ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Α'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1

Πρλογος

 

1 Ἐν ρχ ν Λγος, κα Λγος ν πρς τν Θεν, κα Θες ν Λγος.

2 Οτος ν ν ρχ πρς τν Θεν.

3 Πντα δι' ατο γνετο, κα χωρς ατο γνετο οδ ν γγονεν.

4 ν ατ ζω ν, κα ζω ν τ φς τν νθρπων.

5 Κα τ φς ν τ σκοτίᾳ φανει, κα σκοτα ατ ο κατλαβεν.

6 γνετο νθρωπος πεσταλμνος παρ Θεο, νομα ατ ωννης·

7 οτος λθεν ες μαρτυραν, να μαρτυρσ περ το φωτς, να πντες πιστεσωσι δι' ατο.

8 Οκ ν κενος τ φς, λλ' να μαρτυρσ περ το φωτς.

9 ν τ φς τ ληθινν, φωτζει πντα νθρωπον ρχμενον ες τν κσμον.

10 ν τ κσμ ν, κα κσμος δι' ατο γνετο, κα κσμος ατν οκ γνω.

11 Ες τ δια λθε, κα ο διοι ατν ο παρλαβον.

12 σοι δ λαβον ατν, δωκεν ατος ξουσαν τκνα Θεο γενσθαι, τος πιστεουσιν ες τ νομα ατο,

13 ο οκ ξ αμτων, οδ κ θελματος σαρκς, οδ κ θελματος νδρς, λλ' κ Θεο γεννθησαν.

14 Κα Λγος σρξ γνετο κα σκνωσεν ν μν, κα θεασμεθα τν δξαν ατο, δξαν ς μονογενος παρ πατρς, πλρης χριτος κα ληθεας.

15 ωννης μαρτυρε περ ατο κα κκραγε λγων· οτος ν ν επον, πσω μου ρχμενος μπροσθν μου γγονεν, τι πρτς μου ν.

16 Κα κ το πληρματος ατο μες πντες λβομεν, κα χριν ντ χριτος·

17 τι νμος δι Μωυσως δθη, χρις κα λθεια δι ησο Χριστο γνετο.

18 Θεν οδες ἑώρακε πποτε· μονογενς υἱὸς ν ες τν κλπον το πατρς, κενος ξηγσατο.

 

μαρτυρα το ωννου το Βαπτιστο

 

19 Κα ατη στν μαρτυρα το ωννου, τε πστειλαν ο ουδαοι ξ εροσολμων ερες κα Λευτας να ρωτσωσιν ατν· σ τς ε;

20 Κα μολγησε, κα οκ ρνσατο· κα μολγησεν τι οκ εμ γ Χριστς.

21 Κα ρτησαν ατν· τ ον; λας ε σ; Κα λγει· οκ εμ. προφτης ε σ; Κα πεκρθη, ο.

22 Επον ον ατ· τς ε; να πκρισιν δμεν τος πμψασιν μς· τ λγεις περ σεαυτο;

23 φη· γ φων βοντος ν τ ρμ, εθνατε τν δν Κυρου, καθς επεν σαας προφτης.

24 Κα ο πεσταλμνοι σαν κ τν Φαρισαων·

25 κα ρτησαν ατν κα επον ατ· τ ον βαπτζεις, ε σ οκ ε Χριστς οτε λας οτε προφτης;

26 πεκρθη ατος ωννης λγων· γ βαπτζω ν δατι· μσος δ μν στηκεν ν μες οκ οδατε.

27 Ατς στιν πσω μου ρχμενος, ς μπροσθν μου γγονεν, ο γ οκ εμ ξιος να λσω ατο τν μντα το ποδματος.

28 Τατα ν Βηθανίᾳ γνετο πραν το ορδνου, που ν ωννης βαπτζων.

29 Τ παριον βλπει ωννης τν ησον ρχμενον πρς ατν κα λγει· δε μνς το Θεο αρων τν μαρταν το κσμου.

