ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΑ' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Γ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3

Κατακρνεται τ χωριστικν πνεμα

 

1 Καὶ γ, δελφο, οκ δυνθην μν λαλσαι ς πνευματικος, λλ᾿ ς σαρκικος, ς νηποις ν Χριστ.

2 Γλα μς πτισα κα ο βρμα. Οπω γρ δνασθε. λλ᾿ οτε τι νν δνασθε· τι γρ σαρκικο στε.

3 που γρ ν μν ζλος κα ρις κα διχοστασαι, οχ σαρκικο στε κα κατ νθρωπον περιπατετε;

4 ταν γρ λγ τις, γ μν εμι Παλου, τερος δ γ πολλ, οχ σαρκικο στε;

5 Τς ον στι Παλος, τς δ πολλς λλ᾿ δικονοι δι᾿ ν πιστεσατε, κα κστ ς Κριος δωκεν;

6 γ φτευσα, πολλς πτισεν, λλ᾿ Θες ηξανεν·

7 στε οτε φυτεων στ τι οτε ποτζων, λλ᾿ αξνων Θες.

8 φυτεων δ κα ποτζων ν εσιν· καστος δ τν διον μισθν λψεται κατ τν διον κπον.
9 Θεο
γρ σμεν συνεργο· Θεο γεργιον, Θεο οκοδομ στε.

 

Καθκοντα τν διδασκλων

 

10 Κατ τν χριν το Θεο τν δοθεσν μοι ς σοφς ρχιτκτων θεμλιον τθεικα, λλος δ ποικοδομε· καστος δ βλεπτω πς ποικοδομε·

11 θεμλιον γρ λλον οδες δναται θεναι παρ τν κεμενον, ς στιν ησος Χριστς.

12 Ε δ τις ποικοδομε π τν θεμλιον τοτον χρυσν, ργυρον, λθους τιμους, ξλα, χρτον, καλμην,

13 κστου τ ργον φανερν γενσεται· γρ μρα δηλσει· τι ν πυρ ποκαλπτεται· κα κστου τ ργον ποῖόν στι τ πρ δοκιμσει.

14 Ε τινος τ ργον μενε πκοδμησε, μισθν λψεται·
15 ε
τινος τ ργον κατακασεται, ζημιωθσεται, ατς δ σωθσεται, οτως δ ς δι πυρς.

16 Οκ οδατε τι νας Θεο στε κα τ Πνεμα το Θεο οκε ν μν;

17 Ε τις τν ναν το Θεο φθερει, φθερε τοτον Θες· γρ νας το Θεο γις στιν, οτινς στε μες.
18 Μηδε
ς αυτν ξαπαττω· ε τις δοκε σοφς εναι ν μν ν τ αἰῶνι τοτ, μωρς γενσθω, να γνηται σοφς.

19 γρ σοφα το κσμου τοτου μωρα παρ τ Θε στι. Γγραπται γρ· δρασσμενος τος σοφος ν τ πανουργίᾳ ατν.

20 Κα πλιν· Κριος γινσκει τος διαλογισμος τν σοφν, τι εσ μταιοι.

21 στε μηδες καυχσθω ν νθρποις· πντα γρ μν στιν,

22 ετε Παλος ετε πολλς ετε Κηφς ετε κσμος ετε ζω ετε θνατος ετε νεσττα ετε μλλοντα, πντα μν στιν,
23 μες δ Χριστο, Χριστς δ Θεο.