ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΑ' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΙΒ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12

Ποικιλα κα ντης τν πνευματικν χαρισμτων

 

1 Περὶ δ τν πνευματικν, δελφο, ο θλω μς γνοεν.

2 Οδατε τι, τε θνη τε, πρς τ εδωλα τ φωνα ς ν γεσθε παγμενοι.

3 Δι γνωρζω μν τι οδες ν Πνεματι Θεο λαλν λγει νθεμα ησον, κα οδες δναται επεν Κριον ησον ε μ ν Πνεματι γίῳ.

4 Διαιρσεις δ χαρισμτων εσ, τ δ ατ Πνεμα·

5 κα διαιρσεις διακονιν εσι, κα ατς Κριος·

6 κα διαιρσεις νεργημτων εσν, δ ατς στι Θες, νεργν τ πντα ν πσιν.

7 κστ δ δδοται φανρωσις το Πνεματος πρς τ συμφρον.

8 μν γρ δι το Πνεματος δδοται λγος σοφας, λλ δ λγος γνσεως κατ τ ατ Πνεμα,

9 τρ δ πστις ν τ ατ Πνεματι, λλ δ χαρσματα αμτων ν τ ατ Πνεματι,

10 λλ δ νεργματα δυνμεων, λλ δ προφητεα, λλ δ διακρσεις πνευμτων, τρ δ γνη γλωσσν, λλ δ ρμηνεα γλωσσν·

11 πντα δ τατα νεργε τ ν κα τ ατ Πνεμα, διαιρον δίᾳ κστ καθς βολεται.

 

Παρδειγμα π τ νθρπινον σμα

 

12 Καθπερ γρ τ σμα ν στι κα μλη χει πολλ, πντα δ τ μλη το σματος το νς, πολλ ντα, ν στι σμα, οτω κα Χριστς·

13 κα γρ ν ν Πνεματι μες πντες ες ν σμα βαπτσθημεν, ετε ουδαοι ετε λληνες, ετε δολοι ετε λεθεροι, κα πντες ες ν Πνεμα ποτσθημεν.

14 Κα γρ τ σμα οκ στιν ν μλος, λλ πολλ.

15 Ἐὰν επ πος, τι οκ εμ χερ, οκ εμ κ το σματος, ο παρ τοτο οκ στιν κ το σματος;
16 Κα
ἐὰν επ τ ος, τι οκ εμ φθαλμς, οκ εμ κ το σματος, ο παρ τοτο οκ στιν κ το σματος;

17 Ε λον τ σμα φθαλμς, πο κο; Ε λον κο, πο σφρησις;

18 Νυν δ Θες θετο τ μλη ν καστον ατν ν τ σματι καθς θλησεν.

19 Ε δ ν τ πντα ν μλος, πο τ σμα;

20 Νν δ πολλ μν μλη, ν δ σμα.

21 Ο δναται δ φθαλμς επεν τ χειρ· χρεαν σου οκ χω· πλιν κεφαλ τος ποσ· χρεαν μν οκ χω·

22 λλ πολλ μλλον τ δοκοντα μλη το σματος σθενστερα πρχειν ναγκαῖά στι,

23 κα δοκομεν τιμτερα εναι το σματος, τοτοις τιμν περισσοτραν περιτθεμεν, κα τ σχμονα μν εσχημοσνην περισσοτραν χει.

24 Τ δ εσχμονα μν ο χρεαν χει. λλ᾿ Θες συνεκρασε τ σμα, τ στεροντι περισσοτραν δος τιμν,

25 να μ σχσμα ν τ σματι, λλ τ ατ πρ λλλων μεριμνσι τ μλη·
26 κα
ετε πσχει ν μλος, συμπσχει πντα τ μλη, ετε δοξζεται ν μλος, συγχαρει πντα τ μλη.

27 μες δ στε σμα Χριστο κα μλη κ μρους.

28 Κα ος μν θετο Θες ν τ κκλησίᾳ πρτον ποστλους, δετερον προφτας, τρτον διδασκλους, πειτα δυνμεις, ετα χαρσματα αμτων, ντιλψεις, κυβερνσεις, γνη γλωσσν.

29 Μ πντες πστολοι; Μ πντες προφται; Μ πντες διδσκαλοι; μ πντες δυνμεις;

30 Μ πντες χαρσματα χουσιν αμτων; Μ πντες γλσσαις λαλοσι; Μ πντες διερμηνεουσι;
31 Ζηλοτε δ τ χαρσματα τ κρεττονα. Κα τι καθ᾿ περβολν δν μν δεκνυμι.