30 Οτς στι περ ο γ επον· πσω μου ρχεται νρ ς μπροσθν μου γγονεν, τι πρτς μου ν.

31 Κγ οκ δειν ατν, λλ' να φανερωθ τ σραλ, δι τοτο λθον γ ν τ δατι βαπτζων.

32 Κα μαρτρησεν ωννης λγων τι τεθαμαι τ Πνεμα καταβανον ς περιστερν ξ ορανο, κα μεινεν π' ατν.

33 Κγ οκ δειν ατν, λλ' πμψας με βαπτζειν ν δατι, κενς μοι επεν· φ' ν ν δς τ Πνεμα καταβανον κα μνον π' ατν, οτς στιν βαπτζων ν Πνεματι γίῳ.

34 Κγ ἑώρακα κα μεμαρτρηκα τι οτς στιν υἱὸς το Θεο.

 

Ο μαθητα το ωννου το Βαπτιστο κα ησος

 

35 Τ παριον πλιν εστκει ωννης κα κ τν μαθητν ατο δο,

36 κα μβλψας τ ησο περιπατοντι λγει· δε μνς το Θεο.

37 Κα κουσαν ατο ο δο μαθητα λαλοντος, κα κολοθησαν τ ησο.

38 Στραφες δ ησος κα θεασμενος ατος κολουθοντας λγει ατος· τ ζητετε; ο δ επον ατ· ραββ· λγεται ρμηνευμενον διδσκαλε· πο μνεις;

39 Λγει ατος· ρχεσθε κα δετε. λθον ον κα εδον πο μνει, κα παρ' ατ μειναν τν μραν κενην· ρα ν ς δεκτη.

40 ν ᾿Ανδρας δελφς Σμωνος Πτρου ες κ τν δο τν κουσντων παρ ωννου κα κολουθησντων ατ.

41 Ερσκει οτος πρτος τν δελφν τν διον Σμωνα κα λγει ατ· ερκαμεν τν Μεσσαν· στι μεθερμηνευμενον Χριστς·

42 κα γαγεν ατν πρς τν ησον. μβλψας ατ ησος επε· σ ε Σμων υἱὸς ων, σ κληθσ Κηφς, ρμηνεεται Πτρος.

43 Τ παριον θλησεν ησος ξελθεν ες τν Γαλιλααν· κα ερσκει Φλιππον κα λγει ατ· κολοθει μοι.

44 ν δ Φλιππος π Βηθσαϊδ, κ τς πλεως ᾿Ανδρου κα Πτρου.

45 Ερσκει Φλιππος τν Ναθαναλ κα λγει ατ· ν γραψε Μωυσς ν τ νμ κα ο προφται, ερκαμεν, ησον τν υἱὸν το ωσφ τν π Ναζαρτ.

46 Κα επεν ατ Ναθαναλ· κ Ναζαρτ δνατα τι γαθν εναι; λγει ατ Φλιππος· ρχου κα δε.

47 Εδεν ησος τν Ναθαναλ ρχμενον πρς ατν κα λγει περ ατο· δε ληθς σραηλτης, ν δλος οκ στι.

48 Λγει ατ Ναθαναλ· πθεν με γινσκεις; πεκρθη ησος κα επεν ατ· πρ το σε Φλιππον φωνσαι, ντα π τν συκν εδν σε.

49 πεκρθη Ναθαναλ κα λγει ατ· ραββ, σ ε υἱὸς το Θεο, σ ε βασιλες το σραλ.

50 πεκρθη ησος κα επεν ατ· τι επν σοι, εδν σε ποκτω τς συκς, πιστεεις; μεζω τοτων ψει.
51 Κα λγει ατ· μν μν λγω μν, π' ρτι ψεσθε τν ορανν νεγτα, κα τος γγλους το Θεο ναβανοντας κα καταβανοντας π τν υἱὸν το νθρπου.