ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ Γ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3

χριστιανικ συμπεριφορ κα βσις της

 

1 Ὑπομίμνησκε ατος ρχας κα ξουσαις ποτσσεσθαι, πειθαρχεν, πρς πν ργον γαθν τομους εναι,

2 μηδνα βλασφημεν, μχους εναι, πιεικες, πσαν νδεικνυμνους πρᾳότητα πρς πντας νθρπους.

3 μεν γρ ποτε κα μες νητοι, πειθες, πλανμενοι, δουλεοντες πιθυμαις κα δονας ποικλαις, ν κακίᾳ κα φθν διγοντες, στυγητο, μισοντες λλλους·

4 τε δ χρησττης κα φιλανθρωπα πεφνη το σωτρος μν Θεο,

5 οκ ξ ργων τν ν δικαιοσν ν ποισαμεν μες, λλ κατ τν ατο λεον σωσεν μς δι λουτρο παλιγγενεσας κα νακαινσεως Πνεματος γου,

6 ο ξχεεν φ' μς πλουσως δι ησο Χριστο το σωτρος μν,

7 να δικαιωθντες τ κενου χριτι κληρονμοι γενμεθα κατ' λπδα ζως αωνου.

8 Πιστς λγος· κα περ τοτων βολομα σε διαβεβαιοσθαι, να φροντζωσι καλν ργων προστασθαι ο πεπιστευκτες τ Θε. Τατ στι τ καλ κα φλιμα τος νθρποις·

9 μωρς δ ζητσεις κα γενεαλογας κα ρεις κα μχας νομικς περιστασο· εσ γρ νωφελες κα μταιοι.

10 Αρετικν νθρωπον μετ μαν κα δευτραν νουθεσαν παραιτο,

11 εδς τι ξστραπται τοιοτος κα μαρτνει ν ατοκατκριτος.

 

ποχαιρετιστρια μηνματα

 

12 ταν πμψω ρτεμν πρς σε Τυχικν, σποδασον λθεν πρς με ες Νικπολιν· κε γρ κκρικα παραχειμσαι.

13 Ζηνν τν νομικν κα πολλ σπουδαως πρπεμψον, να μηδν ατος λεπ.

14 Μανθαντωσαν δ κα ο μτεροι καλν ργων προστασθαι ες τς ναγκαας χρεας, να μ σιν καρποι.
15 σπζοντα σε ο μετ' μο πντες. σπασαι τος φιλοντας μς ν πστει. χρις μετ πντων μν· μν.