ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΑ' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Ζ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7

Προβλματα πο φορον τν γμον, τν γαμαν κα τ διαζγιον

 

1 Περὶ δ ν γρψατ μοι, καλν νθρπ γυναικς μ πτεσθαι·

2 δι δ τς πορνεας καστος τν αυτο γυνακα χτω, κα κστη τν διον νδρα χτω.

3 Τ γυναικ νρ τν φειλομνην ενοιαν ποδιδτω, μοως δ κα γυν τ νδρ.

4 γυν το δου σματος οκ ξουσιζει, λλ᾿ νρ· μοως δ κα νρ το δου σματος οκ ξουσιζει, λλ᾿ γυν.

5 Μ ποστερετε λλλους, ε μ τι ν κ συμφνου πρς καιρν, να σχολζητε τ νηστείᾳ κα τ προσευχ κα πλιν π τ ατ συνρχησθε, να μ πειρζ μς σατανς δι τν κρασαν μν.

6 Τοτο δ λγω κατ συγγνμην, ο κατ᾿ πιταγν.

7 Θλω γρ πντας νθρπους εναι ς κα μαυτν· λλ᾿ καστος διον χρισμα χει κ Θεο, ς μν οτως, ς δ οτως.

8 Λγω δ τος γμοις κα τας χραις, καλν ατος στιν ἐὰν μενωσιν ς κγ.

9 Ε δ οκ γκρατεονται, γαμηστωσαν· κρεσσον γρ στι γαμσαι πυροσθαι.

10 Τος δ γεγαμηκσι παραγγλλω, οκ γ, λλ᾿ Κριος, γυνακα π νδρς μ χωρισθναι·

11 ἐὰν δ κα χωρισθ, μεντω γαμος τ νδρ καταλλαγτω· κα νδρα γυνακα μ φιναι.

12 Τος δ λοιπος γ λγω, οχ Κριος· ε τις δελφς γυνακα χει πιστον, κα ατ συνευδοκε οκεν μετ᾿ ατο, μ φιτω ατν·

13 κα γυν ε τις χει νδρα πιστον, κα ατς συνευδοκε οκεν μετ᾿ ατς, μ φιτω ατν.

14 γασται γρ νρ πιστος ν τ γυναικ, κα γασται γυν πιστος ν τ νδρ· πε ρα τ τκνα μν κθαρτ στι, νν δ γι στιν.

15 Ε δ πιστος χωρζεται, χωριζσθω. Ο δεδολωται δελφς δελφ ν τος τοιοτοις. ν δ ερν κκληκεν μς Θες.

16 Τ γρ οδας, γναι, ε τν νδρα σσεις; τ οδας, νερ, ε τν γυνακα σσεις;

17 Ε μ κστ ς μρισεν Θες, καστον ς κκληκεν Κριος, οτω περιπατετω. Κα οτως ν τας κκλησαις πσαις διατσσομαι.

18 Περιτετμημνος τις κλθη; μ πισπσθω. ν κροβυστίᾳ τις κλθη; Μ περιτεμνσθω.

19 περιτομ οδν στι, κα κροβυστα οδν στιν, λλ τρησις ντολν Θεο.

20 καστος ν τ κλσει κλθη, ν τατ μεντω.

21 Δολος κλθης; μ σοι μελτω· λλ᾿ ε κα δνασαι λεθερος γενσθαι, μλλον χρσαι.

22 γρ ν Κυρίῳ κληθες δολος πελεθερος Κυρου στν· μοως κα λεθερος κληθες δολς στι Χριστο.

23 τιμς γορσθητε· μ γνεσθε δολοι νθρπων.

24 καστος ν κλθη, δελφο, ν τοτ μεντω παρ τ Θε.

25 Περ δ τν παρθνων πιταγν Κυρου οκ χω, γνμην δ δδωμι ς λεημνος π Κυρου πιστς εναι.

26 Νομζω ον τοτο καλν πρχειν δι τν νεστσαν νγκην, τι καλν νθρπ τ οτως εναι.

27 Δδεσαι γυναικ; μ ζτει λσιν· λλυσαι π γυναικς; Μ ζτει γυνακα·

28 ἐὰν δ κα γμς, οχ μαρτες· κα ἐὰν γμ παρθνος, οχ μαρτε· θλψιν δ τ σαρκ ξουσιν ο τοιοτοι· γ δ μν φεδομαι.

29 Τοτο δ φημι, δελφο, καιρς συνεσταλμνος τ λοιπν στιν, να κα ο χοντες γυνακας ς μ χοντες σι,

30 κα ο κλαοντες ς μ κλαοντες, κα ο χαροντες ς μ χαροντες, κα ο γορζοντες ς μ κατχοντες,

31 κα ο χρμενοι τ κσμ τοτ ς μ καταχρμενοι· παργει γρ τ σχμα το κσμου τοτου.

32 Θλω δ μς μερμνους εναι. γαμος μεριμν τ το Κυρου, πς ρσει τ Κυρίῳ·

33 δ γαμσας μεριμν τ το κσμου, πς ρσει τ γυναικ.

34 Μεμρισται κα γυν κα παρθνος. γαμος μεριμν τ το Κυρου, να γα κα σματι κα πνεματι· δ γαμσασα μεριμν τ το κσμου, πς ρσει τ νδρ.

35 Τοτο δ πρς τ μν ατν συμφρον λγω, οχ να βρχον μν πιβλω, λλ πρς τ εσχημον κα επρεδρον τ Κυρίῳ περισπστως.

36 Ε δ τις σχημονεν π τν παρθνον ατο νομζει, ἐὰν πρακμος, κα οτως φελει γνεσθαι θλει ποιετω· οχ μαρτνει· γαμετωσαν.

37 ς δ στηκεν δραος ν τ καρδίᾳ, μ χων νγκην, ξουσαν δ χει περ το δου θελματος, κα τοτο κκρικεν ν τ καρδίᾳ ατο, το τηρεν τν αυτο παρθνον, καλς ποιε.

38 στε κα κγαμζων καλς ποιε, δ μ κγαμζων κρεσσον ποιε.

39 Γυν δδεται νμ φ᾿ σον χρνον ζ νρ ατς· ἐὰν δ κοιμηθ νρ ατς, λευθρα στν θλει γαμηθναι, μνον ν Κυρίῳ.
40 Μακαριωτρα δ στιν ἐὰν οτω μεν, κατ τν μν γνμην· δοκ δ κγ Πνεμα Θεο χειν.