ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΖ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 27

Ὁ Ἰησος Χριστς παραδδεται ες τν Ρωμαον γεμνα Πιλτον

 

1 Πρωίας δ γενομνης συμβολιον λαβον πντες ο ρχιερες κα ο πρεσβτεροι το λαο κατ το ησο στε θανατσαι ατν·

2 κα δσαντες ατν πγαγον κα παρδωκαν ατν Ποντίῳ Πιλτ τ γεμνι.

 

Τ τλος το οδα

 

3 Ττε δν οδας παραδιδος ατν τι κατεκρθη, μεταμεληθες πστρεψε τ τρικοντα ργρια τος ρχιερεσι κα τος πρεσβυτροις

4 λγων· μαρτον παραδος αμα θον. Ο δ επον· τ πρς μς; Σ ψει.

5 Κα ρψας τ ργρια ν τ να νεχρησε, κα πελθν πγξατο.

6 Ο δ ρχιερες λαβντες τ ργρια επον· οκ ξεστι βαλεν ατ ες τν κορβανν, πε τιμ αματς στι.

7 Συμβολιον δ λαβντες γρασαν ξ ατν τν γρν το κεραμως ες ταφν τος ξνοις·

8 δι κλθη γρς κενος γρς αματος ως τς σμερον.

9 Ττε πληρθη τ ρηθν δι Ιερεμου το προφτου λγοντος· κα λαβον τ τρικοντα ργρια, τν τιμν το τετιμημνου ν τιμσαντο π υἱῶν ᾿Ισραλ,

10 κα δωκαν ατ ες τν γρν το κεραμως, καθ συνταξ μοι Κριος.

 

Ὁ Ἰησος Χριστς νπιον το Πιλτου

 

11 δ ησος στη μπροσθεν το γεμνος· κα πηρτησεν ατν γεμν λγων· σ ε βασιλες τν ουδαων; δ ησος φη ατ· σ λγεις.

12 Κα ν τ κατηγορεσθαι ατν π τν ρχιερων κα τν πρεσβυτρων οδν πεκρνατο.

13 Ττε λγει ατ Πιλτος· οκ κοεις πσα σου καταμαρτυροσι;

14 Κα οκ πεκρθη ατ πρς οδ ν ρμα, στε θαυμζειν τν γεμνα λαν.

15 Κατ δ ορτν εἰώθει γεμν πολειν να τ χλ δσμιον, ν θελον.

16 Εχον δ ττε δσμιον πσημον λεγμενον Βαραββν.

17 Συνηγμνων ον ατν επεν ατος Πιλτος· τνα θλετε πολσω μν; Βαραββν ησον τν λεγμενον Χριστν;

18 δει γρ τι δι φθνον παρδωκαν ατν.

19 Καθημνου δ ατο π το βματος πστειλε πρς ατν γυν ατο λγουσα· μηδν σο κα τ δικαίῳ κεν· πολλ γρ παθον σμερον κατ᾿ ναρ δι᾿ ατν.

20 Ο δ ρχιερες κα ο πρεσβτεροι πεισαν τος χλους να ατσωνται τν Βαραββν, τν δ ησον πολσωσιν.

21 ποκριθες δ γεμν επεν ατος· τνα θλετε π τν δο πολσω μν; ο δ επον· Βαραββν.

22 Λγει ατος Πιλτος· τ ον ποισω ησον τν λεγμενον Χριστν; λγουσιν ατ πντες· σταυρωθτω.

23 δ γεμν φη· τ γρ κακν ποησεν; ο δ περισσς κραζον λγοντες· σταυρωθτω.

24 δν δ Πιλτος τι οδν φελε, λλ μλλον θρυβος γνεται, λαβν δωρ πενψατο τς χερας πναντι το χλου λγων· θῷός εμι π το αματος το δικαου τοτου· μες ψεσθε.

25 Κα ποκριθες πς λας επε· τ αμα ατο φ᾿ μς κα π τ τκνα μν.

26 Ττε πλυσεν ατος τν Βαραββν, τν δ ησον φραγελλσας παρδωκεν να σταυρωθ.

 

σταρωσις το Χριστο

 

27 Ττε ο στρατιται το γεμνος παραλαβντες τν ησον ες τ πραιτριον συνγαγον π᾿ ατν λην τν σπεραν·

28 κα κδσαντες ατν περιθηκαν ατ χλαμδα κοκκνην,

29 κα πλξαντες στφανον ξ κανθν πθηκαν π τν κεφαλν ατο κα κλαμον π τν δεξιν ατο, κα γονυπετσαντες μπροσθεν ατο νπαιζον ατ λγοντες· χαρε βασιλες τν ουδαων·

30 κα μπτσαντες ες ατν λαβον τν κλαμον κα τυπτον ες τν κεφαλν ατο.

31 Κα τε νπαιξαν ατ, ξδυσαν ατν τν χλαμδα κα νδυσαν ατν τ μτια ατο, κα πγαγον ατν ες τ σταυρσαι.

32 ξερχμενοι δ ερον νθρωπον Κυρηναον νματι Σμωνα· τοτον γγρευσαν να ρ τν σταυρν ατο.

