λλο θηρον ναβανον κ τς γς, κα εχε κρατα δο μοια ρνίῳ, κα λλει ς δρκων.

12 Κα τν ξουσαν το πρτου θηρου πσαν ποιε νπιον ατο. Κα ποιε τν γν κα τος ν ατ κατοικοντας να προσκυνσωσι τ θηρον τ πρτον, ο θεραπεθη πληγ το θαντου ατο.

13 Κα ποιε σημεα μεγλα, κα πρ να κ το ορανο καταβαν ες τν γν νπιον τν νθρπων.

14 Κα πλαν τος κατοικοντας π τς γς δι τ σημεα δθη ατ ποισαι νπιον το θηρου, λγων τος κατοικοσιν π τς γς ποισαι εκνα τ θηρίῳ, ς εχε τν πληγν τς μαχαρας κα ζησε.

15 Κα δθη ατ πνεμα δοναι τ εκνι το θηρου, να κα λαλσ εκν το θηρου κα ποισ, σοι ἐὰν μ προσκυνσωσι τ εκνι το θηρου, να ποκτανθσι.

16 κα ποιε πντας, τος μικρος κα τος μεγλους, κα τος πλουσους κα τος πτωχος, κα τος λευθρους κα τος δολους, να δσωσιν ατος χραγμα π τς χειρς ατν τς δεξις π τν μετπων ατν,

17 κα να μ τις δνηται γορσαι πωλσαι ε μ χων τ χραγμα, τ νομα το θηρου τν ριθμν το νματος ατο.
18 δε σοφα στν· χων νον ψηφιστω τν ριθμν το θηρου· ριθμς γρ νθρπου στ· κα ριθμς ατο χξς.