ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Θ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9

θεραπεα το κ γενετς τυφλο

 

1 Καὶ παργων εδεν νθρωπον τυφλν κ γενετς.

2 Κα ρτησαν ατν ο μαθητα ατο λγοντες· ραββ, τς μαρτεν, οτος ο γονες ατο, να τυφλς γεννηθ;

3 πεκρθη ᾿Ιησος· οτε οτος μαρτεν οτε ο γονες ατο, λλ' να φανερωθ τ ργα το Θεο ν ατ.

4 μ δε ργζεσθαι τ ργα το πμψαντς με ως μρα στν· ρχεται νξ τε οδες δναται ργζεσθαι.

5 ταν ν τ κσμ , φς εμι το κσμου.

6 Τατα επν πτυσε χαμα κα ποησε πηλν κ το πτσματος, κα πχρισε τν πηλν π τος φθαλμος το τυφλο

7 κα επεν ατ· παγε νψαι ες τν κολυμβθραν το Σιλωμ, ρμηνεεται πεσταλμνος. πλθεν ον κα νψατο, κα λθε βλπων.

8 Ο ον γετονες κα ο θεωροντες ατν τ πρτερον τι τυφλς ν, λεγον· οχ οτς στιν καθμενος κα προσαιτν;

9 λλοι λεγον τι οτς στιν· λλοι δ τι μοιος ατ στιν. κενος λεγεν τι γ εμι.

10 λεγον ον ατ· πς νεχθησν σου ο φθαλμο;

11 πεκρθη κενος κα επεν· νθρωπος λεγμενος ησος πηλν ποησε κα πχρισ μου τος φθαλμος κα επ μοι· παγε ες τν κολυμβθραν το Σιλωμ κα νψαι· πελθν δ κα νιψμενος νβλεψα.

12 Επον ον ατ· πο στιν κενος; λγει· οκ οδα.
13
γουσιν ατν πρς τος Φαρισαους, τν ποτε τυφλν.

14 ν δ σββατον τε τν πηλν ποησεν ησος κα νέῳξεν ατο τος φθαλμος.

15 Πλιν ον ρτων ατν κα ο Φαρισαοι πς νβλεψεν. δ επεν ατος· πηλν πθηκ μου π τος φθαλμος, κα νιψμην, κα βλπω.

16 λεγον ον κ τν Φαρισαων τινς· οτος νθρωπος οκ στι παρ το Θεο, τι τ σββατον ο τηρε. λλοι λεγον· πς δναται νθρωπος μαρτωλς τοιατα σημεα ποιεν; Κα σχσμα ν ν ατος.

17 Λγουσι τ τυφλ πλιν· σ τ λγεις περ ατο, τι νοιξ σου τος φθαλμος; δ επεν τι προφτης στν.

18 Οκ πστευσαν ον ο ᾿Ιουδαοι περ ατο τι τυφλς ν κα νβλεψεν, ως του φνησαν τος γονες ατο το ναβλψαντος

19 κα ρτησαν ατος λγοντες· οτς στιν υἱὸς μν, ν μες λγετε τι τυφλς γεννθη; πς ον ρτι βλπει;

20 πεκρθησαν δ ατος ο γονες ατο κα επον· οδαμεν τι οτς στιν υἱὸς μν κα τι τυφλς γεννθη·

21 πς δ νν βλπει οκ οδαμεν, τς νοιξεν ατο τος φθαλμος μες οκ οδαμεν· ατς λικαν χει, ατν ρωτσατε, ατς περ αυτο λαλσει.

22 Τατα επον ο γονες ατο, τι φοβοντο τος ᾿Ιουδαους· δη γρ συνετθειντο ο ουδαοι να, ἐάν τις ατν μολογσ Χριστν, ποσυνγωγος γνηται.

23 Δι τοτο ο γονες ατο επον τι λικαν χει, ατν ρωτσατε.

24 φνησαν ον κ δευτρου τν νθρωπον ς ν τυφλς, κα επον ατ· δς δξαν τ Θε· μες οδαμεν τι νθρωπος οτος μαρτωλς στιν.

25 πεκρθη ον κενος κα επεν· ε μαρτωλς στιν οκ οδα· ν οδα, τι τυφλς ν ρτι βλπω.

26 Επον δ ατ πλιν· τ ποησ σοι; Πς νοιξ σου τος φθαλμος;

27 πεκρθη ατος· επον μν δη, κα οκ κοσατε· τ πλιν θλετε κοειν; Μ κα μες θλετε ατο μαθητα γενσθαι;

28 λοιδρησαν ατν κα επον· σ ε μαθητς κενου· μες δ το Μωυσως σμν μαθητα.

29 μες οδαμεν τι Μωυσε λελληκεν Θες· τοτον δ οκ οδαμεν πθεν στν.

30 πεκρθη νθρωπος κα επεν ατος· ν γρ τοτ θαυμαστν στιν, τι μες οκ οδατε πθεν στ, κα νέῳξ μου τος φθαλμος.

31 Οδαμεν δ τι μαρτωλν Θες οκ κοει, λλ' ἐάν τις θεοσεβς κα τ θλημα ατο ποι, τοτου κοει.

32 κ το αἰῶνος οκ κοσθη τι νοιξ τις φθαλμος τυφλο γεγεννημνου.

33 Ε μ ν οτος παρ Θεο, οκ δνατο ποιεν οδν.
34
πεκρθησαν κα επον ατ· ν μαρταις σ γεννθης λος, κα σ διδσκεις μς; Κα ξβαλον ατν ξω.

35 κουσεν ησος τι ξβαλον ατν ξω, κα ερν ατν επεν ατ· σ πιστεεις ες τν υἱὸν το Θεο;

36 πεκρθη κενος κα επε· κα τς στι, Κριε, να πιστεσω ες ατν;

37 Επε δ ατ ησος· κα ἑώρακας ατν κα λαλν μετ σο κενς στιν.

38 δ φη· πιστεω, Κριε· κα προσεκνησεν ατ.

39 Κα επεν ησος· ες κρμα γ ες τν κσμον τοτον λθον, να ο μ βλποντες βλπωσι κα ο βλποντες τυφλο γνωνται.

40 Κα κουσαν κ τν Φαρισαων τατα ο ντες μετ' ατο, κα επον ατ· μ κα μες τυφλο σμεν;
41 Επεν ατος ησος· ε τυφλο τε, οκ ν εχετε μαρταν· νν δ λγετε τι βλπομεν· ον μαρτα μν μνει.