ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ Γ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3

Α συνπειαι τς συναναστσεως μ τν Χριστόν

 

1 Εἰ ον συνηγρθητε τ Χριστ, τ νω ζητετε, ο Χριστς στιν ν δεξι το Θεο καθμενος,

2 τ νω φρονετε, μ τ π τς γς.

3 πεθνετε γρ, κα ζω μν κκρυπται σν τ Χριστ ν τ Θε·

4 ταν Χριστς φανερωθ, ζω μν, ττε κα μες σν ατ φανερωθσεσθε ν δξ.

5 Νεκρσατε ον τ μλη μν τ π τς γς, πορνεαν, καθαρσαν, πθος, πιθυμαν κακν, κα τν πλεονεξαν, τις στν εδωλολατρα,

6 δι' ρχεται ργ το Θεο π τος υος τς πειθεας,

7 ν ος κα μες περιεπατσατ ποτε, τε ζτε ν ατος·

8 νυν δ πθεσθε κα μες τ πντα, ργν, θυμν, κακαν, βλασφημαν, ασχρολογαν κ το στματος μν·

9 μ ψεδεσθε ες λλλους, πεκδυσμενοι τν παλαιν νθρωπον σν τας πρξεσιν ατο

10 κα νδυσμενοι τν νον τν νακαινομενον ες πγνωσιν κατ' εκνα το κτσαντος ατν,

11 που οκ νι λλην κα ουδαος, περιτομ κα κροβυστα, βρβαρος, Σκθης, δολος, λεθερος, λλ τ πντα κα ν πσι Χριστς.

12 νδσασθε ον, ς κλεκτο το Θεο γιοι κα γαπημνοι, σπλγχνα οκτιρμο, χρησττητα, ταπεινοφροσνην, πρᾳότητα, μακροθυμαν,

13 νεχμενοι λλλων κα χαριζμενοι αυτος ἐάν τις πρς τινα χ μομφν· καθς κα Χριστς χαρσατο μν, οτω κα μες·

14 π πσι δ τοτοις τν γπην, τις στ σνδεσμος τς τελειτητος.

15 Κα ερνη το Θεο βραβευτω ν τας καρδαις μν, ες ν κα κλθητε ν ν σματι· κα εχριστοι γνεσθε·

16 λγος το Χριστο νοικετω ν μν πλουσως, ν πσ σοφίᾳ διδσκοντες κα νουθετοντες αυτος ψαλμος κα μνοις κα δας πνευματικας, ν χριτι δοντες ν τ καρδίᾳ μν τ Κυρίῳ.

17 Κα πν ,τι ν ποιτε ν λγ ν ργ, πντα ν νματι Κυρου ησο, εχαριστοντες τ Θε κα πατρ δι' ατο.

 

Χριστιανικ οκογενειακ ζωή

 

18 Α γυνακες ποτσσεσθε τος νδρσιν, ς νκεν ν Κυρίῳ.

19 Ο νδρες γαπτε τς γυνακας κα μ πικρανεσθε πρς ατς.

20 Τ τκνα πακοετε τος γονεσι κατ πντα· τοτο γρ στιν εὐάρεστον τ Κυρίῳ.

21 Ο πατρες μ ρεθζετε τ τκνα μν, να μ θυμσιν.

22 Ο δολοι πακοετε κατ πντα τος κατ σρκα κυροις, μ ν φθαλμοδουλαις, ς νθρωπρεσκοι, λλ' ν πλτητι καρδας, φοβομενοι τν Θεν.

23 Κα πν ,τι ἐὰν ποιτε, κ ψυχς ργζεσθε, ς τ Κυρίῳ κα οκ νθρποις,

24 εδτες τι π Κυρου πολψεσθε τν νταπδοσιν τς κληρονομας· τ γρ Κυρίῳ Χριστ δουλεετε·
25 δ δικν κομιεται δκησε, κα οκ στι προσωποληψα.