ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΑ' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΣΤ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6

ντιδικαι μεταξ χριστιανν

 

1 Τολμᾶ τις μν, πργμα χων πρς τν τερον, κρνεσθαι π τν δκων κα οχ π τν γων;

2 Οκ οδατε τι ο γιοι τν κσμον κρινοσι; Κα ε ν μν κρνεται κσμος, νξιο στε κριτηρων λαχστων;

3 Οκ οδατε τι γγλους κρινομεν; Μτι γε βιωτικ;

4 Βιωτικ μν ον κριτρια ἐὰν χητε, τος ξουθενημνους ν τ κκλησίᾳ τοτους καθζετε.

5 Πρς ντροπν μν λγω. οτως οκ νι ν μν σοφς οδ ες ς δυνσεται διακρναι ν μσον το δελφο ατο,

6 λλ δελφς μετ δελφο κρνεται, κα τοτο π πστων;

7 δη μν ον λως ττημα μν στιν τι κρματα χετε μεθ᾿ αυτν. Διατ οχ μλλον δικεσθε; Διατ οχ μλλον ποστερεσθε;

8 λλ μες δικετε κα ποστερετε, κα τατα δελφος;

9 οκ οδατε τι δικοι βασιλεαν Θεο ο κληρονομσουσι; Μ πλανσθε· οτε πρνοι οτε εδωλολτραι οτε μοιχο οτε μαλακο οτε ρσενοκοται

10 οτε πλεονκται οτε κλπται οτε μθυσοι, ο λοδοροι, οχ ρπαγες βασιλεαν Θεο ο κληρονομσουσι.

11 Κα τατ τινες τε· λλ πελοσασθε, λλ γισθητε, λλ δικαιθητε ν τ νματι το Κυρου ησο κα ν τ Πνεματι το Θεο μν.

 

νηθικτης δν συμβιβζεται μ τν χριστιανικν ζωήν

 

12 Πντα μοι ξεστιν, λλ᾿ ο πντα συμφρει· πντα μοι ξεστιν, λλ᾿ οκ γ ξουσιασθσομαι π τινος.

13 Τ βρματα τ κοιλίᾳ κα κοιλα τος βρμασιν· δ Θες κα τατην κα τατα καταργσει. τ δ σμα ο τ πορνείᾳ, λλ τ Κυρίῳ, κα Κριος τ σματι·

14 δ Θες κα τν Κριον γειρε κα μς ξεγερε δι τς δυνμεως ατο.

15 Οκ οδατε τι τ σματα μν μλη Χριστο στιν; ρας ον τ μλη το Χριστο ποισω πρνης μλη; Μ γνοιτο.

16 οκ οδατε τι κολλμενος τ πρν ν σμ στιν; σονται γρ, φησν, ο δο ες σρκα μαν·

17 δ κολλμενος τ Κυρίῳ ν πνεμ στι.

18 Φεγετε τν πορνεαν. πν μρτημα ἐὰν ποισ νθρωπος κτς το σματς στιν, δ πορνεων ες τ διον σμα μαρτνει.

19 οκ οδατε τι τ σμα μν νας το ν μν γου Πνεματς στιν, ο χετε π Θεο, κα οκ στ αυτν;
20 γορσθητε γρ τιμς· δοξσατε δ τν Θεν ν τ σματι μν κα ν τ πνεματι μν, τιν στι το Θεο.