33 Κα λθντες ες τπον λεγμενον Γολγοθ, στι λεγμενος κρανου τπος,

34 δωκαν ατ πιεν ξος μετ χολς μεμιγμνον· κα γευσμενος οκ θελε πιεν.

35 Σταυρσαντες δ ατν διεμερσαντο τ μτια ατο βαλντες κλρον,

36 κα καθμενοι τρουν ατν κε.

37 Κα πθηκαν πνω τς κεφαλς ατο τν αταν ατο γεγραμμνην· οτς στιν ησος βασιλες τν ουδαων.

38 Ττε σταυρονται σν ατ δο λστα, ες κ δεξιν κα ες ξ εωνμων.

39 Ο δ παραπορευμενοι βλασφμουν ατν κινοντες τς κεφαλς ατν

40 κα λγοντες· καταλων τν ναν κα ν τρισν μραις οκοδομν! σσον σεαυτν· ε υἱὸς ε το Θεο, κατβηθι π το σταυρο.

41 μοως δ κα ο ρχιερες μπαζοντες μετ τν γραμματων κα πρεσβυτρων κα Φαρισαων λεγον·

42 λλους σωσεν, αυτν ο δναται σσαι· ε βασιλες σραλ στι, καταβτω νν π το σταυρο κα πιστεσομεν π᾿ ατ·

43 Πποιθεν π τν Θεν, ρυσσθω νν ατν, ε θλει ατν· επε γρ τι Θεο εμι υἱός.

44 Τ δ᾿ ατ κα ο λστα ο συσταυρωθντες ατ νεδιζον ατν.

 

Θνατος το Χριστο

 

45 π δ κτης ρας σκτος γνετο π πσαν τν γν ως ρας ντης.

46 Περ δ τν ντην ραν νεβησεν ησος φων μεγλ λγων· λ λ, λιμ σαβαχθαν; τοτ᾿ στι, Θε μου Θε μου, νατ με γκατλιπες;

47 Τινς δ τν κε σττων κοσαντες λεγον τι λαν φωνε οτος.

48 Κα εθως δραμν ες ξ ατν κα λαβν σπγγον πλσας τε ξους κα περιθες καλμ πτιζεν ατν.

49 Ο δ λοιπο λεγον· φες δωμεν ε ρχεται λας σσων ατν.

50 δ ησος πλιν κρξας φων μεγλ φκε τ πνεμα.

51 Κα δο τ καταπτασμα το ναο σχσθη ες δο π νωθεν ως κτω, κα γ σεσθη κα α πτραι σχσθησαν,

52 κα τ μνημεα νεχθησαν κα πολλ σματα τν κεκοιμημνων γων γρθη,

53 κα ξελθντες κ τν μνημεων, μετ τν γερσιν ατο εσλθον ες τν γαν πλιν κα νεφανσθησαν πολλος.

54 δ κατνταρχος κα ο μετ᾿ ατο τηροντες τν ησον, δντες τν σεισμν κα τ γενμενα φοβθησαν σφδρα λγοντες· ληθς Θεο υἱὸς ν οτος.

55 σαν δ κε κα γυνακες πολλα π μακρθεν θεωροσαι, ατινες κολοθησαν τ ησο π τς Γαλιλαας διακονοσαι ατ·

56 ν ας ν Μαρα Μαγδαλην, κα Μαρα το ακβου κα ωσ μτηρ, κα μτηρ τν υἱῶν Ζεβεδαου.

 

νταφιασμς το Χριστο

 

57 ψας δ γενομνης λθεν νθρωπος πλοσιος π ριμαθαας, τονομα ωσφ, ς κα ατς μαθτευσε τ ᾿Ιησο·

58 οτος προσελθν τ Πιλτ τσατο τ σμα το ᾿Ιησο. Ττε Πιλτος κλευσεν ποδοθναι τ σμα.

59 Κα λαβν τ σμα ωσφ νετλιξεν ατ σινδνι καθαρ,

60 κα θηκεν ατ ν τ καιν ατο μνημείῳ λατμησεν ν τ πτρ, κα προσκυλσας λθον μγαν τ θρ το μνημεου πλθεν.

61 ν δ κε Μαρα Μαγδαλην κα λλη Μαρα, καθμεναι πναντι το τφου.

62 Τ δ παριον, τις στ μετ τν παρασκευν, συνχθησαν ο ρχιερες κα ο Φαρισαοι πρς Πιλτον

63 λγοντες· κριε, μνσθημεν τι κενος πλνος επεν τι ζν, μετ τρες μρας γερομαι.

64 Κλευσον ον σφαλισθναι τν τφον ως τς τρτης μρας, μποτε λθντες ο μαθητα ατο νυκτς κλψωσιν ατν κα επωσι τ λα, γρθη π τν νεκρν· κα σται σχτη πλνη χερων τς πρτης.

65 φη ατος Πιλτος· χετε κουστωδαν· πγετε σφαλσασθε ς οδατε.
66 Ο δ πορευθντες σφαλσαντο τν τφον σφραγσαντες τν λθον μετ τς κουστωδας.