ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Γ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3

πντησις ες ντιρρσεις

 

1 Τὶ ον τ περισσν το ουδαου, τς φλεια τς περιτομς;

2 Πολ κατ πντα τρπον. Πρτον μν γρ τι πιστεθησαν τ λγια το Θεο.

3 Τ γρ ε πστησν τινες; Μ πιστα ατν τν πστιν το Θεο καταργσει;

4 Μ γνοιτο· γινσθω δ Θες ληθς, πς δ νθρωπος ψεστης, καθς γγραπται· πως ν δικαιωθς ν τος λγοις σου κα νικσς ν τ κρνεσθα σε.

5 Ε δ δικα μν Θεο δικαιοσνην συνστησι, τ ρομεν; Μ δικος Θες πιφρων τν ργν; Κατ νθρωπον λγω.

6 Μ γνοιτο· πε πς κρινε Θες τν κσμον;

7 Ε γρ λθεια το Θεο ν τ μ ψεσματι περσσευσεν ες τν δξαν ατο, τ τι κγ ς μαρτωλς κρνομαι,

8 κα μ καθς βλασφημομεθα κα καθς φασ τινες μς λγειν τι ποισωμεν τ κακ να λθ τ γαθ; ν τ κρμα νδικν στι.

 

λοι ο νθρωποι εναι νοχοι

 

9 Τ ον; Προεχμεθα; Ο πντως· προτιασμεθα γρ ουδαους τε κα λληνας πντας φ᾿ μαρταν εναι,

10 καθς γγραπται τι οκ στι δκαιος οδ ες,

11 οκ στιν συνιν, οκ στιν κζητν τν Θεν·

12 πντες ξκλιναν, μα χρειθησαν· οκ στι ποιν χρησττητα, οκ στιν ως νς.

13 Τφος νεγμνος λρυγξ ατν, τας γλσσαις ατν δολιοσαν, ἰὸς σπδων π τ χελη ατν·

14 ν τ στμα ρς κα πικρας γμει·

15 ξες ο πδες ατν κχαι αμα,

16 σντριμμα κα ταλαιπωρα ν τας δος ατν,

17 κα δν ερνης οκ γνωσαν.

18 Οκ στι φβος Θεο πναντι τν φθαλμν ατν.

19 Οδαμεν δ τι σα νμος λγει τος ν τ νμ λαλε, να πν στμα φραγ κα πδικος γνηται πς κσμος τ Θε,

20 διτι ξ ργων νμου ο δικαιωθσεται πσα σρξ νπιον ατο· δι γρ νμου πγνωσις μαρτας.

 

Δικαωσις δι τς ν Χριστ πστεως

 

21 Νυν δ χωρς νμου δικαιοσνη Θεο πεφανρωται, μαρτυρουμνη π το νμου κα τν προφητν,

22 δικαιοσνη δ Θεο δι πστεως ᾿Ιησο Χριστο ες πντας κα π πντας τος πιστεοντας· ο γρ στι διαστολ·

23 πντες γρ μαρτον κα στερονται τς δξης το Θεο,

24 δικαιομενοι δωρεν τ ατο χριτι δι τς πολυτρσεως τς ν Χριστ ησο,

25 ν προθετο Θες λαστριον δι τς πστεως ν τ ατο αματι, ες νδειξιν τς δικαιοσνης ατο δι τν πρεσιν τν προγεγοντων μαρτημτων

26 ν τ νοχ το Θεο, πρς νδειξιν τς δικαιοσνης ατο ν τ νν καιρ, ες τ εναι ατν δκαιον κα δικαιοντα τν κ πστεως ησο.

27 Πο ον καχησις; ξεκλεσθη. Δι ποου νμου; Τν ργων; Οχ, λλ δι νμου πστεως.

28 Λογιζμεθα ον πστει δικαιοσθαι νθρωπον χωρς ργων νμου.

29 ουδαων Θες μνον; Οχ δ κα θνν; Να κα θνν,

30 πεπερ ες Θες ς δικαισει περιτομν κ πστεως κα κροβυσταν δι τς πστεως.
31 Νμον ον καταργομεν δι τς πστεως; Μ γνοιτο, λλ νμον στμεν.